Navigacija

Visoka škola unutrašnjih poslova - Pridružena članica

Visoka škola unutrašnjih poslova u Banjoj Luci osnovana je 2002. godine. Djeluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i u sastavu je Uprave za policijsko obrazovanje. Od 2012. godine VŠUP je pridružena članica Univerzietata u Banjoj Luci.

VŠUP je osnovana s ciljem obrazovanja i stručnog usavršavanja budućih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih policijsko bezbjednosnih agencija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, po modernim studijskim programima, usklađenim sa bolonjskim obrazovno-naučnim sistemom.

Savremeni načini izvođenja praktične i teorijske nastave, kao i posebni oblici nastave u specijalnim uslovima, pružaju studentima Visoke škole unutrašnjih poslova mogućnosti ispoljavanja i usavršavanja posebnih sposobnosti i vještina.

Osim vršenja svoje obarzovne funkcije, Visoka škola obezbjeđuje uslove i za naučno-istraživački rad i izdavačku djelatnost, te uspostavlja i razvija saradnju sa drugim visokoškolskim i naučnim institucijama kao i drugim organima nadležnim za obrazovanje i vaspitanje.

Telefon +387 51 333 603
Faks +387 51 333 699
Veb-sajt www.education.muprs.org
E-pošta direktor_vsup@education.muprs.org
Adresa Bulevar Vojvode Živojina Mišića 10A, 78000 Banja Luka
Direktor Mr Duško Pena