Navigacija

Instituti

Organizaciona jedinica

Naziv instituta

Institut za genetičke resurse
http://gri.unibl.org
organizaciona jedinica Univerziteta
Arhitektonsko-građevinski fakultet Institut za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju
Ekonomski fakultet Institut ekonomskih nauka
Elektrotehnički fakultet Istraživačko razvojni institut za informaciono-komunikacione tehnologije
Istraživačko razvojni institut za elektroteniku
Mašinski fakultet Institut za mehatroniku
Institut za motore, vozila i materijale
Medicinski fakultet Institut za zdravstveni menadžment
Pravni fakultet Institut za pravne i društvene nauke
Institut za međunarodnu poslovnu i pravnu saradnju

Poljoprivredni fakultet
http://agrofabl.org/instituti/

Institut za stočarstvo http://agrofabl.org/instituti/institut-za-stocarstvo/
Institut za agroekologiju i zemljište http://agrofabl.org/instituti/institut-za-agroekologiju-i-zemljiste/
Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu http://agrofabl.org/instituti/institut-za-vocarstvo-vinogradarstv/
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Banja Luka http://agrofabl.org/instituti/institut-za-ratarstvo-i-povrtarstvo/
Institut za ekonomiku poljoprivrede Banja Luka http://agrofabl.org/instituti/institut-za-ekonomiku-poljopivrede/
Institut za reprodukciju domaćih životinja
Filološki i Filozofski fakultet Institut za interdisciplinarne društveno-humanističke studije – INDUS
Tehnološki fakultet Institut za tehnološka istraživanja, razvoj i projektovanje
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Institut sporta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Banjaluka
Fakultet političih nauka Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka