Navigacija

Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka je počeo sa radom 2009. godine izdvajanjem studijskih programa: Žurnalistika, Političke nauke, Socijalni rad i Sociologija iz sastava Filozofskog fakulteta. 

Nastava se izvodi na sva četiri studijska programa i na prvom i na drugom ciklusu studija. Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 304 001
Faks +387 51 304 032 
Veb-sajt www.fpn.unibl.org
E-pošta info@fpnbl.org
Adresa

Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,

78000 Banja Luka

Dekan Dr Nenad Kecmanović, redovni profesor
Prodekan za nastavu: Dr Duško Trninić, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad: Dr Nikola Poplašen, redovni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/85/fpn-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/fpn-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/__________________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/_________________________2.jpg