Navigation

доц. мр Срђан Керен

Сарадник - II-5
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областгајење шума
Датум избора у звањеJuly 16, 2015

Предмети

ГЈЊ-ШГајење шума I
ЕКЛ-ГЈ-ШЕкологија гајења шума
Ш1103Шумарска екоклиматологија
Ш24062Шумске мелиорације
Ш-ЕККЛМТЛГШумарска екоклиматологија
Ш-МЛРЦШумске мелиорације

Библиографија

Радови у часописима

  Динамика настајања отвора склопа састојина у Динарској прашуми Лом састојинских прогала у прашуми Лом
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, Војислав Дукић, Данијела Петровић, and Срђан Керен
  Страна од45
  Страна до60
  Climate-Vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia.
  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2014
  АуториSrđan Keren, R. Cvjetićanin, J. Smailagić, and Зоран Говедар
  Број3
  Страна од135
  Страна до145
  Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline?
  ЧасописForests
  Година2014
  АуториСрђан Керен, Renzo Motta, Зоран Говедар, Радован Лучић, Милан Медаревић, and Jurij Diaci
  Страна од1243
  Страна до1266
  Структура и подмлађивање мјешовитих састојина букве, јеле и смрче на подручју ШГ „Горица-Шипово“
  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториСрђан Керен and Зоран Говедар
  Страна од33
  Страна до47
  Structure, spatio-temporal dynamics and disturbance regime of the mixed beech-silver fir-Norway spruce old-growth forest of Biogradska Gora (Montenegro)
  ЧасописPLANT BIOSYSTEMS
  Година2014
  АуториRenzo Motta, Matteo Garbarino, Roberta Berretti, Иван Бјелановић, Enrico Borgogno Mondino, Milić Čurović, Срђан Керен, Fabio Meloni, and Antonio Nosenzo
  Страна од1
  Страна до12
  Natural regeneration processes in old-growth Pinus peuce forest in the national park "Pelister" on mountain Baba
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториНиколчо Велковски, Милун Крстић, Зоран Говедар, Коле Василевски, Иван Бјелановић, and Срђан Керен
  Страна од67
  Страна до80
  Утицај мјешовитих прореда на елементе структуре вјештачки подигнутих састојина смрче на подручју западног дијела Републике Српске
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Милун Крстић, Срђан Керен, and Иван Бјелановић
  Страна од33
  Страна до46
  "Особине земљишта под културама смрче (Picea abies, Karst.) у западном дијелу Републике Српске"
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2012
  АуториМаријана Каповић and Срђан Керен
  Број17
  Страна од18
  Страна до32
  Утицај склопа састојине на морфолошке карактеристике двогодишњег подмлатка букве (Fagus sylvatica L.) на подручју ПЈ „Црни врх“ – ШГ Бања Лука
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Родољуб Ољача, and Зоран Говедар
  Страна од31
  Страна до42
  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић, and Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до52
  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina
  ЧасописSEEFOR
  Година2010
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren, and Дане Марчета
  БројNo.1
  Страна од10
  Страна до18
  Структурна изграђеност састојина смрче на подручју Витороге
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМирко Шебез, Зоран Говедар, and Срђан Керен
  Страна од19
  Страна до32
  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен, and И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60
  Утицај режима свјетлости на природно обнављање у састојини букве и јеле (Abieti - Fagetum) на Козари
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Иван Бјелановић, and Срђан Керен
  Страна од77
  Страна до95
  Примјена хемисферичних фотографија при истраживању режима свјетлости у шуми јеле, смрче и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and Срђан Керен
  Страна од43
  Страна до60

Радови са скупова

  Selection of a thinning method in artificially grown stand of black pine (Pinus nigra arn.) in the area of Srpske Toplice – Banja Luka
  Научни скупМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции, “Лесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения”, Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, and Срђан Керен
  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE
  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, and B. Marković
  Страна од245
  Страна до255
  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj
  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević, and S. Opačić
  Forest legislation development in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Symposium: Premise for developing forestry law in Europe. The need to adapt forestry regulations in different European countries to the framework developed by the Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding agreement on forests in Europe, CONSILVA
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Srđan Keren, G. Zubić, and P. Balotić
  State forest functions and Memorial area Donja Gradina
  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, Ž. Kuzmanović, Srđan Keren, I. Bjelanović, and J. Travar
  Stand characteristics of the strict forest reserve ”Malinik” in Serbia
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториI. Bjelanović, M. Krstić, Зоран Говедар, and Srđan Keren
  Могућности коришћења биомасе као извора енергије
  Научни скупI међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Б. Босанчић, С. Јотановић, and Д. Кондић
  Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems
  Научни скупInternational Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”
  Година2012
  АуториGoran Trbić, M. Krstić, Зоран Говедар, I. Bjelanović, and Srđan Keren
  Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom
  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториЗоран Говедар and Srđan Keren