Navigacija

Pregled aktivnosti 2008-2015

Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, za period 2008.-2015. godine, napravilo je analize postojećeg stanja, uspostavilo osnovne procedure, odredilo strateške ciljeve i razvilo veliku mrežu međuuniverzitetskih, međudržavnih i međunarodnih kontakata, koji predstavljaju osnov budućeg internacionalnog razvoja Univerziteta. Pregled aktivnosti za navedeni period samo je sažetak nekih od najvažnijih realizovanih planova.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-03-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-08.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-07.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-06.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-05.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-01.jpg