Navigacija

Pregled aktivnosti za 2010. godinu

AKTIVNOSTI U PERIODU 01.01.2010.-31.12.2010. GODINE

 

1. Intenzivne aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS II. Osim informativne kampanje prezentovanja projekta razmjene, ostvarene su razmjene u toku 2010. godine, pa je u okviru programa CEEPUS II na UBL boravilo 11 profesora, 2 asistenta i 11 studenata, a 8 profesora, 3 asistenta i 7 studenata UBL boravilo je na nekom od univerziteta u inostranstvu, učesnika u CEEPUS II programu razmjene.

2. Dana 22.01.2010. godine održan TEMPUS info dan na Univerzitetu u Banjoj Luci, u saradnji sa TEMPUS kancelarijom u BiH.

3. Dana 26.01.2010. godine, sa ambasadom Španije u BiH potpisan Ugovor o angažovanju lektora za španski jezik na UBL u zimskom semestru školske 2010/2011. godine.

4. Dana 27.01.2010. godine u Rektoratu radni sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Nj.E. Aleksandrom Bocan-Harčenkom i saradnicima o mogućnostima proširenja saradnje sa VŠU u RF. Dana 10.03.2010. ambasador održao predavanje za studente Univerziteta.

5. Učešće na sastanku u Rimu (Italija), gdje je potpisan Ugovor o stvaranju međunarodne mreže univerziteta, 29.01.2010. godine. Tom prilikom održan niz bilateralnih susreta sa predstavnicima stranih univerziteta i sa ambasadorom BiH u Italiji, Nj.E. Brankom Kesićem.

6. Na osnovu ugovora iz tačke 3., dva studenta (FPN i Pravni fakultet) pohađala seminar u Italiji o zloupotrebi medija u terorističke svrhe od 25.02.-03.03.2010. godine.

7. Sastanci sa predstavnicima ambasada u BiH: Francuske, Slovenije, SAD, Bugarske, Hrvatske-konzulat u Banjoj Luci, Mađarske.

8. Sastanak sa stručnjacima prof. Vernerom Šalom i prof. Lučkom Lorber, radi evaluacije u okviru TEMPUS projekta, «Modernisation and Reconstruction of University Management and Structure – MOREMS», 10.03.2010. godine.

9. Prisustvo prvom sastanku u okviru TEMPUS projekta «Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning - CUBRIK», u Alikanteu, Španija, 11.-12.03.2010. godine.

10. Na konferenciji «Nove perspektive pravnog obrazovanja u Evropi» u Berlinu od 18.-19.03.2010. godine, uz pomoć DAAD (Njemačke agencije za akademsku razmjenu), učestvovao predstavnik Pravnog fakulteta.

11. Predavanje ambasadorke Republike Francuske u BiH, 25.03.2010. godine studentima UBL, prigodan kulturno-umjetnički program u okviru manifestacije «Dan Francuske Republike na UBL», dodjela nagrada studentima i učenicima, prezentacija za studente UBL o mogućnostima studiranja u Francuskoj.

12. Radionica u okviru TEMPUS projekta CUBRIK na UBL, 26.03.2010. godine.

13. Prezentacija stipendijskih programa na UBL-u, u organizaciji UPC-a, 01.04.2010. godine.

14. Prisustvo radionici u okviru TEMPUS projekta MOREMS u Mariboru, Slovenija, 14.-16.04.2010. godine.

15. Prezentacija stipendija Vlade SAD-a, održali predstavnici ambasade SAD-a u BiH, na UBL, 22.04.2010. godine.

16. Organizovanje radionice na UBL i prisustvovanje istoj, u okviru  TEMPUS projekta «EU standards for accreditation of study programs on BH Universities - ESABIH», 22.04.2010. godine.

17. Sastanak sa ambasadorom Makedonije u BiH Nj.E. g. Ramijem Redžepijem (Rami Rexhepi), 27.04.2010. godine. Razgovarano o mogućnostima saradnje sa univerzitetima u Makedoniji (posebno u Tetovu i Štipu).

18. Prisustvo radionici u okviru TEMPUS projekta MOREMS u Marburgu, Njemačka, 03.-07.05.2010. godine.

19. Na UBL održana sjednica Generalne skupštine CIRCEOS-a (Centra za saradnju i istraživanje u Južnoj i Jugo-istočnoj Evropi), pod predsjedavanjem Univerziteta iz Barija (Italija). Učestvovali predstavnici univerziteta iz Ruske Federacije, Poljske, Rumunije, Albanije, Italije i BiH, 07. i 08.05.2010. godine.

20. Od 03.-13.05.2010. godine, uz pomoć DAAD, na Odsjeku za njemački jezik gostovala profesorica iz Štutgarta Sandra Richter.

21. Profesor sa Filozofskog fakulteta, Branimir Kuljanin, boravio u jednogodišnjoj studijskoj posjeti Univerzitetu Lomonosov iz Moskve (Ruska Federacija).

22. Dana 05.05.2010. godine posjeta ambasadora Bugarske Republike u BiH i njegovih saradnika. Priprema predavanja ministra inostranih poslova Bugarske g. Nikolaja Mladenova.

23. Od 06.-20.5.2010. godine održana radionica za studente Odsjeka za žurnalistiku FPN i Odsjeka za francuski jezik FLF, sa studentima novinarstva Univerziteta u Strazburu (Francuska), Visoke škole za novinarstvo-CUEJ.

24. Dana 12.05.2010. godine na UBL predstavljen prvi nacionalni izvještaj prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, sačinjen uz podršku programa UNDP (Program za razvoj Organizacije ujedinjenih nacija).

25. Dana 12.05.2010. godine na Akademiji umjetnosti boravio Jan Rademakers, predstavnik Holandske agencije za akreditaciju muzičkih akademija. Održan i radni sastanak u Rektoratu.

26. Dana 13.05.2010. godine predavanje za studente UBL na Pravnom fakultetu održao ministar spoljnih poslova Bugarske g. Nikolaj Mladenov, uz prisustvo ambasadora Bugarske u BiH i saradnika.

27. Prezentacija stipendija Vlade SAD-a, održali predstavnici American Councils for International Education u BiH, na UBL, 18.05.2010. godine.

28. Organizovanje i prisustvovanje prvom sastanku u okviru TEMPUS projekta «Development of  Partnerships with  SMEs  in BA by Virtual Engineering Network - DePSME», UBL, 18.05.2010. godine.

29. Dana 26.05.2010. godine upriličen prijem i predavanje za studente i profesore Instituta za slavistiku, Univerziteta Karl Franc iz Graca, koji su na proputovanju kroz region u okviru projekta «Ivo Andrić u evropskom kontekstu».

30. Ambasada Kine u BiH donirala dva računara i jedan plazma TV UBL dana 31.05.2010. godine. Ambasador Kine u posjeti UBL 28.06.2010. godine.

31. Info dan o mobilnosti, na Filološkom fakultetu, 01.06.2010. godine.

32. Dana 15.06.2010. godine, boravio ambasador Poljske u BiH, kojom prilikom je Akademiji umjetnosti poklonio bistu Frederika Šopena.

33. Dana 17.06.2010. godine u Rektoratu boravio ambasador Mađarske u BiH Nj.E. g. Laszlo Toth. Razgovarano o mogućnostima saradnje sa mađarskim univerzitetima.

34. Dana 18.06.2010. godine otvorena Druga međunarodna konferencija italijanistike u organizaciji Filološkog fakulteta, u prisustvu ambasadora Italije u BiH Nj.E. g Raimondo de Cardona.

35. Dana 18.06.2010. godine održan sastanak sa predstavnicima ambasade SAD u BiH.

36. Prisustvo radionici u okviru TEMPUS projekta MOREMS u Marburgu, Njemačka, 16.-18.06.2010. godine.

37. Dana 21.06.2010. godine u posjeti Ekonomskom fakultetu i Univerzitetu studenti i profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici (Srbija).

38. Dana 25.06.2010. godine posjeta predavača sa Univerziteta u Paderbornu (Njemačka), Christoph Laroque, angažovanog na doktorskom studiju na Elektrotehničkom fakultetu.

39. Dana 29.06.2010. godine u Rektoratu boravili studenti iz SAD, koji su polaznici ljetne škole na Univerzitetu u Frajburgu (Njemačka).

40. Dana 30.06.2010. godine  sastanak sa ambasadorom BiH u Grčkoj, Nj.E. g. Borom Bronzom, 24.08.2010. godine sa ambasadorom BiH u Ruskoj Federaciji Nj.E. g. Željkom Janjetovićem.

41. Sastanak sa predstanicima MUP Srbije, 16.07.2010. i višemjesečna komunikacija vezana za IPA projekat, «Development of a Pole of Excellence for Territorial Monitoring and Risk Prevention - EXTER».

42. Prisustvovanje radionici na UBL, u okviru TEMPUS projekta «Western Balkan Rural Extension Network - WBREN», 13. i 14.09.2010. godine.

43. Dana 14.09.2010. godine sastanak sa dekanima fakulteta/Akademije u Rektoratu Univerziteta, a onda predavanje za studente Ekonomskog fakulteta održao ministar za nauku i tehnološki razvoj i potpredsjednik Vlade Srbije g. Božidar Đelić.

44. Učestovanje na sastancima u okviru TEMPUS DePSME projekta, 20. i 21.09.2010. godine, Ljubljana, Slovenija.

45. Organizovanje radionice Higher Education Reform Experts - HERE eksperata na UBL, 27.09.2010. godine.

46. Sastanci sa predstavnicima univerziteta iz drugih država: Nacionalna akademija za sport «Vasil Levski» iz Sofije (Bugarska), Univerzitet iz Strazbura-Visoka škola za novinarstvo-CUEJ, (Francuska), Univerzitet za primjenjene nauke Lugano-SUPSI, (Švajcarska), Uralski državni univerzitet «Masim Gorki», Jekaterinburg (Ruska Federacija), Univerzitet iz Barija (Italija), Univerzitet Kore di Enna (Italija), Univerzitet u Mariboru (Slovenija).

47. Student Univerziteta u Klagenfurtu na Filološkom fakultetu-Odsjek za srpski jezik i književnost, pohađao ljetni semestar šk. 2009/2010. godine.

48. Dana 11. i 12.10.2010. godine predstavnici UBL učestvovali u radu međunarodne konferencije «Nema mobilnosti bez priznavanja», u organizaciji Univerziteta u Ljubljani (Slovenija), Univerziteta Karl Franc u Gracu (Austrija) i Univerziteta iz Genta (Belgija).

49. U periodu 11.-22.10.2010. godine boravak višeg asistenta Ilijana Bajčeva sa Univerziteta «Veliko Trnovo», iz Bugarske na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, prema Ugovoru o akademskoj razmjeni između dva univerziteta iz 2008. godine. Uzvratna posjeta profesora sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci-Odsjek za srpski jezik i književnost predviđena za ljetni semestar 2011. godine.

50. Dana 18.10.2010. godine u Rektoratu boravio ambasador Austrije u BiH Nj.E. g. Donatus Kek.

51. Dana 20.10.2010. godine održan radni sastanak sa konzulom Republike Slovenije, sjedište u  Banjoj Luci g. Aladarom Belecom.

52. Prisustvo prvom sastanku u okviru TEMPUS projekta «Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries – STREW», u Sarajevu, 25.10.2010. godine.

53. Učestvovanje na konferenciji «E-Izazovi» i sastancima u cilju obezbjeđivanja novih partnera, u okviru FP7 projekta »WINS-ICT – Western Balkan Countries Inco-Net Support in the field of ICT», od 27. do 29.10.2010, Varšava, Poljska

54. Dana 26.10.2010. godine na Univerzitetu u Sarajevu održan sastanak sa studentima i profesorima Univerziteta La Sapienza iz Rima, te italijanskim ambasadorom u BiH (Nj.E. g. Raimondo de Cardona).

55. Dana 27.10.2010. godine potpisan Ugovor o donaciji sa stranim partnerom «Huawei Technologies d.o.o. Banja Luka» za stipendiranje pet (5) studenata tokom osam (8) akademskih godina na Univerzitetu u Banjoj Luci.

56. Prisustvo prvom sastanku u okviru TEMPUS projekta «Center for Curricula Modernisation and Lifelong Learning – CCMLL», u Đironi, Španija, 08.-09.11.2010. godine.

57. Prezentacija stipendija Studentskog informativnog centra Sarajevo (The Student Resource Center –SRCe) na UBL, 10.11.2010. godine.

58. Dana 11.11.2010. godine održan radni sastanak sa konzulom Republike Hrvatske u Banjoj Luci, g-đom Jadrankom Modrić, te dogovoreno predavanje ambasadora Republike Hrvatske na Univerzitetu.

59. Prezentacija Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse IAESTE Bosne i Hercegovine na UBL, 12.11.2010. godine.

60. Dana 12.11.2010. godine, UBL, sastanak sa koordinatorom TEMPUS projekta «New Library Services at Western Balkan Universities - NLSWBU», kao početak inicijative za uključivanjem UBL-a u projekat.

61. Obezbjeđivanje prisustva studenata i učešće u diskusiji sa ambasadorom SAD-a, Patrikom Munom (Patrick Moon), Američki kutak BL, 15.11.2010. godine.

62. Dana 16.11.2010. godine, prisustvovanje okruglom stolu «Značaj volontiranja za visoko obrazovanje», u organizaciji OKC-a BL i SP UBL-a.

63. Nacionalni info dan TEMPUS, Istočno Sarajevo, 24.11.2010. godine.

64. Sastanak predstavnika TEMPUS projekata, Antverpen, Belgija, 06.-07.12.2010. godine.

65. Prisustvo prvom sastanku u okviru TEMPUS projekta «Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System - SHEQA», u Gentu, Belgija, 09.-10.12.2010. godine.

66. Revijalno predavanje za studente Fakulteta političkih nauka, Studijskog programa novinarstva i komunikologije, dana 07.12.2010. godine održao ugledni stručnjak iz Hrvatske, prof. dr Mario Plenković.

67. U organizaciji Fakulteta političkih nauka 13.12.2010. godine  održana međunarodna naučna konferencija na temu «Primjena globalnih standarda u ravoju obrazovanja Međunarodne asocijacije škola za socijalni rad», uz učešće partnera iz Švedske, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije.

68. 3. Donatorski koordinacioni sastanak, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Banja Luka, 14.12.2010. godine.

69. Monitoring u okviru TEMPUS projekta CUBRIK, 15.12.2010. godine.

70. Podrška u pripremi prijave TEMPUS projekata. Počeo rad na novim odobrenim TEMPUS projekatima, nosioci projekata su Univerzitet Alikante (Španija), Univerzitet Reading (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), Univerzitet Štutgart (Njemačka), Katholieke Hogeschool iz Sint-Lieven (Belgija), Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet Crne Gore, Švedski tehnički institut iz Štokholma, Univerzitet u Đironi (Španija). U nekoliko navrata održane radionice na UBL sa predstavnicima partner univerziteta i ustanova koje učestvuju u projektima. Predstavnci UBL učestvovali u svim projektnim aktivnostima.

71. Potpisani ugovori o saradnji sa VŠU i drugim institucijama: Univerzitet La Sapienza iz Rima (Italija), Medicinski fakultet Univerziteta u Mariboru (Slovenija), Fakultet za biofarming Univerziteta Megatrend iz Beograda (Srbija), Univerzitet primjenjenih nauka i umjetnosti Južne Švajcarske-SUPSI (Švajcarska), Filološki fakultet Univerziteta «Pajsij Hilandarski» iz Plovdiva (Bugarska), Politehnički univerzitet iz Temišvara (Rumunija), Švajcarsko-rumunski multimedijalni institut u Devi (Rumunija), Norveški univerzitet bioloških nauka (Ǻs, Norveška), Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd (Srbija), Univerzitet primjenjenih nauka, Rajnska visoka škola iz Kelna (Njemačka), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu (Srbija), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini (Leposavić, Srbija), Javna ustanova «Centar za socijalni rad»,  Banja Luka, Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse IAESTE BiH; Fakultet za bioresurse i tehnologiju King Mongkut's, Tehnički univerzitet Thonburi (Tajland); Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija); Univerzitet Rovira i Virgili, (Španija); Fakultet za sport iz Ljubljane (Slovenija), Univerzitet u Mariboru (Slovenija); Muzičke akademije/fakulteti Zapadnog Balkana; svi licencirani univerziteti u Republici Srpskoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina iz Beograda (Srbija).

72. Na stručnu praksu u oktobru 2010. godine na fakultete i u Rektorat UBL primljeno 11 stranih studenata (iz Njemačke, Argentine, Portugala, Mongolije, Irana, Makedonije, Turske, Poljske, Slovenije). Osmišljavanje aktivnosti, praćenje njihove realizacije, organizacija sastanaka i prisustvo istima za stranog studenta na praksi u Rektoratu UBL-a, Klaudiju Hajnce (Claudia Heinze), u periodu od 28.08. do 13.10.2010. godine, koja  je obavljala praksu kao dio ugovora UBL-a i IAESTE-a.

73. Saradnja sa stranim univerzitetima u razmjeni informacija o programima stipendiranja, ljetnim školama, kursevima za strane studente na master i doktorskim studijama, naučnim konferencijama, stručnoj praksi i sl.: Evropski univerzitet Kipar, Intercollege, Larnaca (Kipar), University College Cork (Republika Irska), Corvinus University, Univerzitet Pečuj, Univerzitet Seged, Centralno-evropski univerzitet iz Budimpešte (Mađarska), Univerzitet za ekonomiju i biznis iz Beča, Joanneum Univerzitet primjenjenih nauka, Grac, Univerzitet Karl Franc u Gracu (Austrija), Univerzitet Flensburg, Slobodni univerzitet (Freie Universitaet) iz Berlina, Univerzitet Viadrina, Frankfurt, Friedrich-Schiller-University of Jena (Njemačka), Univerzitet Pardubice, Univerzitet Tomas Bata iz Zlina, Karlov univerzitet u Pragu (Češka Republika), Durham University, London, Britannia School of Business, Sheffield (UK), Jagiellonian University, Krakow, (Poljska), Univerzitet tehničkih nauka iz Ankare, Univerzitet Okan, Istanbul, Univerzitet Galatasaraj, Bogazici univerzitet, Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turska), Politehnička škola u Torinu, Univerzitet «Universitá Politecnica delle Marche», Ankona, Evropski koledž u Parmi, Univerzitet u Bolonji, Univerzitet «Carlo Bo«, Urbino, MIB Škola menadžmenta (MIB School of Management) iz Trsta, Univerzitet u Milanu, Univerzitet La Sapienza iz Rima (Italija), Univerzitet Nyenrode, Busniess Universiteit, Univerzitet Groningen, Univerzitet u Utrehtu (Holandija), Univerzitet Primorska, Koper, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Mariboru, Evro-Mediteranski međunarodni univerzitet (EMUNI), iz Portoroža (Slovenija), Državni medicinski i farmaceutski univerzitet iz Kišnjeva (Moldavija), Državni institut ruskog jezika «Puškin», Univerzitet prijateljstva naroda (RUDN), Moskva (Ruska Federacija), Multimedijalni univerzitet Malezije; Univerzitet Oslo (Norveška); Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici (Federacija BiH), Texas Tech Univerzitet, Univerzitet Harvard (SAD); Institut za dalekoistočne studije, Univerzitet Kyungam, Seul (Južna Koreja); Borys Grinchenko Univerzitet iz Kijeva (Ukrajina); Univerzitet «Payame Noor«, (Iran); Univerzitet Tsukuba (Japan), Univerzitetski koledž za inženjerstvo iz Kopenhagena (Danska), Univerzitet na Peloponezu, Univerzitet Makedonija, Solun (Grčka), Zarqa privatni univerziete (Jordan), Univerzitet «St. Gallen», Univerzitet za primjenjene nauke Lugano-SUPSI (Švajcarska), Britanski univerzitet u Egiptu, Univerzitet Singidunum, Beograd, Državni univerzitet u Novom Pazaru (Srbija), Univerzitetom Rovira i Virgili, Tarragona (Španija), Petroleum-Gas University of Ploiesti (Rumunija), Sveučilište u Splitu (Hrvatska).

74. Vršili distribuciju informacija o stipendijama, studijskim boravcima, razmjenama, konferencijama, studentskim takmičenjima i konkursima, naučnim skupovima i konferencijama koje su nam dostavljali sljedeći partneri: instituti, međunarodne organizacije, ambasade, vlade stranih država i brojne druge organizacije-UNESCO (Agencija OUN za obrazovanje, nauku i kulturu), OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj), Istraživački institut UN-a za međuregionalni kriminal i pravdu, Erasmus Mundus programi, Fondacija Robert Bosch (Austrija), American Councils for International Education, Američki kutak Banja Luka, Fondacija kralja Baudouin (Belgija), Višegrad fond, British Scholarship Trust fond, Akademska služba za razmjenu studenata i doktoranata SR Njemačke (DAAD), Francuski kulturni centar Banja Luka, The Student Resource Center - Studentski informativni centar Sarajevo, Međunarodni centar za razvoj kapaciteta, Ontario (Kanada), Udruženje Neige&Merveilles (Francuska), Fondacija Premios Principe de Asturias (Španija), Muzej Quai Branly, Pariz (Francuska), Evropska naučna fondacija u Strazburu (Francuska), Akademija i društvo svjetske nauke i inženjerstva (WSEAS), Institut za okolinu, inženjerstvo, ekonomiju i primjenjenu matematiku, Asocijacija ProTon Europe, Medicinski transkripcioni trening centar ALLTERE grupe, Evropska bio-molekularna organizacija (EMBO), Kavala institut tehnologije, Hellas (Grčka), Grčki centar za evropske studije (EKEM), Tehnološki institut u Buenos Ajresu (Argentina), ITINERARTE grupa, Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Regensburg (Njemačka), Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Hag (Holandija), SEERC - South East European Research Centre, Sunny Beach Resort, Bugarska, The Energy and Climate Change Policy Network (PROMITHEAS), The Europa World of Learning, Routlege, Institut za pitanja Mediterana Chios iz Grčke, Savezna agencija za rad SR Njemačke, Evropska studentska mreža univerziteta (AEGEE), ambasade Ruske Federacije, Austrije, Češke, Japana, Norveške, Egipta, SAD, Francuske, Italije, Grčke, Rumunije, Malezije, Mađarske, Švajcarske, Njemačke, Meksika, Irana, Turske, Slovačke, Španije.

75. Saradnja sa institucijama u RS i BiH: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Gender Centar - centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Predstavništvo Republike Srpske u Beogradu, Predstavništvo Republike Srpske u Briselu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i drugi.

76. Ostvarena saradnja sa međunarodnim organizacijama u BiH: WUS Austrija, Savjet Evrope, UNDP, TEMPUS kancelarija, Evropska komisija, IAESTE.

77. Dana 03.11.2011. godine Univerzitet u Banjoj Luci podnio aplikaciju za (ponovni) prijem u punopravno članstvo Evropske asocijacije univerziteta (EUA).

78. Tehnička podrška Radnoj grupi za pripremu prijave opreme za Austrijski kredit i sastanci sa predstavnicima kompanije MCE-INDUSTRIETECHNIK, Linc, Austrija.

79. Pripremljeni i usvojeni dokumenti: Strateški pravci i ciljevi razvoja međunarodne saradnje na Univerzitetu u Banjoj Luci, Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci i Uputstvo za prijavu i realizaciju TEMPUS projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci.

80. Podrška u organizaciji 3. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem «Studenti u susret nauci», u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, 24.-26.11.2010. godine.

81. Saradnja sa medijima, putem objavljivanja saopštenja za javnost, medijskih nastupa predstavnika Rektorata, intervjua u pisanim medijima, redovnih priloga za studentske novine («Student»,  «Studentska Republika», «Master»), kao i brošura, monografije povodom 35 godina Univerziteta i zvanične i inovirane internet stranice Univerziteta (www.unibl.org).