Navigacija

Studije

OBRAZOVNA DJELATNOST I KADROVSKI POTENCIJAL UNIVERZITETA

Sa svojih 15 fakulteta, Akademijom umjetnosti i jednim istraživačkim institutom, Univerzitet u Banjoj Luci ulazi u red univerziteta srednje veličine prema svjetskim mjerilima. Jedan je od dva javna univerziteta u Republici Srpskoj i djeluje u okruženju u kojem je prisutan jak uticaj privatnih visokoškolskih institucija koje broje 7 univerziteta i 10 visokih škola.
Na Univerzitetu studira oko 18.000 studenata, što iznosi oko 40% ukupnog broja studenata u Republici Srpskoj.

Najrelevantniji podatak u pogledu broja studenata je broj od oko 16.500 studenata na prvom ciklusu studija. U posljednjih pet godina u prosjeku se upisuje oko 3.300, a studije završava nešto više od 2.000 studenata. Broj novih studenata upisanih u prvu godinu studija u posljednjih pet školskih godina iznosi: 3.756 (školske 20010/11), 2.980 (školske 2011/12), 3.322 (školske 2012/13), 3.614 (školske 2013/14) i 3.206 (školske 2014/15).

Univerzitet u Banjoj Luci iz godine u godinu povećava broj stalno zaposlenih, a istovremeno smanjuje broj angažovanih spoljnih nastavnika. Od ukupnog broja nastavnog osoblja angažovanog u nastavi na Univerzitetu u školskoj 2014/15. godini, više od 63% je u stalnom radnom odnosu. Nastavnici, saradnici i administrativno osoblje Univerziteta u Banjoj Luci poštuju visoke etičke standarde: otvorenost, dostojanstvo, poštenje, pravičnost, toleranciju i odgovornost u akademskoj, moralnoj i društvenoj oblasti.

Jedan od ciljeva je da učinimo održivim sve naše studijske programe sa više od polovine vlastitog kadra, te da nastavimo sa podmlađivanjem nastavno-istraživačkog kadra i povećavanjem učešća mladih i perspektivnih saradnika u ukupnom broju novoizabranog nastavnog osoblja.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci trenutno ima 784 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu. U nastavi je angažovano i 459 spoljnih nastavnika i saradnika, od čega 170 u dopunskom radnom odnosu, 168 gostujućih profesora iz inostranstva i 121 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse. Trenutni broj učesnika u nastavnom procesu je 1.243, dok administrativno-tehničku podršku pruža 35 stručnih saradnika i 47 laboranata, te 476 administrativnih radnika.