Navigacija

Centar za podršku studentima sa invaliditetom

Centar za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj Luci je osnovan 2006. godine od strane udruženja građana Info part i u to vrijeme djelovao je pod nazivom „Centar za pomoć studentima sa invaliditetom“. Godine 2007. pomenuti centar postaje podorganizaciona jedinica Univerzitet u Banjoj Luci koja egzistira u okviru Rektorata. Od 2012. godine, kada je krenula realizacija TEMPUS EQOPP projekta, Centar djeluje pod sadašnjim nazivom.

Centar za podršku predstavlja koordinaciono tijelo na Univerzitetu čiji je zadatak da osigura da studenti sa posebnim potrebama/invaliditetom imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima.

Centar za podršku njeguje obrazovnu okolinu koja je inkluzivna i spremna podržati studente sa posebnim potrebama/invaliditetom kroz građenje i održavanje partnerstva sa fakultetima i akademskim i neakademskim osobljem, promovisanje svjesnosti o invaliditetu između svih članova univerzitetske zajednice i osiguranje smjernica sa obzirom na univerzitetske politike i procedure koje osiguravaju potpunu participaciju studenata sa invaliditetom u svim aspektima univerzitetskog života.

Telefon +387 51 301 430
Faks +387 51 301 430
Veb-sajt www.centar.rs.ba
E-pošta sasacentar@unibl.rs
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Koordinator Centra Gorana Panić

Slike

  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-4.jpg