Navigacija

ERASMUS + kreditna razmjena

Erasmus+ program ima za cilj da podrži aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke,omladine i sporta za period od 2014. do 2020. godine.

 

Erasmus+ komponenta Kreditna razmjena promoviše aktivnosti transnacionalne razmjene studenata i osoblja, s ciljem da:

  • Podrži studente u sticanju kompetencija radi unapređenja njihovog ličnog razvoja i veće mogućnosti zapošljavanja na tržištu rada;
  • Podrži profesionalni razvoj zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja radi inovacije i poboljšanja kvaliteta nastave i obuke;
  • Značajno poboljša kompetencije stranih jezika učesnika;
  • Podigne svijest i razumijevanje učesnika o drugim kulturama i zemljama, nudeći im mogućnost izgradnje mreže međunarodnih kontakata, zatim mogućnost aktivnog učešća u društvu, kao i razvoj osjećaja evropskog identiteta;
  • Poveća kapacitete, atraktivnost i međunarodnu dimenziju visokoškolskih ustanova kako bi one bile u mogućnosti da ponude aktivnosti i programe koji više odgovaraju potrebama pojedinaca;
  • Pojača sinergiju i prelaz između formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i profesionalne obuke, zaposlenja i preduzetništva;
  • Obezbjedi veće priznavanje kompetencija ostvarenih kroz studiranje/usavršavanje u inostranstvu.

Ključna akcija 1 - Kreditna razmjena (Credit Mobility)

Red. br.

Institucija koordinator

OJ UBL

Kontakt osoba na UBL

Kontakt podaci

 

Odobreni projekti u 2015. godini

 

1.

Muzički konzervatorijum "Giuseppe Tartini" iz Trsta, Italija

Akademija umjetnosti

Prof. mr Vanesa Kremenović

vanesa.kremenovic@aubl.org

2.

Univerzitet u Granadi, Španija

Ekonomski fakultet

Doc. dr Igor Todorović

igor.todorovic@efbl.org

3.

Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen, Njemačka

Ekonomski fakultet

Prof. dr Saša Petković

sasa.petkovic@efbl.org

4.

Univerzitet u Hajdelbergu, Njemačka

Medicinski fakultet

Prof. dr Nenad Ponorac

ponorac051@yahoo.com

5.

Međunarodni psihoanalitički univerzitet u Berlinu, Njemačka

Filozofski fakultet

Doc. dr Slavica Tutnjević

slavica.tutnjevic@unibl.rs

6.

Univerzitet u Plovdivu, Bugarska

Filološki fakultet

Doc. dr Mijana Kuburić Macura

mijana.kuburic.macura@unibl.rs

7.

Univerzitet u Poatjeu, Francuska

Filološki fakultet

Mr Dragana Lukajić

dragana.lukajic@unibl.rs

8.

Karl Franc Univerzitet u Gracu, Austrija

Filološki fakultet

Prof. dr Petar Penda

petar.penda@unibl.rs

9.

Univerzitet Opole, Poljska

Filološki fakultet

Prof. dr Petar Penda

petar.penda@unibl.rs

10.

Univerzitet primijenjenih nauka Trizdorf, Njemačka

Poljoprivredni fakultet

Doc. dr Vanesa Mrdalj

vesna.mrdalj@agrofabl.org