Navigacija

Koordinatori za međunarodnu saradnju

Koordinatori za međunarodnu saradnju  

 

Organizaciona jedinica Ime i prezime Kontakt
Akademija umjetnosti Prof. mr Vanesa Kremenović vanesa.kremenovic@aubl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Dubravko Aleksić daleksic@agfbl.org
Ekonomski fakultet Doc. dr Jelena Trivić jelena.trivic@efbl.org
Elektrotehnički fakultet Doc. dr Igor Krčmar ikrcmar@etfbl.net
Mašinski fakultet Prof. dr Petar Gvero petar.gvero@unibl.rs
Medicinski fakultet Prof. dr Nenad Ponorac ponorac051@yahoo.com
Poljoprivredni fakultet Prof. dr Miljan Cvetković miljan.cvetkovic@agrofabl.org
Pravni fakultet Mr Stojana Petrović s.petrovic@pravobl.org
Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Biljana Kukavica aleks_bk11@yahoo.com
Rudarski fakultet Doc. dr Predrag Krstonošić pedja_rgpm@yahoo.com
Tehnološki fakultet Dr Goran Vučić goran.vucic@unibl.rs
Fakultet političkih nauka Prof. dr Slobodan Simović s.simovic2011@gmail.com
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Bojana Miodragović, mr miodragovic89@gmail.com
Filozofski fakultet Doc. dr Slavica Tutnjević slavica.tutnjevic@unibl.rs
Filološki fakultet Anja Bundalo, mr anja.bundalo@unibl.rs
Šumarski fakultet Mr Dragan Čomić dcomic.sfbl@gmail.com

  Obaveze i zaduženja koordinatora za međunarodnu saradnju su da formira i ažurira liste elektronskih adresa svih zaposlenih i studenata Fakulteta, vrši prosljeđivanje informacija na Fakultetu vezanih za oblast međunarodne saradnje posredstvom liste elektronskih adresa i/ili oglasne table na Fakultetu i/ili internet stranice Fakulteta, a koje dostavlja Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, određuje jedan sat tokom sedmice za konsultacije i davanje informacija vezanih za međunarodnu saradnju, kao i davanje informacija posredstvom telefona i elektronske pošte zaposlenima i studentima Fakulteta, dostavlja sve informacije Univerzitetskom računarskom centru vezane za oblast međunarodne saradnje za objavljivanje na internet stranici Univerziteta, kao i koordinatorima za međunarodnu saradnju na drugim fakultetima, ukoliko te informacije mogu i njima da koriste, prisustvuje svim sastancima/predavanjima/prezentacijama koje organizuje Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, organizuje najmanje jedan info dan tokom akademske godine, posreduje između Fakulteta i Kancelarije prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prilikom podnošenja prijedloga bilateralnih/multilateralnih ugovora o saradnji sa visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, te prijedloga obrazovnih projekata i programa razmjene, kao i svih drugih oblika međunarodne saradnje, aktivno sarađuje sa Kancelarijom prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, u cilju unapređenja i razvoja svih segmenata ove oblasti.