Navigacija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Prodekan za naučnoistraživački rad: Dr Slobodan Simović, redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nastao je izdvajanjem Odsjeka za fizičku kulturu iz Filozofskog fakulteta 2001. godine, kada je i upisana prva generacija studenata. Studijski program Opšti­nastavnički počeo je sa radom 2009. godine, a studijski program Sport 2010. godine. Studijski program Sport ima četiri departmana: sportski treneri, menadžeri u sportu, kondicioni treneri i treneri sportske rekreacije. Drugi ciklus na studijskom programu Sport započeo je 2012. godine, a na studijskom programu Opšti­nastavnički 2014. godine.

Studijski program Opšti­nastavnički je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija, a studijski program Sport prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 312 280
Faks +387 51 312 280
Veb-sajt www.ffvis.unibl.org
E-pošta ffvs@blic.net
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Simo Vuković, redovni profesor
Prodekan za nastavu: Dr Bojan Guzina, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad: Dr Slobodan Simović, redovni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-1.jpg