Navigacija

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet je upisao prvu generaciju studenata školske 1992/93. godine na opšti smjer. U periodu od školske 2000/01. do 2006/07. godine, fakultet je imao tri smjera: voćarsko­vinogradarski, ratarski i stočarski. Od školske 2006/2007. godine, nastava na prvom ciklusu studija je organizovana na tri studijska programa: Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, Animalna proizvodnja i Biljna proizvodnja, sa ukupno 6 usmjerenja.

Od školske 2007/2008. godine, nastava na drugom ciklusu studija organizovana je na studijskom programu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, od školske 2009/10. na studijskom programu Biljne nauke i od školske 2010/11. na studijskom programu Animalna proizvodnja. Od školske 2012/2013. godine, nastava na trećem ciklusu studija organizovana je na studijskom programu Poljoprivredne nauke.

Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 312 390
Faks +387 51 312 580
Veb-sajt www.agro.unibl.org
E-pošta dekanat@agrofabl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Nikola Mićić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Stoja Jotanović, vanredni profesor
Prodekan za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad Dr Vesna Mrdalj, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________2.jpg