Navigacija

Nauka

 

Nauka, kao područje u kojem se stvara novo znanje, jeste osnovni pokretač razvoja, djelatnost koja omogućava zadovoljavanje velikog broja društvenih potreba i opšteg kvaliteta života, a posebno onih u području obrazovanja. Nauka, istraživanje i inovacije na Univerzitetu u Banjoj Luci se realizuju u okvirima zacrtanih strateških planova i programa.

Nastavnici, saradnici i istraživački na Univerzitetu u Banjoj Luci, svake godine realizuju u prosjeku oko 100 naučnoistraživačkih projekata od čega su 40% međunarodni projekti. Kroz okvirne programe finansirane od strane Evropske unije Univerzitet je učestvovao u značajnom broju TEMPUS i FP projekata. Posebno treba istaći uspješnu realizaciju nekoliko FP6 i FP7 projekata, COST akcija i drugih oblika međunarodne saradnje. Kroz učešće našeg univerziteta u EURAXESS projektu ostvarena je podrška intenzivnijoj mobilnosti nastavnika i saradnika u međunarodnoj razmjeni i realizaciji međunarodnih projekata.

Univerzitet u Banjoj Luci ima bogatu izdavačku djelatnost, a izdanja su dostupna kroz mrežu biblioteka, skriptarnica i veb-portala. Među naučnim časopisima koje je Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske rangiralo u 2014. godini, nalazi se 11 časopisa fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Svake godine na Univerzitetu u Banjoj Luci organizuje se više od 20 međunarodnih naučno-stručnih skupova (konferencija, simpozijuma, kongresa), čija je organizacija u ingerenciji fakulteta.

Nauka, tehnologija, istraživanje i inovacije su ključni pokretači razvoja privrede Republike Srpske. Transfer znanja, inovacija i novih tehnologija na relaciji Univerzitet-privreda se realizuje uz podršku Univerzitetskog preduzetničkog centra.

Univerzitet u Banjoj Luci stekao je pravo na logo izvrsnosti u istraživanju (HR Excellence in Research) u aprilu 2015. godine, čime je postao prva naučno-istraživačka institucija u Bosni i Hercegovini koja je nosilac pomenutog znaka. Sticanje loga izvrsnosti značajno je priznanje za Univerzitet, ali istovremeno i obaveza, jer podrazumijeva provođenje svih mjera iz Akcionog plana nastalog na osnovu sprovedene ankete o Evropskoj povelji istraživača i Kodeksu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-02.jpg