Navigacija

Institut za genetičke resurse

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je u januaru 2009. godine kao naučnoistraživačka organizacije čiji je mandat unapređenje očuvanja i korišćenja genetičkih resursa za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Institut je imenovan za koordinatorsku instituciju u sprovođenju Programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske, usvojenog u junu 2008. godine od strane Narodne skupštine Republike Srpske i time određen za Republičku banku biljnih gena.

Institut je upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija kod Ministarstva nauke i tehnologije i u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banjaluka, kao upravljač zaštićenog područja „Univerzitetski grad“. Takođe, upisan je i u Registar sadnog materijala voćaka, vinove loze i višegodišnjih ukrasnih biljaka, Registar proizvođača sjemena poljoprivrednih biljaka, kao i u Registar proizvođača reproduktivnog sadnog materijala šumskog drveća.

U svom sastavu Institut u ima dvije podorganizacione jedinice: Centar za biodiverzitet i Centar za održivo korišćenje genetičkih resursa.

Telefon +387 51 348 080
Faks +387 51 348 089
Veb-sajt www.gri.unibl.org
E-pošta info@griunibl.rs.ba
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Direktor Dr Gordana Đurić, redovni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-01.jpg