Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Simo Jokanović
Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 181
E-pošta simo.jokanovic@unibl.rs

Ozren Trišić
Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta

Telefon +387 51 321 182
E-pošta kvalitet@unibl.rs

Mirjana Subotić
Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 180
E-pošta nastava@unibl.rs