Navigacija

Razmjena studenata i osoblja

U okviru međunarodne saradnje Univerzitet u Banjoj Luci značajnu pažnju posvećuje razmjeni studenata i osoblja, kao dijela aktivnosti ugovora o saradnji, kroz međunarodne programe razmjene, studijske posjete, ljetne škole, radionice, seminare i praksu.

Naš Univerzitet je od školske 2008/09. godine postao dio tzv. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) mreže. Ove aktivnosti obavljaju se u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Do sada je po osnovu ovog programa u oba pravca razmijenjeno preko 220 nastavnika, saradnika i studenata iz sljedećih partner zemalja: Srbije, Rumunije, Bugarske, Češke, Poljske, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonij, Austrije i Mađarske. Aktivnosti na realizaciji ovog programa nastavljaju se i u narednim godinama, kroz realizaciju programa CEEPUS III.

Erasmus Mundus (JoinEU-SEE, EUROWEB, SUNBEAM) je program razmjene koji podrazumijeva nekoliko projekata u kojima je Univerzitet u Banjoj Luci uključen od 2011/12. godine, koje su koordinisali Univerzitet Karl Franc u Gracu, Austrija, Univerzitet Malardalen iz Švedske i Univerzitet iz Ankone, Italija. Zahvaljujući ovom programu, ukupno 36 studenata Univerziteta u Banjoj Luci je dio svog studiranja proveo na univerzitetima iz Evropske unije, 12 članova osoblja je obavilo dio istraživanja/predavanje ili usavršavanje na univerzitetima u Evropskoj uniji (u Austriji, Sloveniji, Italiji, Češkoj, Španiji, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike  Britanije i Sjeverne Irske, Danskoj, Njemačkoj, Holandiji, Švedskoj i Belgiji). Na Univerzitet u Banjoj Luci su, po ovom programu,  u razmjeni su boravili 4 studenta (dvoje iz Italije, te jedno iz Slovenije i Poljske) i 1 nastavnik (iz Francuske). Ovaj program razmjene prestao je da postoji, a zamijenjen je programom Erasmus+ (KA 1) – Kreditna razmjena.

Erasmus+ (KA 1) – Kreditna razmjena je novi program Evropske komisije u kojem se daje mogućnost univerzitetima da razmjenjuju studente i osoblje. Komponenta Kreditna razmjena funcioniše tako da partner iz Evropske unije prijavi projekat razmjene sa Univerzitetom u Banjoj Luci u dogovorenim oblastima nacionalnoj agenciji svoje države. Ako projekat bude odobren znači da su dobijena sredstva za realizaciju razmjene i Univerzitet u Banjoj Luci mora da potpiše Među-institucionalni ugovor sa partnerskom institucijom iz Evropske unije. Time su ispunjeni preduslovi za objavljivanja javnog konkursa za prijavu kandidata, a potom i za izbor kandidata koji dobijaju stipendije. Studentska razmjena može da traje od tri (3) do 12 mjeseci u svrhu studiranja i od dva (2) do 12 mjeseci u svrhu prakse. Razmjena osoblja može da traje od pet (5) dana do dva (2) mjeseca.

Osoblje i studenti Univerziteta u Banjoj Luci koriste i druge mogućnosti stipendiranja različitih programa vlada stranih zemalja i međunarodnih organizacija i fondacija.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-01.jpg