Navigacija

Kancelarija prorektora


Prof. dr Valerija Šaula
Prorektorica za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Telefon +387 51 321 175
E-pošta valerija.saula@unibl.rs


Jelena Rožić
Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Telefon +387 51 321 173
E-pošta jelena.rozic@unibl.rs