Navigacija

Pregled aktivnosti za 2011. godinu

AKTIVNOSTI U PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. GODINE

  

1. Posjeta Univerzitetu u Zadru i pregovori oko potpisivanja ugovora o saradnji između dva univerziteta održani 13.01.2011. godine.

2. Posjeta i predavanje počasnog konzula Austrije u BiH, g. Joerg Hoffreiter, u Austrijskoj biblioteci Univerziteta u Banjoj Luci, 25.01.2011. godine, a zatim niz predavanja gostiju iz Austrije, uz podršku ambasade Austrije u BiH: g. Wolfgang Berger, g. Clemens Ruthner, g. Christoph Biro, g. Michael Köhlmeier.

3. Prisustvo radionici u okviru TEMPUS projekta CUBRIK u Briselu (Belgija), 27.-29.01.2011. godine.

4. Posjeta ambasadora Švajcarske u BiH, dana 04.02.2011. godine.

5. Dana 16.02.2011. godine posjeta predstavnika Ambasade SAD u BiH.

6. Prisustvo radionici u okviru TEMPUS projekta CCMLL u Mostaru, 17.-18.02.2011. godine.

7. Posjeta ambasadora Italije u BiH, 22.02.2011. godine.

8. Posjeta delegacije Međunarodnog politehničkog univerziteta iz Pernika (Bugarska), 04.03.2011. godine.

9. Sastanci sa novoizabranim predsjednikom Komisije za međunarodnu saradnju Studentskog parlamenta UBL, 28.02.2011. i sa svim članovima Komisije za međunarodnu saradnju, 22.03.2011. godine.

10. Sastanak sa regionalnim koordinatorom WUS-a za Jugoistočnu Evropu g. Dinom Mujkićem i saradnicima, 23.03.2011. godine.

11. Prisustvo ceremoniji povodom Dana Univerziteta u Zadru, 25.03.2011. godine.

12. Sastanak sa predstavnicima ambasade Ukrajine u Zagrebu (koja je zadužena i za područje BiH), 25.03.2011. godine.

13. Sastanak sa partnerima iz Norveške u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka (ICBL), 30.03.2011. godine, vezano za predstojeći konkurs za finansiranje projekata iz programa norveške vlade HERD.

14. Posjeta studenata Univerziteta Karl Franc u Gracu i delegacije Štajerske, 31.03.2011. godine i sastanak sa šefom kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Karl Franc u Gracu, g-đom Sabinom Pendl.

15. Posjeta ambasadora Makedonije u BiH i rektora Univerziteta u Tetovu (Makedonija), potpisivanje Memoranduma o saradnji između dva univerziteta,  08.04.2011. godine

16. Dana 13.04.2011. godine Univerzitet u Banjoj Luci primljen u Evropsku asocijaciju univerziteta (European University Association-EUA), kao punopravni individualni član.

17. Dana 14.04.2011. godine predavanje za studente i akademsko osoblje Univerziteta održao profesor iz SAD, korisnik stipendije Vlade SAD, prof. Dr Leo Zon (Leo Zonn), (University of Austin, Texas).

18. Na poziv Univerziteta Karl Franc u Gracu (Austrija) UBL uzeo učešće u prijavi na konkurs za odobravanje finansiranja programa razmjene studenata i akademskog osoblja pod nazivom Join EU-SEE III (Erasmus Mundus).

19. Sastanak sa predsjednikom Unije studenata RS, 27.04.2011. godine.

20. Sastanak sa predsjednikom «IAESTE BiH» - Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse, 28.04.2011. godine.

21. Prisustvo predavanju ambasadora Češke Republike u BiH na Visokoj školi unutrašnjih poslova MUP-a RS, 04.05.2011. godine

22. Sastanak sa novoimenovanim ambasadorom BiH u Rumuniji Nj.E. g. Duškom Kovačevićem, 04.05.2011. godine.

23. Sastanak sa prof. dr Doris Bardehle (Univerzitet Bielefeld - Bilefeld, Njemačka), 11.05.2011. godine.

24. Gostovanje predavača sa Triniti koledža iz Dablina, prof. dr Clemens Ruthner na Odsjeku za germanistiku Filološkog fakulteta UBL, 11.05.2011. godine

25. U saradnji sa ambasadom Španije u BiH i Međunarodnim udruženjem «Olof Palme», održan seminar «Rod u akademskoj zajednici», uz učešće domaćih i eksperata iz Španije, 13.05.2011. godine.

26. Sastanak sa predstavnicima Kraljevske akademije za ekonomiju i finansije iz Španije (u organizaciji ANURS), 17.05.2011. godine.

27. Predstavnici ambasade SAD u BiH održali prezentaciju o programu stipendiranja akademske razmjene, 19.05.2011. godine.

28. Održan okrugli sto «Spoljna politika SAD na Balkanu», u organizaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, uz učešće eksperta iz SAD g. Gordona Bardoša.

29. Sastanak sa partnerima iz TEMPUS projekta CUBRIK i obuka za primjenu interne procjene studijskih programa prema EFQM modelu, Niš, 23.-24.05.2011. godine.

30. Učešće na konferenciji i drugim sadržajima povodom 15 godina saradnje sa WUS Austrija, Sarajevo 23.-24.05.2011. godine.

31. Posjeta studenata i profesora Univerziteta Goucher, Baltimor, SAD 30.-31.05.2011. godine, razgovor sa studentima Odsjeka za novinarstvo i Odsjeka za engleski jezik i književnost.

32. Sastanak sa predstavnicima (Cervantes Instituto) Servantes instituta u Beogradu, 30.05.2011. godine, o saradnji u obavljanju ispita iz španskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

33. Sastanak ekspertske grupe iz TEMPUS projekta STREW u Banjoj Luci,  30.05.2011. godine.

34. Sastanak sa pomoćnikom ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi RS, g-đom Jovanom Čarkić, o uključivanju UBL u programe i aktivnosti tog Ministarstva, 02.06.2011. godine.

35. Sastanak sa konzulom Republike Slovenije u Banjoj Luci g. Aladarom Belecom i službenicima Odjeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Mariboru g. Damirom Mlakarom i g. Mladenom Kraljičem, 09.06.2011. godine.

36. Posjeta i predavanje za studente i akademsko osoblje ambasadora Republike Hrvatske u BiH Nj.E. g. Tončija Staničića, posjeta rektora Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Mostaru, potpisivanje Sporazuma o saradnji između UBL i SZ, 10.06.2011. godine.

37. Posjeta predstavnika Švedskog tehničkog instituta, kao dio projektnih aktivnosti iz TEMPUS projekta Mašinskog i Tehnološkog fakulteta (CREDO), koji se tiče uspostavljanja doktorskih studija iz oblasti obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine, 10.06.2011. godine.

38. Međunarodna konferencija iz oblasti italijanskog jezika i kulture, uz podršku ambasade Republike Italije u BiH, 17.-18.06.2011. godine,  (pored domaćina, te predstavnika Univerziteta u Sarajevu, učešće profesora iz 12 stranih država: Albanija, Grčka, Turska, Francuska, Italija, Švajcarska, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija i Holandija).

39. Prisustvo obilježavanju dana državnosti u organizaciji ambasada Ruske Federacije (14.06.), Republike Slovenije (16.06.) i Republike Hrvatske (27.06.).

40. Uspostavljeni kontakti i potrebne aktivnosti u cilju potpisivanja ugovora o saradnji sa univerzitetima: Malaga (Španija), Kejzerslautern (Njemačka), Konstantin Filozof, Nitra (Slovačka), Štip (Makedonija), Češki tehnički univerzitet, Prag (Češka), Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Tehnički univerzitet u Bratislavi (Slovačka), Ternopliski državni pedagoški univerzitet, Ternopilj (Ukrajina) i Državni politehnički univerzitet, Ljviv (Ukrajina), Univerzitet «Dimitrije Kantemir», Bukurešt (Rumunija), Evro-mediteranski univerzitet (EMUNI), Portorož (Slovenija), Univerzitet u Krajovi (Rumunija), Američki međunarodni univerzitet Richmond iz Londona (UK).

41. Radni sastanak o organizaciji serije predavanja i gostovanja eksperata iz SAD tokom 2012. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci i Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka, 23.06.2011. godine, sa dr Ognjenom Gajićem, predstavnikom udruženja građana, iseljenika iz BiH koji žive u SAD i Kanadi, pod nazivom «BHAAAS» (Bosansko-hercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti).

42. Prijem za goste sa Tehničkog univerziteta u Bratislavi (Slovačka) u programu razmjene CEEPUS na Mašinskom fakultetu, 01.07.2011. godine.

43. Intenzivne aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS III. Osim informativne kampanje prezentovanja projekta razmjene, ostvarene su razmjene u toku 2011. godine, pa je u okviru programa CEEPUS II na UBL boravilo 7 profesora, 5 asistenata i 4 studenta, a 2 profesora, 4 asistenta i 1 student UBL boravilo je na nekom od univerziteta u inostranstvu, učesnika u CEEPUS II programu razmjene.

44. Održana ceremonija dodjele stipendije koju je obezbijedio donator Huawei Ltd. za pet studenata UBL za školsku 2010/2011. godinu, uz prisustvo predstavnika Vlade RS, ambasade NR Kine u BiH, 05.07.2011. godine.

45. Posjeta predstavnika Univerziteta u Đironi (Španija), u okviru TEMPUS projekta CCMLL, 06.07.2011. godine.

46. Godišnji forum stipendista Fondacije dr Milan Jelić, Vlada RS, 08.07.2011. godine.

47. 4. Donatorski koordinacioni sastanak, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Sarajevo, 18.07.2011. godine.

48. U periodu od 22.-28.08.2011. godine održana Ljetna škola o rodnoj ravnopravnosti, u saradnji sa Gender centrom Vlade RS (za 43 polaznika), te Univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

49. Održani sastanci u svrhe pripreme novih TEMPUS projekata, sa partnerima iz zemalja EU i regiona (u Banjoj Luci 02. i 03.09., Podgorici 14. i 15.09.2011. godine).

50. Evropski forum građana Skupštine evropskih regija, Vlada RS, 15.09.2011. godine.

51. Info dan na UBL u okviru TEMPUS projekta CCMLL, 16.09.2011. godine.

52. Radionica u okviru TEMPUS projekta CCMLL, Đirona (Španija), 26.–27.09.2011. godine.

53. Dana 27.09.2011. godine u posjetu primljeno 6 stranih studenata koji obavljaju stručnu praksu na fakultetima UBL (iz Brazila, Irana, Argentine, Makedonije, Španije i Irske), a očekuje se dolazak još osam studenata tokom ove godine. Ovaj program se realizuje u saradnji sa IAESTE BiH, uz finansijsku pomoć Ministarstva prosvjete i kulture RS.

54. Dana 26.09.2011. godine u radnu posjetu primljen prof. dr Vasilis Fouskas, profesor Američkog međunarodnog univerziteta Richmond iz Londona. Razgovarano o detaljima buduće saradnje i sklapanje ugovora između dva univerziteta.

55. Direkcija za evropske integracije u BiH, info dan Transnacionalni program Jugoistočne Evrope, 07.10.2011. godine, Sarajevo.

56. Sastanak partnera u okviru TEMPUS projekta CUBRIK, Novi Sad, 16. i 17.10.2011. godine.

57. Sastanak na UBL u okviru TEMPUS projekta STREW, 22.11.2011. godine.

58. Potpisani ugovori o saradnji sa univerzitetima i drugim ustanovama: Univerzitet odbrane iz Beograda (Srbija), Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Narodno pozorište Republike Srpske, Međunarodna fondacija «Olof Palme» iz Španije, Univerzitet Kore iz Ene (Italija), Međunarodni univerzitet  Virdžinija (SAD), Državni univerzitet Tetovo (Makedonija), Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Sarajevu, Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri (Slovačka), Univerzitetski institut Lisabon (ISCTE-IUL), Lisabon (Portugal), Univerzitet u Zadru (Hrvatska), Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Evropski politehnički univerzitet (European Polytechnical University) u Perniku (Bugarska), Univerzitet «Konstantin Filozof» iz Nitre (Slovačka), Univerzitet «Goce Delčev», Štip (Makedonija).

59. Podrška u pripremi prijave TEMPUS projekata. Prema rezultatima objavljenim 11.07.2011. godine predložena za finansiranje tri TEMPUS projekta (na nivou Rektorata). Počeo rad na novim odobrenim TEMPUS projekatima, nosioci projekata su Univerzitet u Hajdelbergu (Njemačka), Univerzitet u Bilefeldu (Njemačka) i Univerzitet u Sarajevu (Federacija BiH). U nekoliko navrata održane radionice na UBL sa predstavnicima partner univerziteta i ustanova koje učestvuju u projektima. Predstavnci UBL učestvovali u svim projektnim aktivnostima.

60. Prvi radni sastanak partnera u programu akademske razmjene Erasumus Mundus Partnership, pod skraćenim nazivom JoinEU-SEE III, koji koordiniše Univerzitet Karl Franc u Gracu, održan 25. i 26.10.2011. godine u Skoplju (Makedonija). Univerzitet u Banjoj Luci, zajedno sa partnerima iz Jugo-istočne Evrope i 10 država Evropske unije postao je učesnik u programu međunarodne mobilnosti za studente, akademsko i administrativno osoblje. Drugi takav program pod nazivom EUROWEB, koordiniše Univerzitet Malardalen i Švedske, a odnosi se pretežno na obrazovanje i istraživanje u oblasti informacionih tehnologija i elektro-inženjerstva. Univerzitet u Banjoj Luci je član konzorcijuma ovog projekta od akademske godine 2011/2012.

61. U saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, 10.11.2011. godine, održan okrugli sto «Regionalna saradnja-unapređenje uključenosti regiona Jugoistočne Evrope u Evropski prostor visokog obrazovanja i Evropski naučni prostor», tokom kojeg su predstavljena iskustva u oblasti međunarodne (posebno regionalne) saradnje Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te međunarodnog Evro-mediteranskog univerziteta (EMUNI), sa sjedištem u Portorožu (Slovenija). Okrugli sto je bio prilika da rektor (predsjednik) tog univerziteta, prof. Joseph Mifsud, razgovara sa prorektorima dva javna univerziteta o mogućnostima međusobne saradnje.

62. Okrugli sto «Studirati u Velikoj Britaniji», 19.11.2011. godine, u organizaciji Fondacije dr Milan Jelić. Gost okruglog stola bila je g-đa Celie Hawkesworth, šef fondacije British Scholarship Trust.

63. Ostvarena saradnja, sastanci i prezentacije sa međunarodnim organizacijama u BiH: WUS Austrija, Savjet Evrope, UNDP, TEMPUS kancelarija, Evropska komisija, IAESTE, te ambasadama SAD, Francuske, Italije, Mađarske, Češke, Kine, Slovenije.

64. U radnoj posjeti Rektoratu, 09.12.2011. godine, boravili profesori iz SAD Srđa Trifković i Tomas Fleming (Thomas Fleming), gostujući predavači na Fakultetu političkih nauka UBL.

65. U okviru aktivnosti na TEMPUS projektima održani sastanci u Gentu (Belgija) i Dablinu (Irska) od 07.-15.12.2011. godine.

66. Uzeli učešće u radu međunarodne konferencije o ljudskim pravima održane 10. i 11.12.2011. godine, u organizaciji Narodne skupštine Republike Srpske.

67. Vršili distribuciju informacija o stipendijama, studijskim boravcima, razmjenama, konferencijama, studentskim takmičenjima i konkursima, naučnim skupovima i konferencijama, stručnoj praksi koje su nam dostavljali sljedeći partneri: visokoškolske ustanove iz zemlje i inostranstva, instituti, međunarodne organizacije, ambasade, vlade stranih država, nevladine organizacije i drugi subjekti: ambasade Japana, Ruske Federacije, Španije, Švajcarske, Austrije, SAD, UK, Kine, Turske, Slovenije, Francuske, Norveške, Njemačke, Italije, Mađarske, Švedske, Malezije, Irana, vlade Azerbejdžana, Kanade, Univerzitet u Gentu (Belgija), LUMINA-Univerzitet Jugoistočne Evrope, Bukurešt (Rumunija),  Univerzitet Westminster iz Londona, UCL Univerzitet, London (UK),  Academia Sinica (Tajvan), Univerzitet Tsukuba  (Japan), Diplomatska akademija u Beču, Univerzitet u Beču, Wirtschafts Universität WU, Beč, Management Center, Innsbruck, Univerzitet Karl Franc u Gracu  (Austrija), Univerzitet Collegium Civitas iz Varšave, Jagiellonian University, Krakov, Kujawy i Pomorze Univerzitet u Bidgošću (Poljska), Univerziteti Palermo, Bari, Leće, Bolonja, Urbino «Carlo Bo», School of Management, Trst, Udruženje Rondine Cittadella della Pace ONLUS iz Arezza, Univerzitet La Sapienza iz Rima, Univerzitet «Universitá Politecnica delle Marche», Ankona (Italija), Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar, Univerzitet u Sarajevu (Federacija BiH), Univerzitet Okan, Istanbul (Turska), Univerzitet Kaposvar (Mađarska), Univerzitet Leuphana, Lüneburg, Univerzitet u Bilefeldu, Medicinski univerzitet u Berlinu (Njemačka), South-East University, Tetovo (Makedonija), Banasthali Univerisity, West Benghali National University of Juridical Sciences, Kolkata (Indija), Multimedia University (Malezija), Mc Gill University, Montreal (Kanada), Univerzitet u Atini (Grčka), Taras Shevchenko državni univerzitet u Kijevu, Politehnički institut u Kijevu (Ukrajina), Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet «St. Gallen» (Švajcarska), Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitet u Mičigenu (SAD), Fakultet za bioresurse i tehnologiju King Mongkut's, Tehnički univerzitet Thonburi (Tajland), Norveški univerzitet prirodnih nauka, Univerzitetski institut Lisabon (ISCTE-IUL), Lisabon (Portugal), Evropska asocijacija univerziteta (EUA), Erasmus Mundus programi, American Councils for International Education, Američki kutak Banja Luka, British Schoolarship Trust fond, Goethe institut, OSI-Open Society Institute, DAAD (Njemačka služba za akademsku razmjenu), RRPP (Regional Research Promotion Programme in the West Balkans),SDC(Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), UN, UNESCO (Agencija OUN za obrazovanje, nauku i kulturu), UNESCO evropski centar za visoko obrazovanje (CEPES), NATO, Kontaktbiro Grada Beča (ComPRess, Sarajevo), Međunarodni institut za ljudska prava, Strazbur (Francuska), Udruženje «Srpsko-ruski most», The Energy and Climate Change Policy Network (PROMITHEAS), AUCC – Asocijacija Univerziteta i koledža Kanade, Social Humanitarian Activist Organization (SAD), Francuski kulturni centar Banja Luka, Dunavska rektorska konferencija, Centralno-evropska inicijativa, Trst (Italija), Studentska nevladina organizacija GIMUN, Ženeva (Švajcarska), Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo, Banja Luka, Fondacija Robert Bosch (Austrija), Fondacija kralja Baudouin (Belgija), Internacionalna parlamentarna stipendija (Njemačka), Višegrad fond, The Europa World of Learning, Routlege.

68. Saradnja sa državnim organima i tijelima, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Agencija za akreditaciju Republike Srpske, Gender centar-Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Grad Banja Luka, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, Direkcija za evropske integracije u BiH, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH i dr.

69. U saradnji sa dekanima fakulteta/Akademije, uspostavljena mreža akademskih koordinatora za programe međunarodne razmjene na fakultetima/Akademiji. Radni sastanak imenovanih koordinatora sa prorektorom, stručnim saradnikom za međunarodnu saradnju i koordinatorima za međunarodnu saradnju fakulteta/Akademije održan 02.12.2011. godine. Dogovoreni oblici buduće saradnje, razmjene informacija i uspostavljanja procedura za mobilnost.

70. Tehnička podrška Radnoj grupi za pripremu prijave opreme za Austrijski kredit i sastanci sa predstavnicima kompanije MCE-INDUSTRIETECHNIK, Linc, Austrija.

71. Učestvovali u Radnoj grupi za izradu Pravilnika o sufinansiranju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja, Ministarstva prosvjete i kulture RS.

72. Izrada letka vezanog za aktivnosti međunarodne sardnje na UBL.

73. Podrška u organizaciji Međunarodne  konferencije o dostignućima iz oblasti elektro i mašinskog inženjerstva i informacionih tehnologija DEMI 2011 (International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – www.demi.rs.ba), u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 26. - 28.05.2011. godine, Međunarodne  konferencije iz oblasti ekonomskih nauka – «Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u tranzicionim ekonomijama» – REDETE (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies - http://www.redete.org/), u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 27. – 29.10.2011. godine i 4. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem «Studenti u susret nauci» (http://www.stes.rs.ba/), u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, 23. – 25.11.2011. godine.

74. Saradnja sa medijima, putem objavljivanja saopštenja za javnost, medijskih nastupa predstavnika Rektorata, intervjua u pisanim i elektronskim medijima, kao i zvanične i inovirane internet stranice Univerziteta (www.unibl.org).