Navigacija

Filološki fakultet

Filološki fakultet je počeo sa radom 2009. godine izdvajanjem studijskih programa: Srpski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost i Francuski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta.

Nastava se izvodi na svim studijskim programima na prvom i na drugom ciklusu studija izuzev studijskog programa Ruski i srpski jezik i književnost, na kojem se nastava realizuje samo na prvom ciklusu studija.

Studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 340 120
Faks +387 51 340 145 
Veb-sajt www.flf.unibl.org
E-pošta filoloski@unibl.rs
Adresa

Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja

Luka

Dekan Dr Mladenko Sadžak, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: Dr Sanja Radanović, vanredni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad: Dr Petar Penda, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/87/filoloski-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/87/filoloski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/87/___________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/87/___________________2.jpg