Navigacija

Pregled aktivnosti za 2012. godinu

AKTIVNOSTI U PERIODU 01.01.2012.-31.12.2012. GODINE

1. Univerzitet u Banjoj Luci, 25.01.2012. godine, posjetio je ambasador Francuske u BiH Nj.E. g. Rolan Žil (Roland Gilles). Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj i budućoj saradnji.

2. Održan sastanak sa ambasadorom Viteškog malteškog reda u Bosni i Hercegovini Nj.E. g. Kristofom Fricenom (Christof Fritzen), 26.01.2012. godine, tokom kojeg je razgovarano o učešću studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u Međunarodnom Programu o uporednom ustavnom pravu i pravu Evropske unije u Sarajevu i Hamburgu u martu i oktobru 2012. godine.

3. Prezentacije o mogućnostima studiranja u njihovim državama održali predstavnici stranih ambasada: Japana (27.02), Francuske (25.01.), SAD (15.05.).

4. Rektor, prorektor i rukovodilac Austrijske biblioteke Univerziteta u Banjoj Luci bili u službenoj posjeti Univerzitetu Karl Franc u Gracu, 28.02.2012. godine, gdje su se sastali sa novoizabranim rektorom tog univerziteta i saradnicima. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, te programu razmjene za studente, nastavnike i osoblje Erasmus Mundus, koji je započeo od ove školske godine.

5. Održane su radionice i sastanci vezani za realizaciju projekata TEMPUS, i to: u Alikanteu (24.01.), Paliću (02.-03.02.), Mariboru (17.02.), Sarajevu (15.03.), Banjoj Luci (22.03.), Bilefeldu (16.-17.04.), Banjoj Luci (11.05.), Banjoj Luci (16.05.), Mostaru (24.-25.05.), Mostaru (26.-28.06.2012.), Banjoj Luci (06.07.2012.), Banjoj Luci (16. i 17.10.), Skopju (24.-26.10.), Budvi (28.11.-01.12), Beogradu (13.-15.12.).

6. Posjeta eksperata sa Univerziteta Erasmushogeschool College iz Brisela (Belgija), u okviru aktivnosti na TEMPUS projektu CUBRIK 20.02., te zajednički sastanak sa svim partnerima iz BiH u Zenici 23.02.2012. godine.

7. Monitoring posjete u okviru TEMPUS projekata DePSME (22.02.), STREW (11.12.), te drugih projekata.

8. Posjeta rektora i prorektora, te profesora i saradnika univerziteta partnera: Univerziteta odbrane iz Beograda (06.03.), Univerziteta Crne Gore iz Podgorice (09.04.), Lobačevski Univerziteta Nižnjeg Novgoroda iz Rusije (11.04.), Univerziteta Karl Franc iz Graca (18.04.), Koruškog univerziteta za primijenjene nauke iz Austrije (23.05.), Univerziteta iz Trnave (14.06.).

9. Posjete stranih studenata: studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta iz Beograda (19.03.), studenti Univerziteta Karl Franc iz Graca (10.05.).

10. U saradnji sa ambasadom SAD u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Banjoj Luci bio je domaćin predavača iz SAD: Stiven Kon (Stephen Kohn) (05.03.), Frederik Vajt (Frederick White) (13.03.), Vinsent Luizi (Vincent Luizzi) (08.05.), Erik Gordi (Eric Gordy) (12.06.).

11. Predavanja za studente i zaposlene na Univerzitetu održali ambasadori stranih država u Bosni i Hercegovini: ambasador Francuske Nj.E. g. Rolan Žil (Roland Gilles) (22.03.), Rumunije Filip Teodoresku (Filip Teodorescu) (03.03.), Austrije Nj.E. dr Donatus Kek (Donatus Köck) (18.04.), Grčke Nj.E. g. Karolos Gadis (Karolos Gadis) (21.05.), Rusije Nj.E. g. Aleksandar Bocan-Harčenko (Alexander Botsan-Kharchenko) (26.06.), Srbije Nj.E. prof. dr Ninoslav D. Stojadinović (04.07), Kine, Nj.E. g Vang Fuguo (Wang Fuguo) (12.12.), te specijalni      predstavnik Evropske unije i šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Nj.E. ambasador Piter Sorensen (Peter Sørensen) (11.10.).

12. Sastanci na UBL sa ambasadorima stranih država u Bosni i Hercegovini: ambasador Francuske (25.01. i 22.03.), Rumunije (03.03), Grčke (29.03. i 21.05.), Austrije (18.04. i 23.05.), Rusije (26.06.), Španije (04.07.), Kine (12.12.), te šefom kancelarije za odnose sa javnošću ambasade SAD, g-dinom Tomasom Mesom (Thomas Mesa) i njegovim saradnicima (15.05.) i predstavnicima ambasade SAD-a i direktoricom odjeljenja za engleski jezik u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope, g-đom Denis Loveri (Denise Lowery), 18.10.

13. Sastanak sa norveškim partnerima u okviru projekta «Bosnian–Norwegian research based innovation for development of new, environmental friendly, competitive robot technology for selected target groups - BANOROB», koji se   realizuju u okviru programa Vlade Norveške - HERD, 28.03.2012. godine u Banjoj Luci i 10.09.2012. godine u Narviku. Aktivan rad na realizaciji projektnih aktivnosti.

14. Potpisani ili obnovljeni ugovori o saradnji sa: Univerzitetom Karl Franc iz Graca, Austrija, Univerzitetom iz Mizurija, SAD, Univerzitetom Poatje, Francuska, Zapadnim univerzitetom iz Temišvara, Rumunija, Univerzitetom Mendel (MENDELU), Brno, Češka, Univerzitetom Crne Gore, Crna Gora, Univerzitetom u Nišu, Istorijskim fakultetom Univerziteta «Adam Mickijevič», Poznanj, Poljska, Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom Zapadne Finske, Joensuu, Finska, Ternopil V. Hnatjuk državnim pedagoškim univerzitetom, Ternopil, Ukrajina, Slovačkim poljoprivrednim univerzitetom u Nitri, Slovačka, Univerzitetom iz Trnave, Slovačka, Koruškim univerzitetom za primjenjene nauke, Špital na Dravi, Austrija, Univerzitetskim koledžom iz Narvika, Norveška, Srpskom akademijom nauka i umetnosti (SANU), Beograd, Srbija, Balkanološkim institutom Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), Institutom za književnost i umetnost iz Beograda, Fakultetom tehničkih naka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultetom umetnosti i Filološkim fakultetom Univerziteta u Nišu, Fakultetom fizičke kulture Univerziteta «Sv. Kiril i Metodij», Skopje, Makedonija, Akademijom scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i Programom UN za razvoj (UNDP), Gradom Banja Luka, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Muzejom Republike Srpske, Agencijom za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, Penjačkim klubom «Extreme», Banja Luka.

15. Održan sastanak sa međunarodnim ekspertima iz Evropske akademske mreže za održivi razvoj (ISLE), 05.04.2012. godine.

16. Univerzitet u BL bio domaćin đacima i studentima, članovima Srpskog kulturnog informativnog centra iz Kučevišta, Skopska Crna Gora (Makedonija), 20.04.2012. godine.

17. U okviru posjete Republici Srpskoj, delegacija Hradec Kralove regije u Češkoj Republici, koju je predvodio g. Lubomir Franc (Lubomir Franc), predsjednik Regije, posjetila je 25.04.2012. godine Univerzitet u Banjoj Luci. U češkoj delegaciji bio je i prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta Hradec Kralove (Hradec Králové) g. Antonin Slabi (Antonin Slabý).

18. Rukovodilac Katedre za radiologiju Moskovskog državnog medicinsko-stomatološkog univerziteta, prof. dr Aleksander Vasilijev (Alexander Vasilyev), boravio u radnoj posjeti (05.06.).

19. Komisija za dodjelu HUAWEI stipendije (u sasatavu: dr Božo Važić, docent, mr Željko Račić, viši asistent i Anabela Brkić, student), na osnovu raspisanog konkursa i provjere dostavljene dokumentacije, utvrdila je konačnu rang listu kandidata kojima se u školskoj 2011/2012. godini dodjeljuje HUAWEI stipendija. Nagrađene studente je dana 29.06.2012. godine primio rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, koji je studentima uručio odluku o dodjeljivanju stipendije.

20. Prezentacija projekata vezanih za borbu protiv korupcije, u kojima je UBL učestvovao u saradnji sa nevladinim organizacijama «Vesta» (Tuzla), Omladinski komunikativni centar (Banja Luka) i Centar za civilno društvo «Kyodo» (Sarajevo) (04.07.), na kojoj su prisustvovala tri ambasadora - Grčke, Francuske i Poljske, te predstavnici ambasada Češke i Slovačke.

21. Prezentacija o mobilnosti na godišnjoj konferenciji «Mobilnost mladih u RS», 12.08.2012. godine, na UBL.

22. Vojni stručnjak iz Ruske Federacije, general-pukovnik Leonid Grigorijevič Ivašov, profesor na Vojnoj akademiji i Diplomatskoj akademiji, te predsjednik Akademije za geopolitička pitanja Ruske Federacije, održao predavanje 07.11.2012. godine.

23. Učešće na konferenciji «Western Balkans Regional Conference: How Does Higher Education Remain Relevant in a Changing World? », u organizaciji Evropske komisije, Cavtat, Hrvatska (20.-21.11.)

24. Obavljeno je prijavljivanje i završen proces selekcije za program Erasmus Mundus, koji koordiniše Univerzitet Karl Franc u Gracu. Zahvaljujući ovom programu, 17 nastavnika, saradnika, studenata i administrativnog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci je bilo u mogućnosti da u školskoj 2012/2013. godini dio svog studiranja (rada) provedu na nekom od evropskih univerziteta, partnera u projektu (u Austriji, Sloveniji, Italiji, Češkoj, Španiji, Litvaniji, Finskoj, Belgiji, Holandiji). Organizacija i vođenje selekcionog sastanka LMT tima UBL Erasmus Mundus JoinEU-SEE III programa razmjene, 10.02. i 02.03.2012. godine. Održan sastanak Selekcionog odbora, 21.-22.04.2012. godine, Grac, Austrija. Na poziv Univerziteta Karl Franc u Gracu (Austrija) UBL uzeo učešće u prijavi na konkurs za odobravanje nastavka finansiranja programa razmjene studenata i akademskog osoblja pod nazivom JoinEU-SEEIV (Erasmus Mundus), koji je odobren za realizaciju u školskoj 2012/2013. godini. U Mariboru, od 10.-13.10.2012. godine, održan prvi sastanak konzorcijuma JoinEU-SEE IV. Održan Erasmus Mundus info dan na UBL, 19.11.2012. godine, na kojem su predstavljena tri programa: JoinEU-SEE, Sigma, Basileus i na kojem su učestvovali partneri iz      inostranstva.

25. Intenzivne aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS III. Osim informativne kampanje prezentovanja projekta razmjene, ostvarene su razmjene u toku ljetnog semestra (do 30.07.) 2012. godine, pa je u okviru programa CEEPUS III na UBL boravilo 7 profesora i 1 asistent, a 2 profesora i 1 asistent UBL boravio je na nekom od univerziteta u inostranstvu učesnika u CEEPUS III programu razmjene. U toku zimskog semestra (do 31.12.) ostvarene su razmjene u okviru programa CEEPUS III: na UBL su boravila tri profesora i dva asistenta, a jedan viši asistent i dva studenta UBL-a su ostvarili razmjenu u inostranstvu. Održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ministarstva finansija RS, Ministarstva finansija FBiH, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Sarajevu (17.10.).

26. Objavljen Konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja UBL i Konkurs za sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja iz inostranstva radi studiranja/prakse/obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog i obrazovnog rada na UBL, 25.09.2012. godine, izvršena promocija i sporovedena procedura izbora. Konkursna dokumentacija 11 kandidata upućena u daljnju proceduru Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

27. Usavršavanje stručnog saradnika za međunarodnu saradnju UBL na Univerzitetu u Granadi, Španija, u okviru Erasmus Mundus JoinEU-SEE III programa razmjene, u periodu od 01.09. do 30.09.2012. godine.

28. U saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske, profesorima Univerziteta u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, 21.05. raspisan je konkurs za drugu generaciju polaznika Ljetne škole rodne ravnopravnosti, te održana druga Ljetna škola rodne ravnopravnosti, u periodu od 27.08.-01.09. Ljetnu školu je uspješno završilo 28 polaznica i polaznika različitih profila

29. Univerzitet u Banjoj Luci i njegovi fakulteti uzeli učešće u prijavljivanju  većeg broja  novih TEMPUS projekata u petom pozivu. Prema rezultatima selekcije, objavljenim tokom jula 2012. godine, Univerzitet u     Banjoj Luci i njegovi fakulteti uzeće učešće kao projektni partneri u jedanaest novih projekata. Koordinatori odobrenih projakata su univerziteti iz Srbije, Belgije, Slovačke, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

30. Prisustvo na nacionalnom TEMPUS info danu, 14.11.2012. godine, Istočno Sarajevo, te organizacija i prisustvo na TEMPUS konsultacijama na UBL (10.12.).

31. Saradnja u distribuciji korisnih informacija o studiranju, ljetnim školama, naučnim i stručnim skupovima, stipendijama i drugo, ostvarena je sa sljedećim ustanovama i institucijama: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet «Džemal Bijedić» u Mostaru i Univerzitet u Zenici (Federacija Bosne i Hercegovine), Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Centar za obrazovne politike iz Beograda (Srbija), Sveučilište u Zadru (Hrvatska), Univerzitet u Beču, Univerzitet  Karl Franc u Gracu, Univerzitet za ekonomiju i biznis (Wirtschafts Universität Wien) iz Beča, Diplomatska akdemija u Beču i Danube University Krems (Austrija), Univerziteti u Bordou i u Nici (Francuska), Univerzitetski institut Lisabon  (ISCTE-IUL) i Univerzitet Porto (Portugal), Univerzitet St. Gallen (Švajcarska), Jagiellonian University, Krakov i Univerzitet Adam Mickiewicz u Poznanju (Poljska), Univerzitet      Oksford, Univerzitet Kembridž i The Europa World of Learning, Routlege, Abington (UK), Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Mariboru, EMUNI-Evro-mediteranski univerzitet, Portorož (Slovenija), Kapodistrijanski državni univerzitet iz Atine (Grčka), Kadir Has univerzitet (Turska), Univerzitet Meiji iz Tokija i Univerzitet iz Tsukube (Japan), Univerzitet prirodnih nauka, As, Univerzitet iz Osla i Ludvig Holberg Memorial Fund, Bergen (Norveška), Univerzitet Mursija (Španija), Državni univerzitet Taras Ševčenko i Nacionalni tehnički univerzitet, Kijev (Ukrajina), Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije iz Trnave, Evropska agencija za bezbjednost energije (Slovačka), Univerzitet Palermo,  MIB Univerzitet iz Trsta i LUM Jean Monnet Univerzitet iz Barija (Italija), Medicinski univerzitet iz Berlina (Njemačka), Academia SINICA (Tajvan), Organizacija Conexxxion, Amsterdam (Holandija), Organizacija Academica, Augsburg, Robert Bosch Stiftung i Njemački servis za akademsku razmjenu (DAAD), (Njemačka), Magna Charta Observatory, Bolonja, Globalna univerzitetska mreža, Pomezija (Italija), Evropska akademska mreža za održivi razvoj (ISLE), Francuski kulturni centar Banja Luka, Američki kutak Banja luka, Evropski centar za prava Roma, Budimpešta (Mađarska), Univerzitet Galway (Irska), Kanadska ambasada u Budimpešti, Ministarstvo nauke, Kopenhagen (Danska), Srpski kulturno-prosvjetni i informativni centar «Vuk Karadžić», Kućevište (Makedonija), European University Association (EUA), Udruženje «Srpsko-ruski most», Udruženje AIESEC, Omladinski komunikacioni centar, Ferijalni savez Republike Srpske; ambasade u BiH: ambasada Kine, Njemačke, Austrije, Francuske, SAD, Japana, Španije, Kanade, Italije, Mađarske, Ruske Federacije, Slovenije, Malezije, Indonezije i Kuvajta.

32. Saradnja sa državnim organima i tijelima, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Agencija za akreditaciju Republike Srpske, Gender centar-Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Fondacija dr Milan Jelić, Grad Banja Luka, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, Direkcija za evropske integracije u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH i dr.

33. Ostvarena saradnja sa međunarodnim organizacijama u BiH: WUS Austrija, Savjet Evrope, UNDP, TEMPUS kancelarija, Evropska komisija, IAESTE.

34. Podrška u organizaciji 5. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem «Studenti u susret nauci«, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, 21.-24.11.2012. godine i i prisustvo na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o šumarstvu (02.-04.11.)

35. Kontinuirano se odvija saradnja sa medijima, putem obavještavanja o važnim događajima na Univerzitetu, davanjem intervjua o pojedinačnim temama i/ili medijskim praćenjem događaja iz oblasti međunarodne saradnje, te osavremenjavanjem informacija iz ove oblasti na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org).