Navigacija

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet je osnovan 1996. godine, kada je upisana i prva generacija studenata na građevinski odsjek. Školske 1997/98. godine, upisana je prva generacija na arhitektonski odsjek, a od školske 2007/08. godine počeo je sa radom i geodetski odsjek. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet trenutno obuhvata tri studijska programa u okviru kojih se organizuje nastava na prvom ciklusu studija. Nastava na studijskom programu Arhitektura na drugom ciklusu studija počela je školske 2008/09. godine, a na studijskom programu Geodezija školske 2014/15. godine.

Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 462 543
Faks +387 51 462 543
Veb-sajt www.aggfbl.unibl.org
E-pošta info@aggfbl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Milenko Stanković, redovni profesor
Prodekan za nastavu Mr Maja Dodig, vanredni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Nevena Novaković, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/75/_____________-____________-___________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/_____________-____________-___________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/AGGF-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/AGGF-4.jpg