Navigation

доц. мр Тања Максимовић

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
051/439-351
Стручни назив---
Ужа научна областфизиологија биљака
Датум избора у звањеMarch 26, 2015

Библиографија

Радови у часописима

  Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona u vodi bazena Sinjak (ribnjak Bardača)
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2014
  АуториСвјетлана Лолић, Milan Matavulj, Radoslav Dekić, and Tanja Maksimović
  Волумен6
  Број1
  Страна од39
  Страна до47
  Концентрација К и Nа у ткиву Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.и Typha angustofolia L. на подручју Бардаче
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториТања Максимовић, Свјетлана Лолић, Биљана Лубарда, and Марина Балтић
  Волумен4
  Број1
  Страна од48
  Страна до56
  Komparativna analiza kvaliteta vode rijeke Mature i bazena Prevlaka na Bardači
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториSvjetlana Lolić, Тања Максимовић, and Milan Matavulj
  Волумен4
  Број2
  Страна од121
  Страна до128
  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin. Typha latifolia L., i Typha angustifolia L. na području Bardače.
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториТања Максимовић, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, and Миранда Балтић
  Волумен4
  Број1
  Страна од48
  Страна до56
  Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenata (N, P i K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2008
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Тања Максимовић, and Milan Matavulj
  Страна од191
  Страна до199
  Proučavanje odnosa broja i veličine stoma i intenziteta transpiracije kod ukrasnog grmlja u parku "Petar Kočić " u Banjoj Luci.
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2008
  АуториТања Максимовић, Milun Petrović, and Živko Stanković
  Страна од209
  Страна до213

Радови са скупова

  Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis Trin., na području ribnjaka Bardača
  Научни скупZaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Predrag Ilić, and Svjetlana Lolić
  Страна од247
  Страна до252
  Impact of different concentrations of coper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea ) Pisum sativum L.
  Научни скупSixth international scientific conference contemporary materials
  Година2013
  АуториPredrag Ilić, Svjetlana Ilić, and Тања Максимовић
  Страна од95
  Страна до96
  Impact of different concentrations of coper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea ) Pisum sativum L.
  Научни скуп1stInternational Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Dino Hasanagić, Ivan Samelak, and Dragana Ciganović
  Страна од125
  Страна до126
  Сезонска дистрибуција тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd и Pb) код Phragmits communis Trin., на подручју рибњака Бардача
  Научни скупЗаштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Предраг Илић, and Свјетлана Лолић
  Uticaj agrotehničkih mjera na diverzitet makrofitske flore ribnjaka Bardača.
  Научни скупI Sipmpozijum ekologa Republike Srpske
  Година2010
  АуториBiljana Lubarda, Тања Максимовић, and Vladimir Stevanović
  Страна од82
  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin. Typha latifolia L., i Typha angustifolia L. na području Bardače
  Научни скупII Sipmpozijum biologa Republike Srpske
  Година2010
  АуториТања Максимовић, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, and Miranda Baltić
  Страна од87
  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača
  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториBiljana Davidović, Vladimir Stevanović, and Тања Максимовић
  Страна од24
  Страна до26
  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača
  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториТања Максимовић, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, and Predrag Ilić
  Stanje taksocena zoobentosa krenona u slivu Strižne i Vojskove.
  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториMarina Mršić, Тања Максимовић, Radojka Pajčin, and Slaven Filipović
  Страна од331
  Страна до338
  Kvalitet vode vojnog jezera na Manjači na osnovu mikrobioloških parametara
  Научни скупVODA
  Година2009
  АуториSvjetlana Lolić, Dragojla Vuković, Radoslav Dekić, Тања Максимовић, and Milan Matavulj
  Страна од117
  Страна до122
  Utvrđivanje kvaliteta vode za rekreaciju i saprobiološka analiza vode jezera na Manjači.
  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториSvjetlana Lolić, Тања Максимовић, Radoslav Dekić, and Dragojla Vuković
  Страна од315
  Страна до321
  Uticaj otpadnih voda Banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa.
  Научни скупSavremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Година2008
  АуториNevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Tanja Maksimović, and Дејан Дмитровић
  Bioakumulacija teških metala kao pokazatelj potencijala bioremedijacije vodenih biljaka na području ribnjaka Bardača
  Научни скупVoda 2008
  Година2008
  АуториТања Максимовић and Predrag Ilić
  Страна од169
  Страна до174
  Uticaj otpadnih voda banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa.
  Научни скупSavremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Година2008
  АуториNevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Тања Максимовић, and Dejan Dmitrović
  Страна од601
  Страна до608
  Uticaj baznog pH i povećanje koncentracije sumpora na sadržaj ukupnih fenola i aktivnost peroksidaza u listu i korijenu graška (Pisum sativum L.) i kukuruza (Zea mays, L).
  Научни скупUticaj baznog pH i povećanje koncentracije sumpora na sadržaj ukupnih fenola i aktivnost peroksidaza u listu i korijenu graška (Pisum sativum L.) i kukuruza (Zea mays, L).
  Година2008
  АуториMirela Boroja, Sonja Veljović-Jovanović, Tanja Maksimović, and Biljana Kukavica
  Страна од31
  Страна до32
  Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata
  Научни скупXVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Година2007
  АуториPredrag Ilić, Тања Максимовић, Slobodanka Pajević, and Milan Matavulj
  Страна од17
  Sezonska dinamika akumulacije cinka i bakra u biljkama Phragmites communis Trin. Typha latifolia L. i Typha angustifolia L. na području Bardača (Republika Srpska
  Научни скупXVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Година2007
  АуториŽivko Stanković, Тања Максимовић, and Milan Borišev
  Страна од32
  Uloga akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala.
  Научни скупVoda 2007
  Година2007
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović, Milan Matavulj, and Sanja Tepić
  Страна од113
  Страна до117
  Bioakumulacija Mn, Cd i Pb u vodenim makrofitama na području ribnjaka Bardača
  Научни скупVoda 2007
  Година2007
  АуториTanja Maksimović, Živko Stanković, and Predrag Ilić
  Страна од131
  Страна до136
  Koncentracije nekih makronutrijenata i Na u tkivu vrste Ceratophyllum demersum na području Bačke
  Научни скупEkologija, zdravlje, rad, sport
  Година2006
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Milan Matavulj, Sanja Tepić, and Tanja Maksimović
  Страна од94
  Страна до97
  Specifičnost akvatičnih makrofita u akumulaciji teških metala.
  Научни скупEkologija, zdravlje, rad, sport
  Година2006
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Milan Matavulj, Sanja Tepić, and Тања Максимовић
  Azot i fosfor kao indikatori stepena eutrofikacije ribnjaka Bardača (Republika Srpska)
  Научни скупVoda 2005
  Година2005
  АуториТања Максимовић and Živko Stanković
  Страна од225
  Страна до228