Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Milan Mataruga
Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta

Telefon +387 51 321 172
E-pošta milan.mataruga@unibl.rs

Dragana Radulović
Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta

Telefon +387 51 321 173
E-pošta nir@unibl.rs

Dušan Vrućinić
Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost

Telefon +387 51 321 182
E-pošta dusan.vrucinic@unibl.rs