Navigacija

Pregled aktivnosti za 2014. godinu

1. Radionica i sastanak konzorcijuma TEMPUS projekta BIHTEK „Komparativno ocjenjivanje kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja” (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance) održani u Tuzli 22.-24.1.2014. godine.

2. Sastanci sa predsjednikom Udruženja Srpsko-rusko prijateljstvo „Bratstvo“ g. Rajkom Ćulibrkom održani 27.1.2014., 17.2., 26.2., 18.3., 28.3., 16.5., 19.6., 26.8., 22.9. i 2.12.2014. godine. Razgovarano o različitim pitanjima i mogućnosti saradnje na poboljšanju statusa ruskog jezika i kulture u Republici Srpskoj, a posebno na Univerzitetu u Banjoj Luci, kao i o studijskom putovanju „U susret Rusiji“ i izložbi fotografija U Moskvi, koja je planirana tokom 2014. godine, i na kojoj bi se, pored Grada Banje Luke, predstavio i Univerzitet u Banjoj Luci (UBL).

3. Sastanak Savjetodavnog odbora međunarodnog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije “Strateški razvoj visokog obrazovanja i kvalifikacijski standardi” (Strategic Development of Higher Education and Qualification Standards), u Sarajevu, 29. i 30.1.2014. godine.

4. Prijem za studenta iz Bolonje (Katarina Gobert), korisnika stipendije u programu Erasmus Mundus, koja je provela ljetni semestar na Fakultetu političkih nauka UBL, dana 31.1.2014. godine.

5. Radionica na TEMPUS projektu EQADE „Uspostavljanje obezbjeđenja kvaliteta u doktorskim studijama” (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education) održana na Ekonomskom fakultetu UBL, od 3.-5.2.2014. godine, uz prisustvo svih partnera na projektu, koji vodi Univerzitet u Hajdelbergu, Njemačka.

6. Održan sastanak sa predstavnicima njemačke kompanije Medico Tec iz Njemačke o mogućnostima finansijske podrške i/ili zapošljavanja studenata UBL u dotičnoj kompaniji. Sastanak održan na UBL dana 14.2.2014. godine.

7. Obavljeno je prijavljivanje i završen proces selekcije za program Erasmus Mundus, za projekat JoinEU-SEE koji koordiniše Univerzitet Karl Franc u Gracu. Zahvaljujući ovom programu, 10 nastavnika, saradnika i studenata osoblja Univerziteta u Banjoj Luci je bilo u mogućnosti da u školskoj 2014/2015. godini dio svog studiranja (rada) provedu na nekom od evropskih univerziteta, partnera u projektu (u Austriji, Sloveniji, Italiji, Češkoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Danskoj, Njemačkoj, Holandiji i Belgiji). A, jedan student iz Poljske je na razmjeni jednu akademsku godinu na Filološkom fakultetu UBL. Takođe, u okviru Erasmus Mundus projekta Euroweb 4 studenta ETF UBL su na razmjeni na nekom od partnerskih univerziteta u inostranstvu. Organizacija i vođenje selekcionog sastanka LMT tima UBL Erasmus Mundus JoinEU-SEE PENTA projekta, 17.02. i 27.02.2014. godine. Održan sastanak Selekcionog odbora, 5.5.-9.5.2014. godine, Grac, Austrija. Održan Erasmus Mundus info dan na UBL, 24.12.2014. godine, na kojem je predstavljeno šest projekata: JoinEU-SEE PENTA, Sigma Agile, SUNBEAM, GREENTech, Eraweb i Euroweb+.

8. Intenzivne aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS III. Ostvarene su razmjene u akademskoj 2013/2014. godini, tokom koje je u okviru programa CEEPUS III na UBL boravilo 15 profesora, 1 asistent i 1 student, a 11 profesora, 12 asistenata i 3 studenta UBL boravilo je na nekom od univerziteta u inostranstvu učesnika u CEEPUS III programu razmjene.

9. U posjeti Univerzitetu boravila direktorica Kancelarije UN Women u BiH Ana Marija Esper Larsen, sa saradnicima, 26.2.2014. godine. Razgovarano o mogućnostima provođenja aktivnosti ranije održavane ljetne škole o rodnoj ravnopravnosti na UBL.

10. Radionica i sastanak konzorcijuma TEMPUS projekta BIHERIT „Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini” (Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina) održani na UBL, 27. i 28.2.2014. godine.

11. Dana 28.2.2014. godine održan Informativni dan programa „Horizont 2020“ za Bosnu i Hercegovinu na UBL.

12. Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici dana 5.3.2014. godine.

13. Sastanci sa predstavnicima (EESTEC) Evropskog udruženja studenata elektrotehnike (Lokalni komitet Banja Luka) povodom pripreme Seminara ličnih vještina (SSA-Soft Skills Academy) i sastanka predsjedavajućih lokalnih komiteta udruženja iz 25 zemalja Erope na Univerzitetu u Banjoj Luci - ECM (EESTEC Chairpersons Meeting) održani 11.3., 28.5., 30.5. i 11.11.2014. godine.

14. Sastanci sa direktorom WUS Austria g. Dinom Mujkićem povodom održavanja „Dječijeg univerziteta“ održani 11.3.2014. godine, te 1.7.2014. godine.

15. Posjeta predstavnika Nacionalne TEMPUS kancelarije (NTO) u Sarajevu u cilju praćenja aktivnosti iz TEMPUS projekta EQADE, na Ekonomskom fakultetu UBL, dana 12.3.2014. godine.

16. Radionica i sastanak konzorcijuma TEMPUS projekta BIHTEK održana u Istočnom Sarajevu, 12.-14.3.2014. godine.

17. Na Filološkom fakultetu UBL (Studijski program za engleski jezik i književnost) gostovao i održao predavanje američki stipendista stipendije Fulbrajt prof. dr Džozef Lof (Joseph Lough), sa Univerziteta California, Berkeley, dana 13.3.2014. godine.

18. Dana 15.3.2014. godine, na Filološkom fakultetu UBL, održana prezentacija stipendija za učešće na Evropskom forumu Alpbach (Austrija).

19. Posjeta predstavnika Nacionalne TEMPUS kancelarije (NTO) u Sarajevu u cilju praćenja aktivnosti iz TEMPUS projekta WBCInno, na Elektrotehničkom fakultetu UBL, dana 23.3.2014. godine.

20. Posjeta predstavnika nevladine organizacije Trust for Mutual Understanding iz Nju Jorka, SAD, dana 24.3.2014. godine. Uz prisustvo doc. mr Mladena Miljanovića, sa Akademije umjetnosti UBL, razgovarano o mogućnostima saradnje u oblasti umjetnosti.

21. Radionica i sastanak konzorcijuma u okviru TEMPUS projekta FINHED „Ka održivom i pravičnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ (Towards Sustainable and Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia), Jyväskylä (Finska), 24.-28.3.2014. godine.

22. Dana 31.3.2014. godine novoimenovani ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nj.E. Ruđero Korias posjetio Filološki fakultet UBL, gdje je razgovarano o nastavku saradnje sa ambasadom Republike Italije i Studijskim programom za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta UBL. Amabsador se, nakon sastanka sa rukovodstvom Univerziteta i Fakulteta obratio studentima.

23. Posjeta predstavnika Nacionalne TEMPUS kancelarije (NTO) u Sarajevu u cilju praćenja aktivnosti iz TEMPUS projekta FINHED, na UBL, dana 31.3.2014. godine.

24. U oviru kampanje "EURAXESS Roadshow", u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci je 2.4.2014. godine, boravio namjenski adaptiran EURAXESS autobus, te predstavljene brojne mogućnosti za istraživače tokom jednodnevnog programa.

25. Od 3.-6.4.2014. godine održan šesti seminar ličnih vještina (SSA-Soft Skills Academy) na Elektrotehničkom fakultetu UBL, u organizaciji Lokalnog komiteta Banja Luka Evropskog udruženja studenata elektrotehnike (EESTEC).

26. Dana 7.4.2014. godine, g-đa Irina Albertova Sviridova, dopisni član Ruske akademije nauka i umjetnosti, do prošle godine rektor Državnog univerziteta u Kemerovu (Ruska Federacija) i direktor Centra za razvoj odnosa Rusije i Južnih Slovena, posjetila je Univerzitet.

27. Dana 9.4.2014. godine predstavnici UBL prisustvovali Informativnom danu o Programu Erasmus+ na Univerzitetu u Sarajevu.

28. Sastanci sa eksternim evaluatorom TEMPUS projekta FINHED, g-dinom Bastianom Baumanom, 10. i 17.4.2014. godine.

29. Dana 11.4.2014. godine održan prijem u Rektoratu za prorektore Univerziteta Primorska iz Kopra (prof. dr Tadeja Jere Jakulin) i Moskovskog državnog univerziteta kulture i umjetnosti iz Moskve (prof. dr Aleksej P. Ljubimov), učesnike međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta UBL REDETE.

30. Rektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Dragan Antić 11.4.2014. godine bio je gost Univerziteta.

31. Trening za nastavnike i saradnike UBL koje je učestvovalo u realizaciji projekta „Dječiji univerzitet“, koji su održali predstavnici WUS Austria i prof. dr Silvia Prok, direktor Dječijeg univerziteta na Univerzitetu u Insbruku (Austrija), 14.4.2014. godine. U projektu učestvovali profesori i saradnici pet organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci: Akademija umjetnosti, Ekonomski, Poljoprivredni i Prirodno-matematički fakultet, te Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

32. Prezentacija stipendija Vlade SAD na Fakultetu političkih nauka UBL, dana 16.4.2014. godine.

33. Na UBL 23.4. i 25.12.2014. godine održani koordinacioni sastanaci u okviru TEMPUS projekta BIHTEK.

34. Dana 25.4.2014. godine posjeta i radni sastanak na UBL sa prof. dr Draganom Marušičem, rektorom Univerziteta Primorska, Koper (Slovenija).

35. Na UBL-u 25.4.2014. godine održani BiH koordinacioni sastanak u okviru TEMPUS projekta FINHED.

36. Prijem za gostujućeg profesora na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti, sa Univerziteta Poatje (Francuska) (prof. dr Sanja Bošković-Danojlić) dana 5.5.2014. godine. Jednomjesečna razmjena u okviru programa Erasmus Mundus.

37. Učešće u međunarodnoj konferenciji na Međunarodnom univerzitetu Burch (IBU) u Sarajevu 9.5.2014. godine. Tom prilikom potpisan je ugovor o saradnji UBL sa Tehničkim univerzitetom Jildiz (Yildiz) iz Turske.

38. Učešće na konferenciji u Novom Sadu, u okviru TEMPUS projekta CONGRAD „Sprovođenje istraživanja diplomiranih studenata i poboljšanje alumni usluga za unapređenje strateškog menadžmenta i poboljšanje kvaliteta“ (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement), 13.-16.5.2014. godine. Prezentacija rezultata projekta održana na UBL 26.6.2014. godine.

39. Prezentacija rezultata TEMPUS projekta BIHTEK na UBL, 20.05.2014. godine.

40. Prezentacija stipendija Vlade Japana na Tehnološkom fakultetu UBL, dana 20.5.2014. godine.

41. Učešće u radu međunarodne konferencije u okviru programa Erasmus Mundus (Action 3), dana 21. i 22.5.2014. godine u Hagu. Konferencija je bila posvećena zajedničkim studijskim programima kao sredstvu razvoja međunarodne saradnje visokoškolskih ustanova. U sklopu rada konferencije, organizovana je i radna posjeta Erazmus univerzitetu u Roterdamu 23.5.2014. godine.

42. Boravak rektora UBL u SAD, u delegaciji rektora univerziteta iz BiH, studijsko putovanje i posjeta američkim univerzitetima, uz podršku Ambasade SAD u BiH od 21.5.-31.5.2014. godine.

43. Posjeta studenata Univerziteta Karl Franc iz Graca dana 28.5.2014. godine.

44. Radionica u okviru TEMPUS projekta FINHED u Mostaru, 29.-30.5.2014. godine.

45. Posjeta partnera iz Norveške (Univerzitet iz Narvika i Univerzitet iz Trondhajma), povodom projekta iz oblasti robotike na Mašinskom fakultetu (BANOROB) od 28.-30.5.2014, 10.-13.6.2014. i 15.-17.10.2014. godine.

46. Održan niz radnih aktivnosti na obilježavanju „Sedmice ruskog jezika, kulture i nauke na UBL“, uz učešće gostiju iz Moskve (Fond A. Solženicin) i Nižnjeg Novgoroda (Državni poljoprivredni univerzitet) od 2.-6.6.2014. godine.

47. Održana međunarodna konferencija na Filološkom fakultetu UBL (Italijanski jezik i književnost) od 5.-7.6.2014. godine.

48. Komisija za dodjelu HUAWEI stipendije (u sastavu: prof. dr Draško Marinković, mr Goran Vučić, viši asistent i Slobodan Marković, student), na osnovu raspisanog konkursa i provjere dostavljene dokumentacije, utvrdila je konačnu rang listu kandidata kojima se u školskoj 2013/2014. godini dodjeljuje HUAWEI stipendija.

49. Sastanci stručnjaka Evropske unije i Savjeta Evrope i rukovodstva Univerziteta i tri fokusne grupe održani su 16. i 17.6.2014. godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta UBL, kao dio aktivnosti iz zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Strateški razvoj visokog obrazovanja i kvalifikacijski standardi” (Strategic Development of Higher Education and Qualification Standards).

50. Održan sastanak predstavnika njemačke Fondacije „Welt der Wunder” sa studentima UBL, korisnicima njihove stipendije dana 21.6.2014. godine. Sastanku prisustvovao i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FOM iz Esena (Njemačka) prof. dr Klemens Jeger.

51. Održano predavanje prof. dr Marije Cetinić sa Univerziteta Jork iz Toronta (Kanada) 26.6.2014. godine za studente i akademsko osoblje Studijskog programa engleskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta UBL.

52. Radionica i sastanak konzorcijuma u okviru TEMPUS projekta FINHED, Budva (Crna Gora), 2.-6.7.2014. godine.

53. U okviru priprema za organizovanje „Dječijeg univerziteta“, boravak predstavnika UBL na treningu na Univerzitetu u Insbruku, Austrija od 8.-11.7.2014. godine.

54. Održan međunarodni seminar „Obrazovanje i profesionalno ostvarenje mladih inženjera“, u organizaciji ETF UBL dana 14.7.2014. godine.

55. Učešće u radionici u okviru TEMPUS projekta CONGRAD u Bilefeldu (Njemačka) od 26.-29.8.2014. godine.

56. Sastanak sa predstavnicima EU informativnog centra u Bosni i Hercegovini dana 28.8.2014. godine.

57. Održana radionica na UBL dana 15.9.2014. godine, u okviru TEMPUS projekta WBCInno „Modernizacija univerziteta u zemljama Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i službi za transfer znanja, istraživanja i inovacija“ (Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation).

58. Dana 16.9.2014. godine u posjeti UBL boravio ambasador Republike Turske u BiH, Nj.E. Čihad Erginaj sa saradnicima.

59. Prezentacija rezultata TEMPUS projekta CONGRAD, na Sveučilištu u Mostaru, 16.9.2014. godine.

60. Održana radionica u Mostaru 17.-19.9.2014. godine na TEMPUS projektu BIHTEK.

61. Sastanak sa prorektorom Univerziteta iz Istočnog Londona (prof. dr Nora En Kolton) dana 18.9.2014. godine. Sastanku prisustvovao i prof. dr Jovo Ateljević, član Savjeta za razvoj visokog obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Republike Srpske.

62. Održane sve planirane aktivnosti na UBL u okviru projekta „Dječiji univerzitet u Bosni i Hercegovini“ od 22.-26.9.2014. godine.

63. U posjeti UBL dana 23.9.2014. godine profesor na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr Jadranka Malina.

64. Gost UBL bila prof. dr Gabrijela Šubert, sa Univerziteta iz Jene (Njemačka), dopisni član SANU. Dana 2.10.2014. godine organizovano predavanje prof. dr Šubert za studente njemačkog jezika u Austrijskoj biblioteci na Filozofskom fakultetu UBL.

65. Održana radionica u Bonu (Njemačka) od 6.-10.10.2014. godine na TEMPUS projektu BIHTEK.

66. Drugi sastanak Savjetodavne grupe za analizu sektora visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, održan 14.10.2014. godine na Jahorini, kao dio aktivnosti iz zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Strateški razvoj visokog obrazovanja i kvalifikacijski standardi” (Strategic Development of Higher Education and Qualification Standards).

67. Prvi radni sastanak partnera u programu akademske razmjene Erasumus Mundus, projekta pod skraćenim nazivom SUNBEAM, koji koordiniše Univerzitet u Ankoni, Italija održan 16. i 17.10.2014. godine i Generalna skupština UNIADRION mreže.

68. Radionica i sastanak konzorcijuma u okviru TEMPUS projekta FINHED, Ljubljana (Slovenija), 20.-24.10.2014. godine.

69. Gost UBL bio Jan Peterson, član Švedske akademije poljoprivrednih nauka iz Štokholma. Dana 21.10.2014. godine, gost iz Švedske održao predavanje za akademsko osoblje i studente Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse UBL.

70. Boravak profesora Nikolaja Prodanova sa Odsjeka za istoriju Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ iz Velikog Trnova, po osnovu aktivnosti iz bilateralnog ugovora o međuuniverzitetskoj saradnji i prof. dr Vere Boneve, sa Državnog univerziteta za bibliotečke studije i informacione tehnologije iz Sofije, koja je istovremeno i član Akreditacionog savjeta pri Nacionalnoj agenciji za evaluaciju i akreditaciju Bugarske. Gosti iz Bugarske boravili su na UBL od 22.-31.10.2014. godine.

71. Učešće na konferenciji o iskustvima prethodnih programa EU za visoko obrazovanje i novom programu Erasmus+ u Beogradu dana 30.-31.10.2014. godine.

72. Gosti UBL predstavnici Evropske agencije za programe iz oblasti obrazovanja, kulture i umjetnosti (EACEA) iz Brisela i Erasmus+ kancelarije u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka u Rektoratu održanog 12.11.2014. godine, goste je primio i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, doc. dr Goran Mutabdžija sa saradnicima u Ministarstvu prosvjete i kulture. Dana 13.11.2014. godine na UBL održan Erasmus+ informativni dan za akademsku javnost iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

73. Predstavnici Fonda za javnu diplomatiju „A.M. Gorčakov“ iz Moskve prezentovali aktivnosti Fonda na Fakultetu političkih nauka UBL dana 13.11.2014. godine. U delegaciji iz Rusije bili i profesori Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO), Instituta za nacionalnu energetiku iz Moskve, Narodnog fronta Novorusije iz Zaporožja, Centra za empirijsko proučavanje religije pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i društva „Zavet“, te reklamno-informativne agencije „Baltmedija“ iz Sankt Peterburga.

74. U periodu 16.-22.11.2014. godine održan sastanak Generalne skupštine Evropskog udruženja studenata elektrotehnike (EESTEC) na UBL, te niz aktivnosti i radionica na kojima je predstavljen rad lokalnih komiteta ovog udruženja iz 25 zemalja Evrope.

75. Predstavnici kancelarije Ambasade SAD u Banjoj Luci studentima i zaposlenima na UBL održali prezentaciju o mogućnostima studiranja na visokoškolskim ustanovama u SAD dana 18.11.2014. godine.

76. Posjeta eksperata iz Mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope, u okviru aktivnosti na TEMPUS projektu BIHTEK, 20.11.2014. godine.

77. Održana završna radionica u međunarodnom projektu iz oblasti robotike (BANOROB) sa partnerima iz Norveške na Mašinskom fakultetu UBL dana 20.11.2014. godine.

78. Sastanak sa rukovodstvom Muzičke akademije Univerziteta „Juraj Dobrila“ iz Pule i koncert harmonikaškog orkestra te akademije održan u Banjoj Luci 22.11.2014. godine.

79. U saradnji sa kancelarijom OEBS u Banjoj Luci dana 25.11.2014. godine održana radionica za studente UBL iz oblasti međunarodnog krivičnog i krivičnog prava, i predavanje sudije Okružnog suda u Banjoj Luci, g-đe Vesne Stanković-Ćosović.

80. Podrška u organizaciji 7. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Studenti u susret nauci“ (StES), u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. U Banskom dvoru dana 26.11.2014. godine otvoren Studentski naučno-stručni skup.

81. Prijem za studente Državnog poljoprivrednog univerziteta iz Nižnjeg Novgoroda, učesnike Studentskog naučnog skupa „Studenti u susret nauci“ dana 28.11.2014. godine.

82. Diseminacijska konferencija u okviru TEMPUS projekta EQADE održana u Zenici, 27. i 28.11.2014. godine.

83. Sastanak sa partnerima sa Međunarodnog BURCH univerziteta iz Sarajeva dana 01.12.2014. godine na UBL.

84. Prijem u Rektoratu za studenta iz Poljske (Bartolomej Bžežina) koji boravi jednu studijsku godinu na Filološkom fakultetu UBL (Studijski program srpskog jezika i književnosti), kao korisnik stipendije iz programa Erasmus Mundus, 3.12.2014. godine.

85. Gost UBL 9.12.2014. godine bio nerezidentni (sa sjedištem u Budimpešti) ambasador Republike Kube u Bosni i Hercegovini Nj.E. g. Julio César Cancio Ferrer. Razgovarano je o planovima saradnje sa kubanskim visokoškolskim ustanovama i predavanju koje će ambasador održati na proljeće 2015. godine za studente i zaposlene UBL.

86. U saradnji sa kancelarijom OEBS u Banjoj Luci dana 10.12.2014. godine na Pravnom fakultetu prigodnom radionicom za studente nekoliko fakulteta UBL obilježen Međunarodni dan ljudskih prava.

87. Sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja, Ministarstva prosvjete i kulture RS, 12.12.2014. godine.

88. Rektor i prorektor UBL od 11.-13.12.2014. godine boravili u radnoj posjeti Univerzitetu Sarland u Sarbrikenu (Njemačka), u organizaciji Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Štutgartu.

89. Na Elektrotehničkom fakultetu UBL održana obuka za korišćenje Inno platforme za upravljanje inovacijama u okviru TEMPUS projekta WBCInno, 15.12.2014. godine.

90. Na Pravnom fakultetu UBL dana 17.12.2014. godine, u saradnji sa Ambasadom Ruske Federacije u BiH održana promocija stipendija Vlade Ruske Federacije.

91. U 2014. godini, na osnovu odluka nadležnih organa UBL (Senata i Upravnog odbora) potpisani su ugovori o saradnji sa visokoškolskim i drugim institucijama iz inostranstva: Univerzitet umetnosti u Beogradu (Srbija), Univerzitet Primorska (Univerza na Primorskem Università del Litorale), Koper (Slovenija), Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda (Ruska Federacija), Univerzitet u Londonu, Fakultet za napredne studije, Institut za engleske studije, (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), Yildiz tehnički univerzitet, Istanbul (Republika Turska), Filološko-umetnički fakultet Unierziteta u Kragujevcu (Srbija).

92. Saradnja u vidu razmjene informacija o stipendijama, mogućnostima studiranja u inostranstvu, ljetnim i zimskim školama, školama stranih jezika, konferencijama, skupovima i sl. održavana sa univerzitetima, institucijama i organizacijama iz Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Mađarske, Italije, Švajcarske, Austrije, Njemačke, Slovačke, Japana, Poljske, Turske, Grčke, Bugarske, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Norveške, Belgije, Litvanije, Francuske, Španije, SAD, Rusije, Finske, Tajvana, UAE, Tajlanda, Irana, Rumunije, Bangladeša, Švedske, Malezije.

93. Saradnja u razmjeni informacija iz oblasti visokog obrazovanja i naučnog rada sa Ministarstvom inostranih poslova BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske, Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

94. Saradnja u razmjeni informacija sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i centrima: Savjet Evrope, Evropska komisija, Delegacija EU u BiH, Erasmus+ (ranije Tempus) kancelarija u Bosni i Hercegovini, EU info centar, Kancelarija rezidentnog koordinatora programa OUN u BiH, UNESCO, UNDP BiH, OSCE (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju), ambasade Bosne i Hercegovine u Rumuniji, Mađarskoj i Poljskoj, ambasade Austrije, Španije, Slovačke, Litvanije, Malezije, Švajcarske, Slovenije, Italije, Njemačke, Francuske, SAD, Turske, Japana, Irana, Mađarske, Grčke i ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, WUS Austrija, IAESTE, EUA (Evropsko udruženje univerziteta), Francuski kulturni centar, Američki kutak Banja Luka, G8 i G20 alumni udruženje (Ženeva), EMUNI (Evro-Mediteranski univerzitet Portorož, Slovenija), UNIADRION mreža.

95. Kontinuirano se odvija saradnja sa medijima, putem obavještavanja o važnim događajima na Univerzitetu, davanjem intervjua o pojedinačnim temama i/ili medijskim praćenjem događaja iz oblasti međunarodne saradnje, te osavremenjavanjem informacija iz ove oblasti na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org)