Navigacija

Pregled projekata u 2013. godini

       
Organizaciona jedinica FP7 IPA HERD TEMPUS Ostali međunarodni Nacionalni projekti UKUPNO
Akademija umjetnosti              
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet        1  2    3
Ekonomski fakultet          1  1  2
Elektrotehnički fakultet 2   1 2 1 14  20
Mašinski fakultet   1   2 4 5  12
Medicinski fakultet           5  5
Poljoprivredni fakultet     2 2 3 6  13
Pravni fakultet         1    1
Prirodno-matematički fakultet       1      3
Rudarski fakultet         1    1
Tehnološki fakultet       1 2 9  12
Fakultet političkih nauka              
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta           1 1
Filološki fakultet         1 2 3
Filozofski fakultet           7 7
Šumarski fakultet         2 6 8
Institut za genetičke resurse           4 4
Rektorat      2  5  2    9
UKUPNO  2  1  5  15  19  62  104