Navigacija

Ugovori o saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama

UGOVORI O SARADNJI UNIVERZIT ETA U BANJOJ LUCI I NJEGOVIH FAKULTETA/AKADEMIJE SA VISOKOŠKOLSKIM I DRUGIM INSTITUCIJAMA U ZEMLJI I SVIJETU
(1996-31.12.2014)


UNIVERZITET I FAKULTETI:

1.
Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2014. godine

2. Univerzitet Primorska (Univerza na Primorskem Università del Litorale), Koper (Slovenija), 2014. godine

3. Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda (Ruska Federacija), 2014. godine

4. Univerzitet u Londonu, Fakultet za napredne studije, Institut za engleske studije, (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), 2014. godine

5. Yildiz tehnički univerzitet, Istanbul (Republika Turska), 2014. godine

6. Glossa Centar za njemački jezik d.o.o. Banja Luka, 2014. godine

7. Filološko-umetnički fakultet Unierziteta u Kragujevcu, 2014. godine

8. Umjetnička akademija Univerziteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku, Hrvatska, 2013. godine

9. Univerzitet u Ankari, Turska, 2013. godine

10. Državni tehnički šumarski univerzitet iz S. Petersburga, Ruska Federacija, 2013. godine

11. Univerzitet «Sv. Ćirilo i Metodije» iz Velikog Trnova, Bugarska, 2013. godine

12. Međunarodni univerzitet Burch, Sarajevo, 2013. godine

13. Univerzitet Kastamonu, Turska, 2013. godine

14. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija, 2013. godine

15. FOM Hochscule für Oeconomie und Management, Esen (Essen), Njemačka i Fontys International Business School, Fenlo (Venlo), Holandija, 2013. godine

16. Postali punopravni član EMUNI univerziteta (Mreža evro-mediteranskih univerziteta), Portorož, Slovenija (23.02.2013. godine)

17. Univerzitet u Rijeci, Hrvatska, 2013. godine

18. Osnovna škola «Vuk Karadžić», Banja Luka, 2013. godine

19. Gimnazija, Banja Luka, 2013. godine

20. Osnovna muzička škola «Branko Smiljanić», Gradiška, 2013. godine

21. JP Radio-televizija Republike Srpske, Banja Luka, 2013. godine

22. Univerzitet MENDEL (MENDELU), Brno, Češka, 2012. godine

23. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 2012. godine

24. Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, 2012. godine

25. Međunarodni institut Obrazovanje za mir (International Education for Peace Institute (EFP-International), Švajcarska, 2012.

26. Univerzitet u Nišu, Srbija, 2012. godine

27. Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, 2012. godine

28. Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, Srbija, 2012. godine

29. Univerzitetski koledž u Narviku, Norveška, 2012. godine

30. Muzej Republike Srpske, 2012. godine

31. Zapadni univerzitet (West University) Temišvar, Rumunija, 2012. godine

32. Penjačku klub «Extreme», 2012. godine

33. Univerzitet u Poatjeu, Francuska, 2012. godine

34. Univerzitet Mizuri, Fakultet prirodnih nauka, Odsjek za šumarstvo Sjedinjene Američke Države (SAD), 2012. godine

35. Univerzitet «Karl Franc» u Gracu, Austrija, 2012. godine

36. Univerzitet Teksas iz Ostina, Fakultet slobodnih umjetnosti - Odsjek za slovenske i evroazijske studije, Sjedinjene Američke Države (SAD), 2012. godine

37. Univerzitet iz Trnave, Slovačka, 2012. godine

38. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, 2012. godine

39. Istorijski fakultet Univerziteta «Adam Mickijevič», Poznanj, Poljska, 2012. godine

40. Univerzitet u Beogradu, 2012. godine

41. Grad Banja Luka, 2012. godine

42. Fakultet fizičke kulture Univerziteta «Sv. Kiril i Metodije», Skopje, Makedonija, 2012. godine

43. Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i Program UN za razvoj (UNDP), 2012. godine

44. Univerzitet Zapadne Finske, Joensuu, Finska, 2012. godine

45. Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Beograd, Srbija, 2012. godine

46. Ternopil V. Hnatjuk državni pedagoški univerzitet, Ternopil, Ukrajina, 2012. godine

47. Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), Beograd, Srbija, 2012. godine

48. Institut za književnost i umetnost, Beograd, Srbija, 2012. godine

49. Fakultet tehničkih nauka, Departman grafičkog inženjerstva i dizajna. Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), 2012. godine

50. Evro-Sredozemni univerzitet (EMUNI), Portorož (Slovenija), 2011. godine

51. Tehnički univerzitet iz Praga, Građevinski fakultet, Prag, Češka, 2011. godine

52. Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija, 2011. godine

53. Javna ustanova «Banski dvor-Kulturni centar, Banja Luka, 2011. godine

54. Univerzitet «Goce Delčev», Štip, Makedonija, 2011. godine

55. Univerzitet «Konstantin Filozof», Nitra, Slovačka, 2011. godine

56. Evropski politehnički univerzitet (European Polytechnical University), Pernik, Bugarska, 2011. godine

57. Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2011. godine

58. Sveučilište u Zadru, Hrvatska, 2011. godine

59. Koruški univerzitet za primijenjene nauke, Špital/ Drau, Austrija, 2011. godine

60. Univerzitetski institut (Instituto Universitário de Lisaboa-ISCTE IUL) Lisabon, Portugal, 2011. godine

61. Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka, 2011. godine

62. Državni univerzitet Tetovo, Makedonija, 2011. godine

63. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Sarajevu,2011. godine

64. Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD, 2011. godine

65. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2011. godine

66. Univerzitet Kore, Ena, Italija, 2011. godine

67. Međunarodna fondacija «Olof Palme» iz Švedske, 2011. godine

68. Narodno pozorište Republike Srpske, 2011. godine

69. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 2011. godine

70. Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, 2011. godine

71. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2010. godine

72. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Univerziteta Crne Gore, 2010. godine

73. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, 2010. godine

74. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, 2010. godine

75. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija, 2010. godine

76. Univerzitet u Mariboru, Slovenija, 2010. godine

77. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, 2010. godine

78. Muzičke akademije/ fakulteti Zapadnog Balkana, 2010. godine

79. Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji sa svim licenciranim univerzitetima u Republici Srpskoj, 2010. godine

80. Inovacioni centar Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2010. godine

81. Gradska razvojna agencija Banja Luka (CIDEA), 2010. godine

82. Univerzitet Rovira i Virgili, Tarragona, Španija, 2010. godine

83. Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2010. godine

84. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Srbija, 2010. godine

85. Fakultet za bioresurse i tehnologiju King Mongut’s, Bangkok, Tajland, 2010. godine

86. Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata IAESTE BiH, 2010. godine

87. Centar za socijalni rad, Banja Luka, 2010. godine

88. Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini (Leposavić), Srbija, 2010. godine

89. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, Srbija, 2010. godine

90. Rajnska stručna visoka škola, d.o.o., Univerzitet tehničkih nauka, Keln, Njemačka, 2010. godine

91. Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umjetnosti, Beograd, Srbija, 2010. godine

92. Norveški univerzitet bioloških nauka, Ǻs, Norveška, 2010. godine

93. Švajcarsko-rumunski multimedijalni institut, Deva, Rumunija, 2010. godine

94. Univerzitet «Paisij Hilandarski», Plovdiv, Bugarska, 2010. godine

95. Politehnički univerzitet u Temišvaru, Rumunija, 2010. godine

96. Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti Južne Švajcarske (SUPSI), Lugano, Švajcarska, 2010. godine

97. Fakultet za biofarming (Bačka Topola) Univerziteta Megatrend, Beograd, Srbija 2010. godine

98. Državna akademija za sport «Vasil Levski», Sofija, Bugarska, 2010. godine

99. Medicinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija, 2010. godine

100. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2010. godine

101. Naučni park (Pomezzia) Univerziteta La Sapienza i Centar za studije borbe protiv terorizma i političkog nasilja (Ce.A.S.), Rim, Italija, 2010. godine

102. Španska ambasada u Bosni i Hercegovini i Španska državna agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID), 2010. godine

103. Državni univerzitet Novi Pazar, Srbija, 2009. godine

104. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, 2009. godine

105. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2009. godine

106. Medicinski fakultet Univerziteta u Bogradu, Srbija, 2009. godine

107. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 2009. godine

108. Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2009. godine

109. Akademija lepih umetnosti, Beograd, Srbija, 2009. godine

110. Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti, Beograd, Srbija, 2009. godine

111. Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2009. godine

112. Biotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, 2009. godine

113. Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti, Beograd, Srbija, 2009. godine

114. Univerzitet Stavanger (Stavanger), Norveška, 2009. godine

115. Univerzitet Meidži (Meiji), Tokio, Japan, 2008. godine (Memorandum o razumijevanju) i 2009. godine (Sporazum o saradnji)

116. Univerzitet Fransao Rable, Tur, (L’Université François Rabelais, Tours), Francuska, 2009. godine

117. Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, 2008. godine

118. Univerzitet Adam Mickijevič (Uniwersytet A. Mickiewicy, Poznań), Poznanj, Poljska, 2008. godine

119. Fakultet obrazovnih nauka, Bolonja, Italija, 2008. godine

120. Tehnički univerzitet (Tehničeski universitet-Gabrovo (TU-Gabrovo), Gabrovo, Bugarska, 2008. godine

121. Univerzitet «Sv. Kirilo i Metodija», Veliko T(u)rnovo, (Velikotъrnovskiя universitet «Sv. sv. Kiril i Metodiй»), Bugarska, 2008. godine

122. Univerzitet «Sv. Kliment Ohridski», Sofija, Bugarska, 2008. godine

123. Visoka škola «Banja Luka koledž», Banja Luka, 2007. godine

124. Fakultet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2007. godine

125. Univerzitet Udine (l’Universitá degli Studi di Udine), Italija, 2007. godine

126. Moskovski državni medicinsko-stomatološki univerzitet (MGMSU), Moskva, Ruska Federacija, 2007. godine

127. Univerzitet u Prištini (sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici), Srbija, 2007. godine

128. Bodo univerzitetski koledž (Bodø University College), Bodo, Norveška, 2007. godine

129. Univerzitet «Sv. Kliment Ohridski», Bitola, Makedonija, 2007. godine

130. Univerzitet «Sv. Kiril i Metodij», Skopje, Makedonija, 2007. godine

131. Univerzitet «Mediteran», Podgorica, Crna Gora, 2007. godine

132. Univerzitet u Sarajevu, 2007. godine

133. Univerzitet u Bihaću, 2007. godine

134. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2007. godine

135. Univerzitet u Tuzli, 2007. godine

136. Univerzitet u Zenici, 2007. godine

137. Sveučilište u Mostaru, 2007. godine

138. Univerzitet «Džemal Bijedić» u Mostaru, 2007. godine

139. Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, 2007. godine

140. Internacionalni univerzitet Philip Noel-Baker, Sarajevo, 2007. godine

141. Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2006. godine

142. Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2006. godine

143. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, 2006. godine

144. Univerzitet Joensuu, Finska, 2006. godine

145. Univerzitet Jyväskylä, Finska, 2006. godine

146. Univerzitet Navara (Navarra), Španija, 2004. godine

147. Univerzitet u Bariju, (Universitá di Bari), Italija, 2002. godine

148. Univerzitet Ljeida (Universitat de Lleida), Španija, 1999. godine

149. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija, 1999. godine (ugovor obnovljen 2006. godine)

150. Univerzitet u Černjivicama, (Universetet u Černievcяh), Ukrajina, 1996. godine


FAKULTETI/AKADEMIJA UMJETNOSTI (do 2008. godine):

151. Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2006. godine

152. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2006. godine

153. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, 2006. godine

154. Muzička akademija Cetinje, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora, 2006. godine

155. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2006. godine

156. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2006. godine

157. Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora, 2007. godine

158. Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, Srbija, 2007. godine

159. Ekonomsi fakultet Univerziteta u Prištini (sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici), Srbija, 2008. godine

160. Ekonomski fakultet Univerziteta Crna Gora iz Podgorice, Crna Gora, 2007. godine

161. Ekonomski fakultet Subotica, Srbija, 2006. godine

162. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2004. godine

163. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2007. godine

164. Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 2007. godine

165. Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, 2007. godine

166. Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu (Kraljevo), Srbija, 2007. godine

167. Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2007. godine

168. Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, 2007. godine

169. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, 2007. godine

170. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini (sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici), Srbija, 2007. godine

171. Nacionalni tehnički univerzitet (Kijevski politehnički institut) Kijev, Ukrajina, 2007. godine

172. Poljoprivredni univerzitet (NLH) Norveške, Norveška, 2000. godine

173. Poljoprivredni fakulltet Sveučilišta «J.J. Štrosmajer», Osijek, Hrvatska, 2005. godine

174. Kraljevski tehnološki univerzitet Tonburi, Tajland, 2006. godine

175. Biotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, 2008. godine

176. Fakultet poljoprivrednih nauka i hrane Univerziteta «Sv. Ćirilo i Metodije», Skopje, Makedonija, 2008. godine

177. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini (sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Zubin Potok), Srbija, 2008. godine

178. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2005. godine

179. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, 2005. godine

180. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 2005. godine

181. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, 2005. godine

182. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2005. godine

183. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, 2005. godine

184. Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2005. godine

185. Pravni fakultet Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru, 2005. godine

186. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2008. godine

187. Univerzitet Tsukuba, Japan, 2007. godine

188. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, 2008. godine

189. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2008. godine

190. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihać, 2002. godine

191. Tehnološki fakultet, Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2006. godine

192. Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2008. godine

193. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2008. godine

194. Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2008. godine

195. Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crna Gora, Crna Gora, 2008. godine

196. Fakultet obrazovnih nauka, Bolonja, Italija, 2008. godine

197. Filološki fakultet Univerziteta «Pajsij Hilandarski», Plovdiv, Bugarska, 2006. godine

198. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 1997. godine

199. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srbija, 1996. godine

200. Norveški univerzitet bioloških nauka (UMB), 2005. godine

201. Šumarski fakultet Beograd, Srbija, 2007. godine

202. Šumarski institut Jastrebarsko, Hrvatska, 2008. godine

203. Evropski šumarski institut za Jugoistočnu Evropu (EFI), 2008. godine


Podaci uneseni na osnovu informacija dostavljenih sa fakulteta/Akademije i dostupne arhive, zaključno sa dole navedenim datumom.

31.12.2014. godine