Navigacija

Saradnja

Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu saradnju, Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i mreža koordinatora za međunarodnu saradnju na fakultetima/Akademiji umjetnosti. Cilj ove mreže je da se na najbolji mogući način angažuju postojeći kapaciteti i aktivnosti u ovoj oblasti (prikupljanje i distribucija informacija, razmjena ideja i iskustava, prijedlozi, aktivnosti i učešće).

Važeći zakoni iz oblasti visokog obrazovanja daju visokoškolskim ustanovama (univerzitetima) autonomiju u uspostavljanju saradnje sa visokoškolskim institucijama iz drugih država. Time se priznaje međunarodni ugovorni kapacitet Univerziteta u Banjoj Luci, što je od ogromne važnosti za njegov status u državi i u inostranstvu. Proces transformacije visokog obrazovanja i uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja, kao i jedinstveni evropski naučni prostor, nameće potrebu saradnje sa drugim univerzitetima u inostranstvu, u cilju obezbjeđenja uslova za razmjenu osoblja i studenata, te uzajamno priznavanje perioda i stepena obrazovanja i povećanje kvaliteta rada. Zato je u proteklom periodu posebna pažnja posvećena ugovornim odnosima sa drugim visokoškolskim ustanovama.

Od integracije Univerziteta 2008. godine, sklopljeno je više od 200 ugovora sa inostranim fakultetima, univerzitetima, institutima i drugim ustanovama iz oblasti visokog obrazovanja.

Pored ugovora o saradnji, članstvo u međunarodnim asocijacijama predstavlja jednu od značajnih referenci o spremnosti na saradnju sa inostranim partnerima, ali doprinosi i ugledu i prepoznavanju Univerziteta na međunarodnom nivou. Naš Univerzitet je član Evropske asocijacije univerziteta (EUA) i potpisnik Velike povelje Univerziteta (Magna Charta Universitatum). Član je i Međunarodne univerzitetske mreže akademske i istraživačke saradnje, u okrilju Naučnog parka Univerziteta La Sapienza iz Rima (Italija), Generalne skupštine Interuniverzitetskog centra za naučni rad i saradnju sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom (CIRCEOS), sa sjedištem na Univerzitetu u Bariju (Italija), kao i UniAdrion  ''Mreže univerziteta'' osnovane s ciljem da stvori trajnu vezu između univerziteta i istraživačkih centara iz Jadransko-jonskog regiona.

U okviru međunarodne saradnje Univerzitet u Banjoj Luci značajnu pažnju posvećuje razmjeni studenata i osoblja, kao dijela aktivnosti ugovora o saradnji, kroz međunarodne programe razmjene, studijske posjete, ljetne škole, radionice i praksu. Naš Univerzitet od akademske 08/09. godine postao dio tzv. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) mreže, a od akademske 11/12. godine učestvuje u programu razmjene ERASMUS MUNDUS. Zbog obaveze priznavanja perioda studija provedenih u inostranstvu od 2011. godine formirana je mreža akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu na fakultetima/Akademiji umjetnosti.

Osoblje i studenti Univerziteta u Banjoj Luci koriste i druge mogućnosti stipendiranja različitih programa vlada stranih zemalja i međunarodnih organizacija i fondacija. Posjete našem Univerzitetu grupa studenata iz inostranstva i eminentnih predavača iz različitih oblasti su praksa koja se njeguje.

HUAWEI Technologies d.o.o. Banja Luka dodjeljuje svake godine NOVUM nagrade, stipendije za pet izvrsnih studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Ove nagrade dodjeljuju se od akademske 2010/11. godine, u trajanju od osam akademskih godina.

Učešće u međunarodnim projektima i drugim zajedničkim aktivnostima sa inostranim partnerima zuzetno je značajno za oblast međunarodne saradnje, pa Univerzitet u Banjoj Luci veliku pažnju posvećuje uspostavljanju novih kontakata. Najveći broj realizovanih međunarodnih obrazovnih projekata na našem Univerzitetu su TEMPUS projekti. Od 1996. godine, Univerzitet u Banjoj Luci je učestvovao u 89 TEMPUS projekata, koje je finansirala Evropska komisija. U tom kontekstu ostvarena je saradnja sa svim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine, te brojnim univerzitetima iz Evrope. Od 2014. godine Univerzitet učestvuje u novom programu Evropske komisije Erasmus+.

I u narednom periodu nastaviće se i intenzivirati saradnja sa međunarodnim organizacijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini u okviru programa saradnje koji se realizuju u Bosni i Hercegovini, a posebno sa: Evropskom komisijom, Savjetom Evrope, Delegacijom EU u BiH, Erasmus+ (ranije Tempus) kancelarijom u Bosni i Hercegovini, Kancelarijom rezidentnog koordinatora programa OUN u BiH, UNESCO (Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu), UNDP BiH (Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj),OSCE (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju), EU info centrom, ambasadama Bosne i Hercegovine u inostranstvu i inostranim ambasadama u BiH, EUA(Evropska asocijacija univerziteta).

Slike

  • /uploads/attachment/strana/41/Sesta-Tempus-radionica-CONGRAD-projekat-2014.gif
  • /uploads/attachment/strana/41/Peta-Djeciji-Univerzitet-BiH-2014.gif
  • /uploads/attachment/strana/41/Druga-Posjeta-Sinsu-Univerziteta-iz-Japana-2015.gif
  • /uploads/attachment/strana/41/Treca-UniAdrion-Generalna-skupstina_-Ancona_-2014.gif