Navigation

ас. Зорана Хркић

Сарадник - II-5
Шумарски факултет
051/464-628
Стручни назив---
Ужа научна областбиљне науке, ботаника
Датум избора у звањеMay 26, 2011

Предмети

БОТБотаника
ФЗЛГ-БЉКФизиологија биљака
Ш1101Ботаника I
Ш1201Ботаника II
Ш1204Физиологија биљака
Ш12062Исхрана биљака
Ш12063Корови у шумарству

Библиографија

Радови у часописима

  Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве на подручју Ш. Г. Градишка
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2013
  АуториРодољуб Ољача, Драгица Станковић, Зорана Хркић Илић, and Ивана Колешка
  Број19
  Страна од23
  Страна до33
  Утицај никла и олова на дужину коријена клонова врба (Salix spp.)
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2011
  АуториЗорана Хркић, Јадранка Луковић, Родољуб Ољача, Милан Боришев, and Лана Зорић
  Број14
  Страна од19
  Страна до28
  Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш.У. Подградци
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Владимир Петковић, Зорана Хркић, and Зоран Говедар
  Број11
  Страна од55
  Страна до67
  Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних врста дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) и пајасена (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) у условима Бања Луке
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, and Dejan Lukić
  Број10
  Страна од15
  Страна до24
  Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА - УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Број98
  Страна од155
  Страна до166
  Одређивање процентуалног удјела стоминих отвора соје у агроеколошким условима Лијевче поља
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Marko Srdić, and Зорана Хркић
  Волумен9
  Број4
  Страна од85
  Страна до91
  Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, Зоран Говедар, and Marko Srdić
  Волумен9
  Број3
  Страна од123
  Страна до129
  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић, and Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90

Радови са скупова

  The content of cadmium and nickel in medicinal plants Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western of the Republic of Srpska
  Научни скуп"II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska"
  ПубликацијаII International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Book of Abstracts.
  Година2015
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, Маrijana Каpović, and Sunčica Bodružić
  Страна од213
  Страна до213
  Effects of Cd, Pb and Ni on the root histological characteristics of Salix alba L. and Salix nigra Marsh.
  Научни скуп11th International Phytotechnologies Conference
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2014
  АуториJadranka Luković, Зорана Хркић, Milan Borišev, and Lana Zorić
  Страна од126
  Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine
  Научни скупX Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториНада Шуматић, Синиша Шкондрић, Зорана Хркић Илић, and S. Petronić
  Страна од119
  "Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska"
  Научни скуп"The 1st International congress on Soil Science"
  ПубликацијаProceedings of "The 1st International congress on Soil Science"
  Година2013
  АуториМаrijana Каpović, Nada Šumatić, and Zorana Hrkić
  Страна од115
  Страна до126
  Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska
  Научни скуп“XXI International Scientific and professional Meeting “ECOLOGICAL TRUTH” ECO-IST’ 13
  ПубликацијаProceedings of “XXI International Scientific and professional Meeting “ECOLOGICAL TRUTH” ECO-IST’ 13
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, and Маrijana Каpović
  Страна од673
  Страна до678
  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske
  Научни скуп"II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, Маrijana Каpović, and Sunčica Stevanović
  Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry"
  ПубликацијаProceedings of the International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, 20 years of the Faculty of Foretsry in Banja Luka.
  Година2012
  АуториZorana Hrkić, Rodoljub Оljača, Nada Šumatić, Маrijana Каpović, and Маrko Bodružić
  Страна од299
  Страна до307
  Production of safe food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska
  Научни скупXVI INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE SAFE FOOD
  ПубликацијаProceedings
  Година2012
  АуториРодољуб Ољача, Ивана Колешка, Зорана Хркић Илић, and Жељка Марјановић-Балабан
  Страна од621
  Страна до629
  Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве и храста на подручју Г. Ј. Пастирево
  Научни скупXVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2011
  АуториRodoljub Oljača, Zorana Hrkić, and Свјетлана Зељковић
  Страна од189
  Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions
  Научни скупForest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 2
  Година2010
  АуториРодољуб Ољача, Нада Шуматић, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од29
  Страна до34
  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović, and Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka
  Научни скупForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment
  ПубликацијаForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment. - Novi Sad: Institute of lowland forestry and environment
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од117
  Страна до123
  Одређивање процентуалног удијела стоминих отвора дрвенастих биљака у различитим еколошким условима
  Научни скупXII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2007
  АуториРодољуб Ољача, Марко Срдић, Горан Бијелић, and Зорана Хркић
  Страна од126

Књиге

  Ekološko proizvodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u šumama i na šumskim zemljištima Republike Srpske
  ИздавачNezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN978-99955-41-54-5
  Година2014
  АуториSrđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić, and Drago Petković
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна280
  Физиологија дрвенастих биљака практикум
  ИздавачШумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
  ISBN978-99938-56-23-8
  Година2012
  АуториРодољуб Ољача, Милан Боришев, Боривој Крстић, and Зорана Хркић Илић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна81