Navigacija

Akademici

Članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske sa Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • Prof. dr Rajko Kuzmanović, redovni član;
 • Prof. dr Branko Milanović, redovni član;
 • Prof. dr Branko Škundrić, redovni član;
 • Prof. dr Dragoljub Mirjanić, redovni član;
 • Prof. dr Vaskrsija Janjić, redovni član;
 • Prof. dr Rade Mihaljčić, redovni član;
 • Prof. dr Aleksa Buha, redovni član;
 • Prof. dr Slobodan Remetić, redovni član;
 • Prof. dr Snežana Savić, redovni član;
 • Prof. dr Drago Branković, redovni član;
 • Prof. dr Vitomir Popović, dopisni član u radnom sastavu;
 • Prof. dr Milan Jokanović, dopisni član izvan radnog sastava;
 • Prof. dr Novo Pržulj, dopisni član izvan radnog sastava.