Navigacija

Rektorat

Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci se nalazi u Univerzitetskom gradu i sjedište je svih upravnih i administrativnih službi Univerziteta.

Rektorat čine: kabinet rektora, kancelarija prorektora za nastavu i studentska pitanja, kancelarija prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj, kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, kancelarija prorektora za kadrovske i materijalne resurse, sekretarijat Univerziteta sa službama i sektor materijalno-finansijskih poslova sa službama.

U sklopu Rektorata su Univerzitetski računarski centar (URC), Univerzitetski preduzetnički centar (UPC) i Centar za podršku studentima sa invaliditetom.

Telefon +387 51 321 171,
Faks +387 51 315 694
Veb-sajt www.unibl.org
E-pošta info@unibl.rs
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka