Navigacija

Šumarski fakultet

Prva generacija studenata Šumarskog fakulteta upisana je školske 1993/94. godine na opštem smjeru. Školske 2007/08. na fakultetu je izvršena nova organizacija studija i počela je realizacija studijskog programa Šumarstvo prema trostepenom modelu 3+2+3. Od školske 2010/11. fakultet organiziju studije drugog ciklusa na studijskom programu Šumarstvo, a od školske 2011/12. i na studijskom programu Upravljanje šumskim resursima.

Studijski program Šumarstvo je od 2007. godine organizovan prema trostepenom modelu (3+2+3) studija, a od 2013. godine prema modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 464 628
Faks +387 51 460 550
Veb-sajt www.sf.unibl.org
E-pošta dekanat@sfbl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Zoran Govedar, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Vojislav Dukić, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad

Dr Zoran Stanivuković, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-3.jpg