Navigacija

Vrste i nivoi studija

Studije su na Univerzitetu u Banjoj Luci organizovane prema bolonjskim principima još od 2007/08. školske godine. To podrazumijeva trostepeni sistem studija: prvi ciklus, drugi ciklus i treći ciklus studija, ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenata, pretežno jednosemestralne predmete, kontinuirane provjere znanja, interaktivnu i praktičnu nastavu, itd.

Danas se na Univerzitetu u Banjoj Luci izvodi 55 studijskih programa na prvom ciklusu studija. Na drugom ciklusu ima ih i više, jer se na tom nivou dublje proučavaju uža, specijalistička područja. Po pravilu, fakulteti koji na prvom ciklusu studija imaju mali broj programa, na drugom ciklusu ih imaju više. Spisak licenciranih studijskih programa i fakulteta na kojima se izvode dat je u narednoj tabeli. Dominira model 4+1, tj. model sa četvorogodišnjim prvim i jednogodišnjim drugim ciklusom studija. Model 3+2 prisutan je na 12 studijskih programa.

U posljednje vrijeme na Univerzitetu se, osnivaju zajednički, multidisciplinarni studijski programi koji se izvode u saradnji više fakulteta ili u saradnji sa drugim univerzitetima. Oni su svojstveni drugom i trećem ciklusu studija za koje se vežu naučna istraživanja. Plod su evropske strategije o multidisciplinarnim istraživanjima u kojima prednost integrisanog univerziteta može da dođe do punog izražaja.

Smatra se da se zapaženiji istraživački rezultati mogu postići na prelazima iz jednog područja u drugo, gdje se prepliću znanja različitih disciplina.

Nastavni planovi i sadržaji nastavnih predmeta povremeno se poboljšavaju da bi se što objektivnije utvrdila njihova ECTS vrijednost i poboljšali ishodi učenja. Oni se razvijaju tako da prelaze granice tradicionalnih disciplina i gdje je god moguće, prilagođavaju se interdisciplinarnom radu. U planu su daljnja poboljšanja - poput usaglašavanja sadržaja nekih nastavnih predmeta na različitim studijskim programima kako bi se stvorile pretpostavke za unutrašnju mobilnost studenata i racionalnije izvođenje nastavnih aktivnosti na Univerzitetu.


Spisak licenciranih studijskih programa na prvom, drugom i trećem ciklusu studija

Spisak licenciranih studijskih programa na prvom ciklusu studija

Spisak licenciranih studijskih programa na drugom ciklusu studija

Spisak licenciranih studijskih programa na trećem ciklusu studija