Navigacija

Pregled projekata u 2014. godini

       
Organizaciona jedinica FP7 IPA HERD TEMPUS Ostali međunarodni Nacionalni projekti UKUPNO
Akademija umjetnosti        1      1
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet      1  4  1    6
Ekonomski fakultet            5  5
Elektrotehnički fakultet  2    1  2  2  7  14
Mašinski fakultet    1    5    1  7
Medicinski fakultet            3  3
Poljoprivredni fakultet        1  7  6  14
Pravni fakultet              
Prirodno-matematički fakultet        1    9  10
Rudarski fakultet              
Tehnološki fakultet          2  7  9
Fakultet političkih nauka                      4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta              
Filološki fakultet            2  2
Filozofski fakultet        1  1  3  5
Šumarski fakultet              
Institut za genetičke resurse          4  5  9
Rektorat        7  4    11
UKUPNO  2  1  2  22  21  48  100