Navigacija

Centralna CEEPUS kancelarija

Austrija (Beč)
 

Kontakt osoba:

Elisabeth Sorantin

Operngasse 17-21 / 13OG

1040 Vienna

Austria

 

Telefon: +43 1 3194850 11

Faks: +43 1 3194850 10

E-pošta: office@ceepus.info

 
 

 PRAVNA OSNOVA

Član 5  

·         Centralna CEEPUS kancelarija (Central CEEPUS Office) smještena je u Beču, Austrija. Centralna CEEPUS kancelarija ima pravne kapacitete neophodne za provođenje svoje funkcije. Centralna CEEPUS kancelarija, njeno osoblje i predstavnici ugovornih strana u Centralnoj CEEPUS kancelariji uživaju privilegije i imunitete koji su neophodni za njihovo funkcionisanje.

·         Generalni sekretar Centralne CEEPUS kancelarije bira se dvotrećinskom većinom Zajedničkog odbora ministara na period od pet godina prema prijedlogu Republike Austrije. Generalni sekretar može biti opozvan prije isteka mandata jednoglasnom odlukom Zajedničkog odbora ministara.

·         Neophodna infrastruktura, uključujući plate Generalnog sekretara i osoblja Centralne CEEPUS  kancelarije finansira Republika Austrija. Svaka ugovorna strana je obavezna da obezbijedi dodatno osoblje kancelariji o svom trošku. Generalni sekretar određuje pravila procedure Centralne CEEPUS kancelarije i o tome obavještava Zajednički odbor ministara.

·         Centralna CEEPUS kancelarija služi isključivo kao podrška za koordinaciju i evaluaciju, dok međutim ugovorne strane imaju punu moć nad njihovim nacionalnim budžetom obezbjeđenim za akcije razmjene.

·         Centralna CEEPUS kancelarija:  

·         odgovorna je za razvijanje zajedničke strategije PR-a za program i savjetuje ugovorne strane o informativnim pitanjima;

·         objavljuje informacije na univerzitetima ugovornih strana u cilju promocije akademske razmjene među njima;

·         preuzima odgovornost za pripremu godišnjeg izvještaja o napredovanju i iznosi sveukupnu evaluaciju CEEPUS  programa;

·         prosljeđuje prijedloge za dalji razvoj programa;

·         odgovorna je za pripremu i organizovanje, kao i za vođenje zapisnika sastanaka Zajedničkog odbora ministara;

·         po dogovoru podržava primjenu odluka donesenih od strane Zajedničkog odbora ministara.