Navigacija

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet je počeo sa radom 1994. godine. Prilikom osnivanja u svom sastavu je imao 10 odsjeka: biologija, istorija, engleski jezik i književnost, geografija, matematika i informatika, pedagogija, psihologija, srpski jezik i književnost, filozofija i sociologija i fizika.

Iz sastava Filozofskog fakulteta 1996. godine izdvojena su četiri studijska odsjeka (biologija, geografija, matematika i informatika i fizika) i osnovan je Prirodno­matematički fakultet, a 2001. godine od odsjeka za fizičku kulturu osnovan je Fakultet za fizičko vaspitanje i sport. U februaru 2005. godine, u okviru studijskog programa za učiteljski studij, počeo je sa radom Centar za učiteljski studij u Derventi. Odlukom Upravnog odbora Univerziteta od 2009. godine, dolazi do izdvajanja 9 studijskih programa i osnivanja Filološkog fakulteta i Fakulteta političkih nauka.

Filozofski fakultet trenutno obuhvata šest studijskih programa u okviru kojih se organizuje nastava i na prvom i drugom ciklusu. Treći ciklus studija Pedagogija licenciran je 2014. godine, a 2015. godine licenciran je i studij Metodika razredne nastave.Studijski programi: Istorija, Pedagogija, Učiteljski studij i Filozofija organizovani su prema trostepenom modelu (4+1+3) studija, a studijski programi: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Psihologija prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 322 780
Faks +387 51 325 811 
Veb-sajt www.ff.unibl.org
E-pošta fil.fakultet@blic.net
Adresa

Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja

Luka

Dekan Dr Brane Mikanović, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: Dr Tatjana Mihajlović, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad: Dr Goran Latinović, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/____________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/____________________2.jpg