Navigation

проф. др Зоран Говедар

Наставник - II-4
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областгајење шума
Датум избора у звањеJuly 21, 2011

Предмети

ГЈЊ-ШГајење шума I
ЕКЛ-ГЈ-ШЕкологија гајења шума
Ш1103Шумарска екоклиматологија
Ш24062Шумске мелиорације
Ш-ЕККЛМТЛГШумарска екоклиматологија
Ш-ЖСШума и животна средина
Ш-МЛРЦШумске мелиорације

Библиографија

Радови у часописима

  Динамика настајања отвора склопа састојина у Динарској прашуми Лом састојинских прогала у прашуми Лом
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, Војислав Дукић, Данијела Петровић, and Срђан Керен
  Страна од45
  Страна до60
  Climate-Vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia.
  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2014
  АуториSrđan Keren, R. Cvjetićanin, J. Smailagić, and Зоран Говедар
  Број3
  Страна од135
  Страна до145
  A comparative analysis of recent changes in Dinaric uneven-aged forests of the NW Balkans.
  ЧасописFORESTRY - An International Journal of Forest Research
  Година2014
  АуториA. Boncina, J. Cavlovic, M. Curovic, Зоран Говедар, M. Klopcic, and M. Medarevic
  Број87
  Страна од71
  Страна до84
  Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline?
  ЧасописForests
  Година2014
  АуториСрђан Керен, Renzo Motta, Зоран Говедар, Радован Лучић, Милан Медаревић, and Jurij Diaci
  Страна од1243
  Страна до1266
  Структура и подмлађивање мјешовитих састојина букве, јеле и смрче на подручју ШГ „Горица-Шипово“
  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториСрђан Керен and Зоран Говедар
  Страна од33
  Страна до47
  Natural regeneration processes in old-growth Pinus peuce forest in the national park "Pelister" on mountain Baba
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториНиколчо Велковски, Милун Крстић, Зоран Говедар, Коле Василевски, Иван Бјелановић, and Срђан Керен
  Страна од67
  Страна до80
  Утицај мјешовитих прореда на елементе структуре вјештачки подигнутих састојина смрче на подручју западног дијела Републике Српске
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Милун Крстић, Срђан Керен, and Иван Бјелановић
  Страна од33
  Страна до46
  Gap disturbances and regeneration patterns in a Bosnian old-growth forest: a multispectral remote sensing and ground-based approach
  ЧасописANNALS OF FOREST SCIENCE
  Година2012
  АуториMatteo Garbarino, Enrico Borgogno Mondino, Emanuele Lingua, Thomas A. Nagel, Војислав Дукић, Zoran Govedar, and Renzo Motta
  Страна од617
  Страна до625
  Gap-Phase Dynamics in the Old-Growth Forest of Lom, Bosnia and Herzegovina
  ЧасописSILVA FENNICA
  Година2011
  АуториA. Bottero, M. Garbarino, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, Emanuele Lingua, A. Nagel, and R. Motta
  Број45(5)
  Страна од875
  Страна до887
  Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forest: the nearly steady-state forest Lom (Bosnia and Herzegovina)
  ЧасописCANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
  Година2011
  АуториRenzo Motta, R. Berreti, D. Castagneri, Vojislav Dukić, Matteo Garbarino, Зоран Говедар, Emanuele Lingua, Zoran Maunaga, and F. Meloni
  Страна од1873
  Страна до1884
  Утицај склопа састојине на морфолошке карактеристике двогодишњег подмлатка букве (Fagus sylvatica L.) на подручју ПЈ „Црни врх“ – ШГ Бања Лука
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Родољуб Ољача, and Зоран Говедар
  Страна од31
  Страна до42
  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић, and Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до52
  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina
  ЧасописSEEFOR
  Година2010
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren, and Дане Марчета
  БројNo.1
  Страна од10
  Страна до18
  Фитоценолошке и еколошке карактеристике шума на подручју Витороге у Републици Српској
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМ. Шебез and Зоран Говедар
  Број12
  Страна од--
  Страна до--
  Потреба формирања интересних организација у сектору приватног шумарства на примјеру општине Нови Град
  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2010
  АуториЗоран Лукић, Г. Тубин, Бранислав Цвјетковић, Војислав Дукић, and Зоран Говедар
  Број27-28
  Страна од--
  Страна до--
  Структурна изграђеност састојина смрче на подручју Витороге
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМирко Шебез, Зоран Говедар, and Срђан Керен
  Страна од19
  Страна до32
  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен, and И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60
  "Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање црног бора на подручју Озрена"
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториВелибор Благојевић, Зоран Говедар, and Маријана Каповић
  Број1-2
  Страна од47
  Страна до56
  Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш.У. Подградци
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Владимир Петковић, Зорана Хркић, and Зоран Говедар
  Број11
  Страна од55
  Страна до67
  Шумска земљишта и фитоценолошке карактеристике шума црног бора на подручју Озрена
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2009
  АуториЗоран Говедар and Велибор Благојевић
  Број11
  Страна од89
  Страна до102
  Структурна изграђеност састојина црног бора на подручју Озрена
  ЧасописШумарство
  Година2009
  АуториЗоран Говедар and Велибор Благојевић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до59
  Утицај режима свјетлости на природно обнављање у састојини букве и јеле (Abieti - Fagetum) на Козари
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Иван Бјелановић, and Срђан Керен
  Страна од77
  Страна до95
  Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА - УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Број98
  Страна од155
  Страна до166
  Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, Зоран Говедар, and Marko Srdić
  Волумен9
  Број3
  Страна од123
  Страна до129
  Природно обнављање мјешовите састојине смрче и јеле (Abieti – Piceetum) оштећене од смрчиног поткорњака на подручју Кнежева
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, and Бране Злокапа
  Број3
  Страна од53
  Страна до64
  Примјена хемисферичних фотографија при истраживању режима свјетлости у шуми јеле, смрче и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and Срђан Керен
  Страна од43
  Страна до60
  Узгојни захвати у мјешовитој састојини китњака и граба (Querco – carpinetum illyricum) са правом својине на подручју Старчевице – Бања Лука
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and А. Кутић
  Број1-2
  Страна од27
  Страна до41
  Чврстоћа на притисак и тврдоћа дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториБорислав Шошкић, Зоран Говедар, Небојша Тодоровић, and Данијела Петровић
  Број3
  Страна од119
  Страна до135
  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић, and Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90
  Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање у састојини храста китњака на подручју Челинца.
  ЧасописШумарство
  Година2006
  АуториЉ. Стојановић, М. Крстић, and Зоран Говедар
  Број3
  Страна од99
  Страна до108
  УТИЦАЈ РАЗВОЈА ГРАДОВА НА ТОК ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА
  ЧасописЗборник природно-математичких наука, Бања Лука
  Година2004
  АуториМилован Пецељ, Зоран Говедар, and Зоран Станивуковић
  Бројдвоброј 6 и 7
  Страна од309
  Страна до320
  Elementi strukture i prirodno podmlađivanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Janj
  ЧасописШумарство
  Година2002
  АуториЗоран Говедар
  Волумен54
  Број4-6
  Страна од9
  Страна до24
  ГЛОБАЛНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ И АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОМЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
  ЧасописЗборник природно математичких наука
  Година2002
  АуториМ. Пецељ, Г. Јовић, Зоран Станивуковић, and Зоран Говедар
  Бројдвоброј 2 и 3
  Страна од307
  Страна до315
  Зависност дужине љетораста од врсте дрвећа, висине подматка и јачине освјетљености
  ЧасописШумарство
  Година2001
  АуториЗоран Говедар
  Број3-4
  Страна од25
  Страна до36
  Uspijevanje različitih provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u okviru IUFRO programa na oglednoj površini "Crna lokva" kod Gradiške. Šumarstvo, 3-4, str. 61-74, Beograd
  ЧасописШумарство
  Година2000
  АуториЗоран Говедар, Dalibor Ballian, Todor Mikić, and Konrad Pintarić
  Број3-4
  Страна од61
  Страна до74

Радови са скупова

  Selection of a thinning method in artificially grown stand of black pine (Pinus nigra arn.) in the area of Srpske Toplice – Banja Luka
  Научни скупМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции, “Лесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения”, Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, and Срђан Керен
  Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement
  Научни скуп I научни симпозијум "Очување генетичких ресурса"
  ПубликацијаZbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa"
  Година2015
  АуториГордана Ђурић, Нада Шуматић, Никола Мићић, Милан Матаруга, Горан Трбић, Живојин Ерић, Зоран Говедар, Јелена Давидовић, Марина Антић, Jovica Sjeničić, Борут Босанчић, and Маринко Векић
  Страна од5
  Страна до6
  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE
  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, and B. Marković
  Страна од245
  Страна до255
  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj
  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević, and S. Opačić
  Forest legislation development in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Symposium: Premise for developing forestry law in Europe. The need to adapt forestry regulations in different European countries to the framework developed by the Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding agreement on forests in Europe, CONSILVA
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Srđan Keren, G. Zubić, and P. Balotić
  Importance and perspectives of silviculture for science and practice of forestry.
  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториJ. Diaci, Зоран Говедар, M. Krstić, and R. Motta
  State forest functions and Memorial area Donja Gradina
  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, Ž. Kuzmanović, Srđan Keren, I. Bjelanović, and J. Travar
  Stand characteristics of the strict forest reserve ”Malinik” in Serbia
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториI. Bjelanović, M. Krstić, Зоран Говедар, and Srđan Keren
  Importance and perspectives of silviculture for science and practice of forestry
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториJ. Diaci, Зоран Говедар, M. Krstić, and R. Motta
  Могућности коришћења биомасе као извора енергије
  Научни скупI међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Б. Босанчић, С. Јотановић, and Д. Кондић
  Tasks of silviculture with special emphasis on the reclamation of degraded forests
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториM. Krstić and Зоран Говедар
  Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems
  Научни скупInternational Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”
  Година2012
  АуториGoran Trbić, M. Krstić, Зоран Говедар, I. Bjelanović, and Srđan Keren
  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’
  Научни скуп’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Година2011
  АуториZoran Govedar, Zoran Lukić, and Драган Чомић
  Страна од136
  Страна до147
  Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom
  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториЗоран Говедар and Srđan Keren
  Landscape-scale patterns of canopy gaps in the old-growth forest of Lom, Bosnia-Herzegovina
  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториMateo Garbarino, Enrico Borgogno Mondino, Emanuele Lingua, Tom Nagel, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, and Renzo Motta
  Forest structure analysis reveals small scale disturbance processes in an old-growth stand (Lom, BIH).
  Научни скуп 7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториEmanuele Lingua, Matteo Garbarino, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, and Renzo Motta
  Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions
  Научни скупForest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 2
  Година2010
  АуториРодољуб Ољача, Нада Шуматић, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од29
  Страна до34
  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović, and Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  State and silvicultural problmes in unevedaged forests beech, fire and spruce in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Conference, First Serbian Forestry Congress -Future with Forests
  Година2010
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić
  Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka
  Научни скупForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment
  ПубликацијаForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment. - Novi Sad: Institute of lowland forestry and environment
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од117
  Страна до123
  Istraživanje mikroklime mješovite sastojine jele i smrče (Abieti – Piceetum illyricum) na području Drinića
  Научни скупDrugi Međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača, and Zoran Stanivuković
  Osnov koncepcije razvoja šumarstva Republike Srspke
  Научни скупNaučni skup „Resursi Republike Srpske“ Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ПубликацијаOdjeljenje prirodno – metematičkih i tehničkih nauka, knj. 7, Banja Luka
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and Milan Medarević
  Kalemljenje jednogodišnjih izbojaka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području Balja kod Kostajnice
  Научни скупNaučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаAgroznanje, Banja Luka
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača, and Zoran Stanivuković
  Дендрохронолошка истраживања развоја стабала смрче (Picea abies L.) на Јахорини
  Научни скупМеђународни научни скуп: „Србија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима“
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Ј. Голијанин, and С. Марковић
  Hight increment of ungrown sprout in mixed stands of beech, fir and spruce in virgin forests „Janj“ and „Lom“.
  Научни скупInternational confference „Management of forests in changing environmental conditions“
  Година2007
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić
  Natural regeneration of beech (Fagus silvatica, L.) in the virgin forests Lom in the wes part of the Republic of Srpska
  Научни скупAn international conference and field trip of IUFRO WP 1.01.07 Ecology and silviculture of beech
  Година2006
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić
  Uzgojna problematika u funkciji stabilnosti šuma posebne namjene
  Научни скуп"Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja", Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni park "Sutjeska"
  Година2006
  АуториЗоран Говедар, Lj. Stojanović, and M. Krstić
  Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područja Malovčića doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Stanivuković and Zoran Govedar
  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković, and Z. Lazendić
  Шумски екосистеми у функцији одрживог развоја Босне и Херцеговине
  Научни скупI Међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт”
  Година2006
  АуториЗоран Говедар
  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Lom
  Научни скуп"Održivo korišćenje šumskih ekosistema - izazov 20. veka"
  Година2006
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić
  Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice
  Научни скупSpecijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”
  ПубликацијаZbornik radova VII, Pančevo
  Година2005
  АуториЗоран Говедар and Zoran Stanivuković
  Страна од175
  Страна до186
  Ekološko-vegetacijske i uzgojne karakteristike pitomog kestena (Castanea sativa L.) na području Bosne i Hercegovine.
  Научни скупSeminar "Pitomi kesten - uzgoj, zaštita i korišćenje",
  Година2004
  АуториVojin Bucalo, Зоран Говедар, and Jovan Travar
  Gazdovanje izdanačkim šumama u Republici Srpskoj
  Научни скуп"Perspektive razvoja šumarstva"
  ПубликацијаZbornik radova Šumarskog fakulteta, Banja Luka
  Година2003
  АуториD. Bašić and Зоран Говедар
  Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine
  ПубликацијаNatural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv
  Година2003
  АуториЗоран Говедар and Zoran Stanivuković
  Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Aceri-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa Grmeča
  Научни скупPerspektive razvoja šumarstva
  ПубликацијаZbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Banja Luka
  Година2003
  АуториV. Bucalo, Zoran Stanivuković, and Zoran Govedar
  Problematika uzgoja u okviru glavnih tipova šuma u Republici Srpskoj
  Научни скуп"Perspektive razvoja šumarstva"
  ПубликацијаZbornik radova Šumarskog fakulteta, Banja Luka
  Година2003
  АуториLj. Stojanović and Зоран Говедар
  Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the Republic of Srpska
  Научни скуп50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет
  ПубликацијаСборnик nаучn и доклади междуnародnа nаучnа коnфереnција, 50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет, Софија
  Година2003
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, and Zoran Stanivuković
  Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska
  Научни скуп50 години Лесотехнически Университет
  ПубликацијаСборник„ "50 години Лесотехнически Университет", Софија
  Година2003
  АуториZoran Govedar, M. Krstić, and Zoran Stanivuković
  Rirerca sulla influenzadi regime della luce sul rinnovamento di faggio nella composione in localita "Tisovac".
  Научни скупSeminario di studio Boschi e ambiente in Bosnia – Erzegovina, Azienda regionale delle foreste Lombardia, Giunta regionale direzione generale qualita dell ambiente
  Година2001
  АуториЗоран Говедар
  Ekološke osnove neobraslih površina Š.G. "Banja Luka" u cilju usmerene proizvodnje sadnog materijala
  Научни скупSeminar "Sjemensko-rasadnička proizvodnja u BiH - stanje i perspektiva", Regione Lombardia
  Година2000
  АуториМилан Матаруга, Čedomir Burlica, and Зоран Говедар

Књиге

  Гајење шума - еколошке основе
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци - Шумарски факултет
  ISBN978-99938-56-19-1
  Година2011
  АуториЗоран Говедар
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна300