Navigacija

Pregled aktivnosti za 2009. godinu

AKTIVNOSTI U PERIODU 01.01.2009.-31.12.2009. GODINE


 
1. Intenzivne aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS II. Osim informativne kampanje prezentovanja projekta razmjene, ostvarena su gostovanja profesora sa stranih univerziteta (na Univerzitetu u Banjoj Luci boravili profesori iz Srbije (na Mašinskom fakultetu), Rumunije (na Mašinskom fakultetu) i Slovenije). Takođe, profesori i asistenti našeg Univerziteta boravili su na univerzitetima u Srbiji, Rumuniji i Sloveniji (većinom sa Mašinskog, ali i sa Tehnološkog fakulteta). Studenti (AGF, Poljoprivredni, Filozofski, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, u Češkoj, Sloveniji i Makedoniji). Univerzitet se, u saradnji sa nadležnim ministarstvima opredijelio za učešće u budućem programu CEEPUS III. U toku 2009. godine ukupno je u okviru programa CEEPUS II na UBL boravilo 7 profesora i 3 asistenta, a 4 profesora, 4 asistenta i 9 studenata UBL boravilo je na nekom od univerziteta u inostranstvu, učesnika u CEEPUS II programu razmjene.

2. Uspostavljena baza podataka o već postojećim ugovorima koje su fakulteti, prema ranijim propisima i nadležnostima, zaključivali sa drugim visokoškolskim ustanovama u svijetu.

3. Sprovedena anketa za nastavnike i saradnike Univerziteta o uslovima i kapacitetima za provođenje i unapređenje programa međunarodne saradnje, u januaru 2009. godine i urađena analiza podataka.

4. U cilju uspostavljanja novih međunarodnih veza sa stranim univerzitetima i jačanja već postojećih, upriličeni su radni sastanci sa ambasadorima nekoliko zemalja: Francuske, Španije, Grčke i Slovenije, te predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

5. Sastanak i konsultacije obavljeni sa ambasadorom BiH u Japanu g. Borivojem Marojevićem, ambasadorom BiH u Grčkoj g. Borom Bronzom, kao i sekretarom ambasade BiH u Bugarskoj.

6. Sa istim ciljem u radnoj posjeti boravio presjednik Kraljevske akademija ekonomskih nauka iz Španije g. Jaime Gil Aluja, te dogovoreni konkretni oblici saradnje sa Univerzitetom Rovira i Virgili (Tarragona).

7. Primili u radne posjete predstavnike nekoliko stranih univerziteta: Pajsij Hilandarski iz Plovdiva, Tehnički univerzitet iz Gabrova, te Univerziteta «Sv. Kliment Ohridski» iz Sofije (Bugarska), Univerziteta HUMUC-LUMUCI iz Rima (Italija), Univerziteta iz Tura (Francuska), Univerziteta iz Pečuja (Mađarska), te Megatrend univerziteta iz Beograda (Srbija). Dogovarani konkretni oblici saradnje, te strani gosti prisustvovali međunarodnoj konferenciji i obilježavanju 34. godišnjice postojanja i rada Univerziteta u Banjoj Luci.

8. Prezentacija UNDP (Program za razvoj Ujedinjenih nacija) na UBL, 16.12.2009. godine.

9. Nacionalni info dan TEMPUS/Erasmus Mundus, Sarajevo, 09.12.2009. godine, u organizaciji Nacionalne TEMPUS kancelarije.

10. Od 04.-06.11.2009. godine, zajedno sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu (Republika Srpska) organizovali međunarodnu konferenciju «Iskustva u provođenju Bolonjske deklaracije», koja je okupila predstavnike univerziteta iz regiona: Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, te Bugarske i Italije.

11. Potpisani sporazumi o saradnji (akademskoj ili istraživačkoj) sa Univerzitetom Stavanger iz Norveške, Univerzitetom Meidži (Meiji) iz Tokija (Japan), Univerzitetom Fransoa Rable (L’Université François Rabelais), Tur (Tours), (Francuska), Državnim univerzitetom iz Novog Pazara (Srbija), Univerzitetom La Sapienza iz Rima (Italija), Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Ljubljani (Slovenija), Fizičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Srbija), Medicinskim fakultetima iz Niša, Novog Sada, Beograda (Srbija), Stomatološkim fakultetom Univerziteta iz Sarajeva (Federacija BiH), Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Srbija) Fizičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Srbija), Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Državnom akademijom za sport «Vasil Levski», Sofija (Bugarska), Akademijom lepih umetnosti u Beogradu i Fakultetom likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultetom dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (Srbija).

12. Uspostavljena internet stranica Univerziteta na engleskom jeziku, ažurirana i izmijenjena stranica na srpskom jeziku, te izrađena (dvojezična: srpski/engleski jezik) brošura o Univerzitetu.

13. Ostvarena saradnja sa međunarodnim organizacijama u BiH: WUS Austrija, Savjet Evrope, UNDP, TEMPUS kancelarija, Evropska komisija, SamSIC, IAESTE, IOM.

14. Saradnja sa organima Republike Srpske (Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Fondacija dr Milan Jelić), Grada Banja Luka i zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine (Ministarstvo inostranih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH), u cilju razvijanja međunarodne saradnje.

15. Ostvarili prijem delegacija stranih studenata iz SAD (Američki univerzitet iz Vašingtona), Njemačke (ljetna škola Instituta za međunarodno obrazovanje studenata Univerziteta iz Frajburga) i iz Bugarske (Univerzitet «Paisij Hilandarski» iz Plovdiva).

16. U cilju uspostavljanja ugovornih odnosa ostvareni kontakti sa Univerzitetom u Štutgartu (Njemačka), Državnim univerzitetom «Lomonosov» Moskva (Ruska Federacija), Temišvarom (Rumunija).

17. Bili domaćini prof. dr Jasmine Vujić, sa Koledža tehničkih nauka, Univerziteta u Berkliju, Kalifornija, SAD koja je održala predavanje za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Banjoj Luci.

18. Ostvarili učešće studenata i profesora Ekonomskog fakulteta UBL u programu «Ljetna škola», sa Univerzitetom za ekonomiju i biznis (Wirtschafts Universität Wien) iz Beča (Austrija).

19. Prezentaciju o volonterizmu i mogućnostima za mlade održali predstavnici United Nations Volunteers na UBL, 14.10.2009. godine.

20. Bili domaćini ljetne škole za muzički nadarenu romsku djecu od 24.-29.08.2009. godine, kao partner projekta «Cerain» («Čerain»), Švedskog državnog instituta, Srpske omladinske organizacije i grupe kulturnih radnika «Terraforming» iz Štokholma, u saradnji sa Savezom Roma Republike Srpske.

21. Bili domaćini posjete Martina Lutera Kinga III, tokom koje je predstavljen rad fondacije «Realizing the Dream Inc.», te održano predavanja za studente i nastavnike Univerziteta, 14.05.2009. godine.

22. Prezentacija o mogućnostima studiranja u inostranstvu za studente iz BiH, održali predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) na UBL, 11.05.2009. godine.

23. Prezentacija stipendija Vlade SAD-a, održali predstavnici ambasade SAD-a u BiH, na UBL, 31.03.2009. godine.

24. Radionica u okviru DDS projekta «Razvoj studijskih programa drugog i trećeg ciklusa», 12.-13.03.2009, u organizaciji WUS Austrija.

25. Sastanak sa prof. Mariusom Kalinom Beneom sa Univerziteta u Temišvaru, Rumunija, koji je bio gostujući profesor na Mašinskom fakultetu UBL, u okviru CEEPUS II programa razmjene, 10.02.2009. godine.

26. Sastanak sa koordinatorima za međunarodnu saradnju fakulteta/Akademije UBL, 30.01.2009. godine.

27. UBL u saradnji sa Američkom ambasadom organizovao radionicu «Šta svaki nastavnik engleskog jezika treba da zna o tome kako ljudi uče jezik», 26.01.2009. godine, na kojoj je predavala dr Lisa Harshbarger, regionalni direktor zadužen za programe engleskog jezika Stejt dipartmenta.

28. Bili domaćini posjete direktora Francuske agencije za evaluaciju, naučni rad i visoko obrazovanje - ENQA g. Bruna Kurvalea (Bruno Curvale), u vezi organizacije i nadležnosti tijela zaduženih za akreditaciju u BiH.

29. Vršili distribuciju informacija o stipendijama, studijskim boravcima, razmjenama, konferencijama, naučnim skupovima, okruglim stolovima, stručnoj praksi i sl. koje su nam dostavljali sljedeći partneri: međunarodne organizacije, ambasade, vlade stranih država i brojne druge organizacije-UNESCO (Agencija OUN za obrazovanje, nauku i kulturu), UNITAR (Institut za obrazovanje i nauku OUN), Svjetska banka, Skupština Evropskih regija (AER), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Vijeće za regionalnu saradnju BiH, LH Martin Institute for Higher Education Leadership and Management, Institut za vođstvo i upravljanje u visokom obrazovanju, Melburn (Australija), Institut za pitanja Mediterana Chios iz Grčke, Institut za humanističke nauke (IWM), Beč (Austrija), Iranska istraživačka organizacija za nauku i tehnologiju (IROST), American Councils for International Education, Američki kutak Banja Luka, SEERC - South East European Research Centre, Akademska služba za razmjenu studenata i doktoranata SR Njemačke (DAAD), Rektorska konferencija Njemačke (HRK), Centralna evropska inicijativa (CEI), Trst (Italija), Predstavništvo njemačke privredne komore u BiH, Savezno ministarstvo za obrazovanje i nauku SR Njemačke, Višegrad fond, SRCe-The Student Resource Center - Studentski informativni centar Sarajevo, British Scholarship Trust fond, Slovenian Business and Research Association (SBRA), Brisel (Belgija), Međunarodni istraživački centar za nauke iz oblasti kulture (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften) iz Austrije, Bugarska asocijacija za promociju obrazovanja i kulture, Global Education Foundation (GEF) iz Pakistana, Austrijska kancelarija za nauku i istraživanje u Sofiji (Bugarska), Fondacija Robert Bosch (Austrija), Centar za ustavne studije i demokratski razvoj iz Bolonje (Italija), Međunarodni forum Bosna, Međunarodni studenti volonteri (International Student Volunteers - ISV), Evropski forum Alpbach, Sunny Beach Resort, Bugarska, Erasmus Munudus programi, Vlada Izraela, te ambasade stranih država u Bosni i Hercegovini: Ruske Federacije, Grčke, Austrije, Italije, Švajcarske, Egipta, Slovačke, Japana, Francuske, Kanade, SAD, Španije, Norveške, Turske, Češke.

30. Saradnja sa stranim univerzitetima u razmjeni informacija o programima stipendiranja, ljetnim školama, kursevima za strane studente na master i doktorskim studijama i sl.: Univerzitet «Matej Bel», Banska Bistrica, Univerzitet tehnologije u Bratislavi (Slovačka), Univerzitet Primorska, Koper, Visoka poslovna škola Doba, Maribor, Evro-Mediteranski međunarodni univerzitet (EMUNI), iz Portoroža, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet «Johns Hopkins», te Univerzitet «The George Washington«, oba iz Vašingtona, Odsjek za stomatologiju u Hjustonu, Univerziteta u Teksasu, Univerzitet medicine i zdravstvene njege St. Kitts, Harvard Kenedi Škola (Harvard Kennedy School) (SAD), Univerzitet iz Bolonje, Univerzitet Udine, Univerzitet «Tor Vergata», Rim, Univerzitet Ferara, MIB Škola menadžmenta (MIB School of Management) iz Trsta, Poslovna škola iz Rima, Evropski koledž u Parmi, Univerzitet La Sapienza iz Rima (Italija), Univerzitet iz Segedina, Institut za geografiju Univerziteta u Pečuju, Univerzitet Debrecin (Mađarska), Univerzitet «Jean Moulin Lyon 3» iz Liona, Nacionalna škola civilne avijacije (ENAC) iz Tuluza (Francuska), Univerzitet «Åbo Akademi» (Finska), Univerzitet «Notre Dame», Louaize iz Libana, Univerzitet Utreht (Holandija), Univerzitet Pasau (Njemačka), Tambovski državni univerzitet, Državni univerzitet «N.I. Lobačevski», Njižni Novgorod (Rusija), Univerzitetski koledž za inženjerstvo Univerziteta u Kopenhagenu (Danska), Univerzitet «St. Gallen» (Švajcarska), Međunarodni grčki univerzitet (International Hellenic University-IHU), National and Kapodistrian University of Athens (Grčka), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli (Federacija BiH), Univerzitet u Istočnom Sarajevu (Republika Srpska), Univerzitet Galatasaraj (Turska), Akademija SINICA (Tajvan), Univerzitet Tsukuba (Japan), Univerzitet Karl Franc u Gracu (Austrija), Univerzitet u Gentu (Belgija), Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Beogradu, Megatrend univerzitet u Beogradu (Srbija), Galillee koledž, Univerzitet Tel Aviv (Izrael), Univerziteta u Sidneju (Australija), Bjeloruska državna akademija umjetnosti, Lund univerzitet (Švedska).

31. Podrška u pripremi prijave TEMPUS projekata. Počeo rad na novim odobrenim TEMPUS projektima, nosioci projekata su Univerzitet Marburg (Njemačka), Univerzitet u Kragujevcu (Srbija) i Univerzitet u Sarajevu (Federacija BiH). Predstavnci UBL učestvovali u svim projektnim aktivnostima.

32. Tehnička podrška Radnoj grupi za pripremu prijave opreme za Austrijski kredit i sastanci sa predstavnicima kompanije MCE-INDUSTRIETECHNIK, Linc, Austrija.

33. Podrška u organizaciji 2. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem «Studenti u susret nauci«, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, 25.-27.11.2009. godine.

34. Saradnja sa medijima, putem objavljivanja saopštenja za javnost, medijskih nastupa predstavnika Rektorata, intervjua u pisanim medijima, redovnih priloga za studentske novine («Student»), kao i zvanične i inovirane internet stranice Univerziteta (www.unibl.org).