Navigacija

Kancelarija prorektora


Prof. dr Draško Marinković
Prorektor za kadrovske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 178
E-pošta drasko.marinkovic@unibl.rs


mr Tatjana Marić
Viši stručni saradnik za kadrovske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 180
E-pošta kadrovi@unibl.rs