Navigacija

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet se razvio iz elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, osnovanog 24.11.1961. godine. Prva generacija studenata je upisana školske 1962/63. godine. Početkom 70­ih godina prošlog vijeka, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet, te je 1975. godine donesena odluka o izdvajanju elektrotehničkog odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta.

Razvoj nastavnog procesa do školske 1994/95. godine odvijao se na dva odsjeka: Odsjek za elektroniku i komunikacije i Odsjek za računarsku tehniku i automatiku, a školske 1994/95. počeo je sa radom i Odsjek za elektroenergetiku.

Do 1989. godine, dodiplomske studije su bile četvorogodišnje, od 1989. do 2003. godine petogodišnje, a od 2003. su ponovo četvorogodišnje. Od 2009. godine na fakultetu se organizuje nastava na sva tri ciklusa studija.

Svi studijski programi organizovani su prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 221 824
Faks +387 51 211 408
Veb-sajt www.etf.unibl.org
E-pošta office@etfbl.org
Adresa Patre 5, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Branko Dokić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Branko Blanuša, vanredni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Čedomir Zeljković, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/77/_________________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf-4.jpg