Navigacija

Studentski parlament

Telefon: +387 51 321 188

Faks:  +387 51 315 694

E-pošta:studentskiparlamentbl@gmail.com

Veb-sajt: www.studentskiparlamentbl.com

Adresa: Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

 

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je studentsko predstavničko tijelo osnovano u aprilu 2008. godine, a čine ga po tri predstavnika sa svake organizacione jedinice (fakulteta/Akademije umjetnosti). Mandat članova Studentskog parlamenta je godinu dana, a studenti se biraju neposrednim i tajnim glasanjem na svojim fakultetima. Studentski parlament bira svoje predstavnike u Senat Univerziteta (6 studenata) i Upravni odbor (1 student).

Svi redovni studenti upisani u tekuću školsku godinu imaju pravo da biraju i da budu izabrani za člana Studentskog parlamenta. Upravljačko tijelo čini Skupština i Predsjedništvo kojeg čine predsjednik, potpredsjednik, dva sekretara i predsjednici timova i komisija. Dosadašnji predsjednici Studentskog parlamenta bili su: Milan Grubor, Bojan Grebenar, Danica Kojić, Aleksandar Kecman, Kosta Lovre, Mladen Amović, Branko Petrović i Aleksandar Forca.

U sastavu Studentskog parlamenta djeluje šest komisija i pet timova, i to: Komisija za međunarodnu saradnju, Komisija za marketing, Komisija za nastavni proces, Komisija za kulturu, Komisija za naučni rad i Komisija za sport, a formirani su i timovi: Tim za neformalno obrazovanje, „AntiKor“ tim, „ISIC“ tim, Tim za komercijalne sadržaje i Tim za humanitarni rad.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-01.jpg