Navigacija

Nacionalna CEEPUS kancelarija

Kontakt osoba:

Branka Avdibegović

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Obrazovni sektor – Odjeljenje za visoko obrazovanje

TRG BiH 3 71 000 Sarajevo

Telefon:+387 33 492 607

Faks:+387 33 492 627

E-pošta: ceepus@mcp.gov.ba

        Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba

 

 

Svaka zemlja ima različite visine školarina koje možete provjeriti na internet stranici www.ceepus.info

 

PRAVNA OSNOVA 

Član 4  

·         Sve odluke koje se odnose na izbor projekata opisanih u Ankesu I (Akcija 1 – 3) donosi Zajednički odbor ministara, ili panel visokih funkcionera, kao što je opisano u Članu 3. Akademski radnici ili drugi stručnjaci biće konsultovani prilikom izbora.

·         Svaka ugovorna strana formira Nacionalnu CEEPUS kancelariju sa sljedećim odgovornostima:

·         promocija programa u bliskoj saradnji sa Centralnom CEEPUS kancelarijom i sa drugim Nacionalnim CEEPUS kancelarijama;

·         prijem prijava;

·         priprema dodjele stipendija kandidatima;

·         obezbjeđovanje mjesta za studiranje za dolazeće stipendiste;

·         dodjeljivanje stipendija (kao što je opisano u Aneksu I pod Akcijom 4);

·         organizovanje isplate stipendija;

·         prijem izvještaja;

·         iznošenje nacionalne evaluacije programa;

·         godišnji izvještaj.