Navigacija

Pravni fakultet

Pravni fakultet osnovan je 1975. godine. Prethodno su se pravne nauke u Banjoj Luci izučavale na detašmanu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U jesen 1973. godine osnovano je odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa sjedištem u Banjoj Luci, a školske 1975/76. godine počinje nastava za redovne i vanredne studente na Pravnom fakultetu.

Nastava na prvom ciklusu studija izvodi se na studijskom programu Pravo, a na drugom ciklusu studija na studijskim programima: Građansko pravo, Međunarodno pravo, Krivično pravo, Poslovno pravo, Državno pravo, Upravno pravo, Radno i socijalno pravo i Pravno­istorijske studije.

Studijski program Pravo je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 339 001
Faks +387 51 460 602
Veb-sajt www.pf.unibl.org
E-pošta dekanat@pravobl.com
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Vitomir Popović, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Darko Radić, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Radenko Jotanović, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-1.jpg