Navigacija

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet se razvio iz odjeljenja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom školske 1971/72. godine. Nastava se izvodila na dva smjera: proizvodnom i konstrukcionom. Početkom 1975. godine, donesena je odluka o izdvajanju ovog odjeljenja iz sastava Mašinskog fakulteta iz Sarajeva i formiranju Mašinskog fakulteta u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 1979. godine, na fakultetu djeluju dva odsjeka: proizvodni i pogonskoenergetski. Školske 1990/91. godine uvedeni su odsjeci: Odsjek za proizvodno mašinstvo i Odsjek za termotehniku i motorizaciju, a školske 2000/01. počinje sa radom i Odsjek za zaštitu na radu.

Školske 2006/07. godine, izvršena je nova organizacija studija. Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (3+2+3) studija. Nastava se izvodi na svim studijskim programima na prvom i na drugom ciklusu studija.

Telefon +387 51 433 000
Faks +387 51 465 085
Veb-sajt www.mf.unibl.org
E-pošta info@aubl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Darko Knežević, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Strain Posavljak, vanredni profesor
Prodekan za naučno-istraživački rad Dr Đorđe Čiča, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/78/masinstvo-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/78/masinstvo-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/78/masinstvo-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/78/masinstvo-1.jpg