Navigacija

CEEPUS - program razmjene

Univerzitet u Banjoj Luci učesnik je od 2008/2009. akademske godine u CEEPUS programu

CEEPUS – Centralno-evropski program razmjene univerzitetskih studija("Central European Exchange Program for University Studies") postao je efektivan 1995. godine i danas trenutno ima 15 zemalja članica, a to su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Češka.

Pravni osnov za CEEPUS je međunarodni ugovor kojeg potpisuju zemlje članice i otvoren je za pristupanje.

CEEPUS je zasnovan na pouzdanoj upravi. Najviše rangirano tijelo koje donosi odluke u CEEPUS programu je Zajednički odbor ministara (Joint Committee of Ministers) koji se sastaje jednom godišnje i donosi sve strateške odluke.

Koordinacija, evaluacija, razvoj programa i promovisanje su glavni zadaci Centralne CEEPUS kancelarije (Central CEEPUS Office) koju sačinjavaju samo dvije osobe. Svaka zemlja ima Nacionalnu CEEPUS kancelariju (National CEEPUS Office) zaduženu za realizaciju programa u datoj zemlji. U cilju izbjegavanja uspostave novih administrativnih tijela, Nacionalne CEEPUS kancelarije su integrisane u već postojeće strukture, obično u nacionalne agencije.

Kod CEEPUS programa nema transfera sredstava, umjesto čega postoji međunarodni tok ''1 stipendija mjesečno''. Svaka zemlja plaća svoje DOLAZEĆE studente i akademsko osoblje i mora jemčiti najmanje 100 mjesečnih stipendija za svaku akademsku godinu. CEEPUS ugovor, također utvrđuje da ovi grantovi budu dovoljni grantovi povezani sa lokalnim životnim troškovima.

Svaka zemlja ima različite visine školarina koje možete provjeriti na internet stranici: www.ceepus.info

Osim toga, svaka zemlja plaća participaciju putnih troškova ODLAZEĆIH studenata i akademskog osoblja.

Glavna aktivnost CEEPUS-a su univerzitetske mreže operativnih zajedničkih programa, koji u idealnim uslovima vode zajedničkim diplomama. CEEPUS pokriva grantove razmjene za studente i akademsko osoblje u ovim okvirima.

Glavni ciljevi CEEPUS-a su da:  

·         doprinosi izgradnji Evrope i Evropskog područja visokog obrazovanja (EHEA)

·         koristi regionalnu akademsku razmjenu kao strateški alat u primjeni Bolonjskih ciljeva. 
 

Više informacija možete pronaći na internet stranici: www.ceepus.info