Navigation

проф. др Чедомир Црногорац

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Стручни назив---
Ужа научна областфизичка географија
Датум избора у звањеDecember 01, 2011

Библиографија

Радови у часописима

  Школа у природи - захтјев савремене наставе у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  ЧасописСКУП 1
  Година2015
  АуториЧедомир Црногорац and Весна Бабић
  Волумен1
  Страна од123
  Страна до129
  Хидрогеотермални потенцијали у функцији обновљиве енергије у Републици Српској
  DOI10.7251/HER1714121R
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2013
  АуториВесна Рајчевић and Чедомир Црногорац
  Волумен17
  Страна од121
  Страна до149
  Избор локације депоније чврстог отпада и утицај на животну средину на примјеру депоније "Рамићи" код Бањалуке
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториДушица Пешевић and Чедомир Црногорац
  Волумен12
  Страна од89
  Страна до107
  PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE REPUBLIKE SRPSKE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Волумен12
  Страна од129
  Страна до148
  ANALIZA PROSJEČNIH VODA RIJEKE VRBANJE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Волумен11
  Страна од66
  Страна до84
  THE LOST RIVER “PULJIĆA POTOK” IN THE RIVER BASIN OF MALA UKRINA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Волумен11
  Страна од58
  Страна до65
  Школе у природи - изазов реформисаног образовног система у Босни и Херцеговини
  ЧасописГласник Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци
  Година2006
  АуториЧедомир Црногорац and Жељко Вукић
  Број2
  Страна од127
  Страна до131
  Изучавање животне средине у географији у основним школама Републике Српске
  ЧасописГЛОБУС
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен30
  Страна од53
  Страна до67
  Интер-мултидисциплинарни приступ животној средини
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац and Весна Бабић
  Волумен10
  Страна од147
  Страна до162
  МОРФОЛОШКО - ХИДРОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА ПОНОРНИЦЕ ПУЉИЋА ПОТОК
  DOI10.2298/GSGD0502017T
  ЧасописGlasnik Srpskog geografskog drustva
  Година2005
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Волумен85
  Број2
  Страна од17
  Страна до22
  Системски модел животне средине наимјеру града Бањалуке
  ЧасописГласник Српског географског друштва Београд
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац
  ВолуменLXXXIII
  Број2
  Страна од45
  Страна до60
  ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине
  ЧасописГЛОБУС
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Волумен28
  Страна од109
  Страна до119
  Неки аспекти заштите животне средине у Републици Српској
  ЧасописГЛОБУС
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен27
  Страна од47
  Страна до59
  Kvalitet površinskih voda u Republici Srpskoj u funkciji održivog turizma
  ЧасописTurizam
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Волумен6
  Страна од32
  Страна до34
  Неки аспекти заштите животне средине у Републици Српској
  ЧасописGlobus
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац and Душица Пешевић
  Број27
  Страна од47
  Страна до58
  Хидролошки и хидрогеографски појмови и садржаји у настави географије у основном и средњем образовању у Републици Српској
  ЧасописГЛОБУС
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен26
  Страна од75
  Страна до83
  Природне катастрофе II
  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Волумен20
  Страна од14
  Страна до16
  Promjene u intenzitetu i obimu erozivnih procesa u slivu Veliike Usore
  ЧасописECOLOGICA
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен6
  Страна од120
  Страна до123
  Banja Dvorovi - turistička valorizacija (problemi i mogućnosti unapređenja zdravstveno-turističke ponude)
  ЧасописTurizam
  Година2000
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Волумен4
  Страна од122
  Страна до124
  Rezultati fizičkogeografskih istraživanja sliva Velike Usore
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година1998
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен3
  Страна од5
  Страна до19
  Ekološke posljedice rata na hidrološke karakteristike sliva Velike Usore
  ЧасописECOLOGICA
  Година1997
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен4
  Страна од93
  Страна до96
  Turizam u transformaciji prostora Vučje planine
  ЧасописGeografski pregled
  Година1991
  АуториЧедомир Црногорац
  ВолуменXXXV
  Број35
  Страна од76
  Страна до83

Радови са скупова

  COMMUNAL HYGIENE OF A PART OF THE URBAN AREA OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Научни скупInternational scientific Conference "GEOBALCANICA"
  ПубликацијаGEOBALCANICA - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CONFERENCE PROGRAMME
  Година2015
  АуториČedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Страна од13
  Страна до13
  GEOTHERMAL ENERGY AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE IN REPUBLIC OF SRPSKA
  Научни скупInternational scientific Conference "GEOBALCANICA"
  ПубликацијаGEOBALCANICA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - CONFERENCE PROGRAMME
  Година2015
  АуториVesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Страна од5
  Страна до5
  The influence of the water regime on the water quality of the rivers in urban areas
  Научни скупIGU Regional Conference
  ПубликацијаIGU 2014 Book of abstracts - IGU2014-0731
  Година2014
  АуториČedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, and Goran Trbić
  Бања Слатина - стварност и перспективе развоја
  Научни скуп"Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториSaša Milinković and Чедомир Црногорац
  Страна од401
  Страна до412
  Туристички ресурси Бање Врућице - стање и перспективе развоја
  Научни скуп"Географско образовање, наука и пракса: развој, стање, перспективе"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториSaša Milinković and Чедомир Црногорац
  Страна од413
  Страна до424
  Врсте и извори загађења ријеке Врбас
  Научни скупŠesti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаЗборник 1
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић, Свјетлана Лолић, and Радослав Декић
  Страна од60
  Страна до83
  Слив Црне ријеке - хидролошка и еколошка истраживања
  Научни скуп"Српски етнонационални простор - геопросторне детерминанте, геополитички, историјски,етнодемографски, културолошки, економски, социјално - географски, насеобински и регионално - географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала"
  ПубликацијаЗборник обиљежавања 20. годишњице Географског друштва Републике Српске
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Радослав Декић, Весна Рајчевић, and Свјетлана Лолић
  Страна од125
  Страна до138
  Ријечни ресурси Републике Српске и хидроенергетски потенцијал као обновљив извор енергије
  Научни скупСрпски етнонационални простор - геопросторне детерминанте, геополитички, историјски, етнодемографски, културолошки, економски, социјално - географски, насеобински и регионално - географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац and Весна Рајчевић
  Страна од97
  Страна до108
  Проблеми дефинисања појмова из области животне средине и дефиниције животне срдине
  Научни скупПроблеми и изазови савремене географске науке и наставе
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац and Весна Рајчевић
  Страна од441
  Страна до448
  Vodni resursi Republike Srpske i klimatske promjene
  Научни скупPeti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje,rad,sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац and Весна Рајчевић
  Страна од99
  Страна до122
  Утицај малих хидроелектрана у планирању простора и одрживом ртазвоју - примјер ријеке Врбање
  Научни скупТрећи конгрес српских географа
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2011
  АуториВесна Рајчевић and Чедомир Црногорац
  Страна од779
  Страна до788
  Алтернативна енергија у Републици Српској
  Научни скупČetvrti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport", Zbornik radova
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2011
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић, and Душица Пешевић
  Страна од13
  Страна до26
  Алтернативна енергија у Републици Српској
  Научни скуп Eкoлoгиja, здрaвљe, рaд, спoрт
  ПубликацијаEкoлoгиja, здрaвљe, рaд, спoрт
  Година2011
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић, and Душица Пешевић
  Страна од13
  Страна до26
  Утицај енергетског сектора Републике Српске на загађење атмосферског комплекса
  Научни скупТрећи конгрес српских географа
  ПубликацијаТрећи конгрес српских географа
  Година2011
  АуториДушица Пешевић and Чедомир Црногорац
  Страна од249
  Страна до259
  Osnovne karakteristike sistema upravljanja komunalnim otpadom u Republici Srpskoj
  Научни скупUpravljanje opasnim i neopasnim otpadom
  ПубликацијаMeđunarodna konferencija, Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom
  Година2010
  АуториДушица Пешевић and Чедомир Црногорац
  Страна од318
  Страна до324
  Geografske pretpostavke polјoprivredne proizvodnje u opštini Teslić
  Научни скупPrvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Transformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  ПубликацијаPrvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Transformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  Година2009
  АуториЧедомир Црногорац and Душица Пешевић
  Страна од226
  Страна до231
  Географски аспекти науке о животној средини
  Научни скупИнтердисциплинарност и јединство савремене науке
  ПубликацијаИнтердисциплинарност и јединство савремене науке
  Година2009
  АуториЧедомир Црногорац and Душица Пешевић
  Страна од525
  Страна до532
  ГЕОГРАФИЈА И (ГЕО)ЕКОЛОГИЈА (Неки аспекти приступа у изучавању животне средине у географском основном образовању Републике Српске)
  Научни скупДруштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу
  ПубликацијаДруштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу
  Година2009
  АуториЧедомир Црногорац and Душица Пешевић
  Страна од235
  Страна до253
  Утицај саобраћаја у урбаном простору Бања Луке на здравље ученичке популације
  Научни скупСавремене технологије за одрживи развој градова
  ПубликацијаСавремене технологије за одрживи развој градова
  Година2008
  АуториЧедомир Црногорац and Душица Пешевић
  Страна од811
  Страна до819
  Систем управљања комуналним отпадом на простору Бањалучке регије у функцији одрживог развоја
  Научни скупЕкологија, здравље, рад, спорт
  ПубликацијаЕкологија, здравље, рад, спорт
  Година2008
  АуториДушица Пешевић and Чедомир Црногорац
  Страна од76
  Страна до79
  Uticaj faktora komunalne higijene na zdravlje učeničke populacije u urbanom prostoru Banje Luke
  Научни скупTrinaesti međunarodni interdisciplinarni studij "SPORT, FIZIČKA AKTIVNOST i ZDRAVLJE MLADIH"
  ПубликацијаSPORT; FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE MLADIH, Zbornik sažetaka, ISBN 86-86025-02-1
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од35
  Страна до36
  Slobodno vrijeme i fizičke aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u Banjaluci
  Научни скупDvanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih"
  ПубликацијаECOLOGICA, SPORT, PHYSICAL ACTIVITIES AND HEALTH OF YOUTH, Summary
  Година2004
  АуториЧедомир Црногорац and Весна Бабић
  Страна од29
  Страна до30
  Неки аспекти валоризације вода доњег Подриња
  Научни скупЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ
  ПубликацијаЗборник радова симпозијума ЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ
  Година2004
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Страна од127
  Страна до141
  Sport u školi - primjer škole "Georgi S. Rakovski" u Banjaluci
  Научни скупJedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "SPORT, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE MLADIH"
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од23
  Страна до24
  EROSION TODAY - A GLOBAL PROBLEM
  Научни скуп The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  ПубликацијаThe reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Страна од57
  Страна до60
  ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине
  Научни скупСкуп, 1: Савремена универзитетска настава
  ПубликацијаСкуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Страна од41
  Страна до49
  SYSTEM ANALYSIS IN GEOMORPHOLOGY
  Научни скупThe 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  ПубликацијаThe reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Година2003
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Страна од85
  Страна до92
  Школа у природи - јачање здравља и физичке способности младих
  Научни скупИнтердисциплинарни симпозијум: Спорт, физичка активност и здравље младих
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац
  Промјене климе и могући проблеми водоснабдијевања у Републици Српској и Федерацији БиХ
  Научни скупКлиматске промјене
  ПубликацијаЗборник радова Министарства за урбанизам, стамбено-комуналу дјелатност, грађевинарство и екологију
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од51
  Страна до57
  Опште карактеристике сливова Велике и Мале Усоре
  Научни скупПриродни ресурси као услов развоја Републике Српске
  ПубликацијаЗборник природно-математичких наука, Матица Српска Републике Српске, Број 1
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од165
  Страна до179
  Хидролошки и водопривредни проблеми Рњепублике Српске након Дејтонског споразума
  Научни скуп"Република Српска у Дејтонским границама"
  ПубликацијаЗборник радова "Република Српска у Дејтонским границама"
  Година1998
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од165
  Страна до175

Књиге

  ГЕОГРАФИЈА 9 - за 9. разред основне школе
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN978-99955-1-106-7
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Горан Трбић, and Сибела Јевтић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна230
  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad (fizičkogeografska i ekološka istraživanja)
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN99955-719-8-6
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Горан Трбић, Весна Рајчевић, Радослав Декић, Душица Пешевић, Свјетлана Лолић, Алексеј Милошевић, and Миодраг Челебић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна155
  Osnovi geoekologije
  ИздавачArt print, Banja Luka
  ISBN978-99955-84-53-5
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац and Muriz Spahić
  Тип књигенаучна књига
  Број страна291
  СЛИВ ТУРЈАНИЦЕ ;физичко-географска и еколошка истраживања
  ИздавачГеографско друштво Републике Српске
  ISBN9678-99955-84-98-6,
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна221
  Ријека Врбања - физиогена својства слива и ријечног система
  ИздавачАрт принт, Бања Лука
  ISBN978-99955-84-11-5
  Година2011
  АуториВесна Рајчевић and Чедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна276
  ХИДРОЛОГИЈА I - подземне воде
  ИздавачАрт принт. Бања Лука
  ISBN978-99955-51-34-6
  Година2010
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна186
  Географске основе заштите животне средине
  ИздавачПриродно-математички факултет Бања Лука
  ISBN99938-633-6-X
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна450
  PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE;II dio - Limnologija i Okeaonologija
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN86-7352-092-4
  Година2005
  АуториВесна Рајчевић and Чедомир Црногорац
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна98
  Praktuikum iz hidrologije (I – dio - Potamologija)
  ИздавачGEOGRAFSKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
  ISBN99938-611-4-6
  Година2005
  АуториРадислав Тошић and Чедомир Црногорац
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна146
  Географија за први разред средњих стручних школа
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства
  ISBN99938-0-043-0
  Година2002
  АуториРајко Гњато, Мирко Грчић, Чедомир Црногорац, and Драгутин Тошић
  Тип књигеосновни уџбеник
  ГЕОГРАФИЈА ЗА 1. РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА сви смјерови осим економије, прва и трговине
  ИздавачЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, ИСТОЧНО САРАЈЕВО
  ISBN978-99955-0-133-4
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац and Радислав Тошић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна270
  Географија за I разред гимназије
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN86-01-05075-1
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац and Милован Пецељ
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна208
  Слив Велике Усоре: хидролошко-геоморфолошке карактеристике
  ИздавачПриродно-математички факултет, Бања Лука
  ISBN86-82875-17-9
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна242