Navigacija

Univerzitetski preduzetnički centar

Univerzitetski preduzetnički centar Univerziteta Banjoj Luci (UPC) je osnovan 2009. godine. UPC je posvećen promovisanju inovativnog razmišljanja i razvoja preduzetničkog duha među studentima i nastavnicima.

Cilj Centra je da poboljša kapacitete Univerziteta koji će da doprinesu ekonomskom i socijalnom razvoju zajednice u kojoj posluju, kroz stmulaciju preduzetništva, inovacije i razvoj preduzeća.

Izeđu ostalog,Univerzitetski preduzetnički centar olakšava tranziciju studenata na tržište rada, posreduje u ostvarivanju saradnje između Univerziteta i privrede, pruža podršku inovatorima i preduzetnim mladim ljudima u razradi i razvoju poslovnih ideja, podržava razvoj tehnoloških parkova, inovacionih centara i inkubatora u BiH, realizuje istraživačke i razvojne projekte nacionalnog, međudržavnog i međunarodnog karaktera, pruža konsultantske usluge i dr.

Telefon +387 51 340 102
Faks +387 51 349 972
Veb-sajt www. upc.unibl.org
E-pošta upc@unibl.rs
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Rukovodilac Centra Mr Mario Milanović

Slike

  • /uploads/attachment/strana/14/____________________________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/14/UPC.jpg