Navigacija

CEEPUS prijava

CEEPUS III razmjene odvijaju se u unutar mreža osim tzv. Freemover aktivnosti. Univerziteti tj. fakulteti koji žele učestvovati u programu razmjene moraju to učiniti unutar mreže.

Mrežu moraju sačinjavati najmanje tri univerziteta, od kojih dva trebaju biti iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

Da bi stekli pravo učešća u mreži univerziteti su dužni pripremiti i elektronski podnijeti dva dokumenta: Pismo odobrenja (Letter of Endoresement - potpisuje rektor ili prorektor univerziteta) i Pismo namjere (Letter of Intent - potpisuje dekan ili prodekan).

Freemovers kategorija formirana je radi pružanja mogućnosti za dodjelu stipendija studentima i akademskom osoblju koji pripadaju odgovarajućem univerzitetu unutar CEEPUS-a, ali koji žele učestvovati u razmjeni izvan mreža tj. kao pojedinci. Za prijavu za freemovers stipendiju potrebno je priložiti dva dokumenta:

a) Pismo preporuke
b) Pismo o prihvatanju


ROKOVI: 
15. Januar 
Rok za prijem prijava mreža (Call for Network Applications)
15. Jun 
Rok za prijem prijava studenata i akademskog osoblja za zimski semestar 
31. Oktobar 
Rok za prijem prijava studenata i akademskog osoblja za ljetni semester 
30. Novembar 
Rok za prijem Fremovers prijava
 


CEEPUS priručnik