Navigacija

Akademski koordinatori za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja

Organizaciona jedinica Ime i prezime Kontakt
Akademija umjetnosti Doc. mr Jelena Manojlović jelena.manojlovic@aubl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Žana Topalović, mr ztopalovic@agfbl.org
Ekonomski fakultet Doc. dr Dejan Mikerević dejan.mikerevic@efbl.org
Elektrotehnički fakultet Vanja Todorović vanja.todorovic@etfbl.net
Mašinski fakultet Prof. dr Petar Gvero petar.gvero@unibl.rs
Medicinski fakultet Prof. dr Nenad Ponorac ponorac051@yahoo.com
Poljoprivredni fakultet Prof. dr Miljan Cvetković miljan.cvetkovic@agrofabl.org
Pravni fakultet Mr Stojana Petrović s.petrovic@pravobl.org
Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Biljana Kukavica aleks_bk11@yahoo.com
Rudarski fakultet Prof. dr Vladimir Malbašić rip@teol.net
Tehnološki fakultet Doc. dr Saša Papuga sasa.papuga@tfbl.org
Fakultet političkih nauka Doc. dr Goran Grahovac akademskipkbl@gmail.com  
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Borislav Vukojević, mr vukojevic@gmail.com
Filozofski fakultet Doc. dr Siniša Lakić   sinisalakic@gmail.com
Filološki fakultet Prof. dr Danilo Kapaso danilo.capasso@unibl.rs
Šumarski fakultet Prof. dr Rodoljub Oljača oljaca_r@yahoo.com  

  Glavna obaveza i odgovornost akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja je da odobrava i potpisuje ugovore o razmjeni koji sklapaju univerzitet na kojem korisnik programa razmjene provodi semestar ili školsku godinu, matični univerzitet sa kojeg korisnik programa razmjene dolazi i na koji se vraća nakon obavljenog programa, te korisnik programa razmjene (student/član osoblja). Ugovorom o učenju utvrđuje se program razmjene, kojim se studentu garantuje priznavanje ostvarenih bodova na drugoj visokoškolskoj ustanovi, te je obaveza akademskog koordinatora za razmjenu da provede proceduru priznavanja ostvarenih bodova.