Navigacija

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet je osnovan 1975. godine. Prethodnica fakultetu je odjeljenje Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva, osnovano 01.11.1974. godine, kada je i upisana prva generacija studenata. Nastava na prvom ciklusu studija izvodi se na studijskom programu Ekonomija i poslovno upravljanje, a na drugom ciklusu studija na studijskim programima: Finansije, bankarstvo i osiguranje; Finansije i revizija javnog sektora; Međunarodna ekonomija; Poslovna ekonomija; Aktuarstvo i International master for business and administration. Treći ciklus studija Ekonomija licenciran je 2015. godine.

Telefon +387 51 430 010
Faks +387 51 430 053 
Veb-sajt www.ef.unibl.org
E-pošta kontakt@efbl.org 
Adresa Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Novak Kondić, redovni profesor
Prodekan za nastavu: Dr Saša Petković, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad: Dr Dragan Mikerević, redovni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/76/ekonomija-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekonomija-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekonomija-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekonomija-1.jpg